ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Φ

ΠΕΡΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Φ
Σ. Σμιθ. Ο φανατικός ευχαριστιέται να γελοιοποιείται δημοσίως γιατί αρχίζει να σκέφτεται ότι είναι μάρτυρας.
Τζ. Σανταγιάνα. Φανατισμός είναι να διπλασιάζεις την προσπάθεια όταν έχεις ξεχάσει το στόχο σου.
Α. Πανσέληνος. Υπάρχουν άνθρωποι ηλίθιοι από φανατισμό και άλλοι φανατικοί από ηλιθιότητα. 
Μπ. Τοϊσιμπέκοφ. Απαλλάξτε τον πιστό από τις αμφιβολίες του και θα έχετε έναν φανατικό.
Ντ. Ντιντερό. Δεν υπάρχει παρά ένα βήμα που χωρίζει το φανατισμό από τη βαρβαρότητα.
Γ. Τσώρτσιλ. Φανατικός είναι κάποιος που δεν αλλάζει τις απόψεις του αλλά ούτε και θέμα.
Γ. Τσέστερτον. Φανατικός : εκείνος που παίρνει στα σοβαρά τη γνώμη του.
Ζ. Πετάν. Φανατικοί : άνθρωποι που πιο έντονα πεθαίνουν, παρά ζουν.
Ο. Ουάιλντ. Το πιο τρομακτικό στον φανατικό είναι η ειλικρίνειά του.
Γ. Μάλκιν. Φανατισμός : η πεποίθηση της άγνοιας.
ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΟΥ
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ φθόνος εἶναι πάθος ψυχῆς μοχθηρᾶς, τηκομένης ἐπὶ τῇ εὐπραγίᾳ τοῦ πλησίον· εἶναι λύπη ἐπὶ ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς, εἶναι νέμεσις περὶ τα ἀλλότρια ἀγαθά.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο δαίμονας φθονεί βέβαια, αλλά φθονεί τούς ανθρώπους, κανένα όμως δαίμονα. Εσύ όμως που είσαι άνθρωπος φθονείς τούς ανθρώπους . και ποιά συγχώρεση θα έχεις;
Μεγ.Βασίλειος. Ο φθόνος ενώ ελάχιστα λυπεί τούς απ' έξω, είναι το πρώτο προσφιλές κακό γι' αυτόν πού το έχει. Διότι όπως η σκουριά στο σίδερο, έτσι και ο φθόνος κατατρώγει τήν ψυχή πού τον γεννά.
Εἶπε γέρων. Ὅταν εἶσαι χαρούμενος, δὲν πρέπει νὰ ζητῆς ἄλλην ἐκδίκησιν ἑναντίον ἑκείνου ὁποῦ σὲ φθονεῖ, διατὶ τὸν φθάνει ἡ λύπη ὁποῦ ἔχει διὰ τὴν χαράν σου.
Αἰσχύλος  Λίγοι ἄνθρωποι τὸ ἔχουν στὴ φύση τους αὐτό, νὰ τιμοῦν χωρὶς φθόνο τὸν εὐτυχισμένο φίλο τους.
Αντισθένης Οι φθονεροί κατατρώγονται από το πάθος του φθόνου, όπως το σίδερο κατατρώγεται από την σκουριά.
Αριστοτέλης. Τὸ νὰ φθονῆς κάποιον, εἶναι σὰν νὰ ὁμολογῆς ὅτι εἶσαι κατώτερος ἀπὸ ἐκεῖνον.
Θαλῆς Μιλήσιος. Φθονοῦ μᾶλλον ἢ οἰκτίρου. (Καλύτερα νὰ σὲ φθονοῦν παρὰ νὰ σὲ λυποῦνται).
Πίνδαρος. Κρέσσων γὰρ οἰκτιρμού φθόνος. (Καλύτερα νὰ σὲ φθονοῦν παρὰ νὰ σὲ λυποῦνται).
Ισοκράτης Μη φθονείτε αυτούς που γίνονται πρώτοι, αλλά πασχίστε να εξισωθείτε μαζί τους, αφού γίνετε χρηστοί.
Μένανδρος Ο φθονερός γίνεται εχθρός του εαυτού του, γιατί κατέχεται συνέχεια από λύπες που μόνος του προκαλεί.
Πλούταρχος Οι φθονεροί είναι διπλά δυστυχισμένοι από τους άλλους, γιατί εκτός από τις δικές τους συμφορές λυπούνται και γιά τα αγαθά των άλλων.
Πλούταρχος Ο φθονερός, βλέποντας την κατωτερότητα του, παρηγοριέται με το να παρουσιάζει τούς καλύτερούς του χειρότερους από αυτόν.
Πλούταρχος Όπως όσοι βαδίζουν στόν ήλιο, παρακολουθούνται από την σκιά τους, έτσι και όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από τον φθόνο.
Σοφοκλής Πρὸς γὰρ τὸν ἔχοντα ὁ φθόνος ἕρπει. (Ὁ φθόνος κατευθύνεται πρὸς ἐκεῖνον ποὺ ἔχει κάτι).
Σωκράτης Ο φθόνος είναι παιδί της αλαζονίας, εργάτης της εκδίκησης, αρχηγός μυστικής επανάστασης και διαρκές βάσανο της αρετής.
Σωκράτης Ο φθονερός είναι βόρβορος της ψυχής, δηλητήριο και υδράργυρος, που φθείρει τη σάρκα κι αποξεραίνει το μυελό των οστών.
Σωκράτης Στον φρόνιμο άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρχει φθόνος. Οι ανόητοι, όμως, πάσχουν από αυτήν την αρρώστια.
Περικλῆς. Ὁ ἀποθαμένος φθόνο δὲ φοβᾶται. «Ὁ ἀποθανὼν ἀφθόνητος»
Λα'ι'κή Παροιμία Σιμά στα ζηλεμένα και η κακία.   ---   Κοντά στα ζηλεμένα και ο φθόνος.
Λα'ι'κή Παροιμία Του ζηλιάρη είναι γραμμένο νά είναι το συκώτι του πρησμένο.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ δέντρο ’πόχει τὸν καρπό, ὅλο πετροβολᾶται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου πληγή κι αυτός μύγα.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου η τήν καρδίαν κατακυριεύσασα και τόν νούν αιχμαλω- τίσασα. Η φιλαργυρία είναι πτωχοποιός, διότι θησαυρίζει εαυτή και ουχί τώ εχόντι αυτήν· αυτόν αφίησι στερείσθαι· και πτωχεύειν.
Αγ.Νεκτάριος Είναι μήτηρ πάντων τών κακών, ως εξωθούσα είς πάν είδος αδικίας. Είναι σκληρά καί ανελεής, άσπλαχνος και τυραννική καταθλίβουσα πρώτον πάντων αυτόν τόν φιλούντα αυτήν, τον αιχμάλωτον αυτής.
Αγ.Νεκτάριος Η φιλαργυρία γεννά τήν πλεονεξίαν, τήν απληστίαν τήν φειδωλείαν, τόν δόλον, τήν κλοπήν, τήν αρπαγήν, τήν αγνωμοσύνην, τήν αχαριστίαν καί τόν θάνατον τής ψυχής.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ φιλάργυρος δὲν ἔχει φίλους, δὲν ἔχει συγγενεῖς, εἶναι ἐστερημένος τῶν συμπαθειῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ περιφρονεῖται ὑπὸ πάντων. Ὁ φιλάργυρος εἶναι ἀνελεύθερος, διότι ἡ φιλαργυρία ἐδούλωσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Ὁ φιλάργυρος πάντων ἔχων τὰ πρὸς εὐφροσύνην διανύει τὸν βίον ἄνευ εὐφροσύνης, διότι δὲν ἔχει τὸν εὐφρανθησόμενον.  
Ἀγ.Νείλου. Οἱ μορφὲς τῆς φιλαργυρίας εἶναι 3 : ἡ μιά, ὅταν κάποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποκτήσει αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχει, ὅπως ὁ Γιεζῆ, τοῦ ὁποίου ἡ τιμωρία ἦταν ἡ αἰώνια λέπρα. Ἡ δεύτερη, ὅταν κάποιος ἀπαρνεῖται αὐτὰ ποὺ ἔχει, καὶ ἐπιθυμεῖ πάλι πλοῦτο, ὅπως ὁ Ἰούδας, τοῦ ὁποίου ἡ τιμωρία ἦταν ἡ ὀδυνηρὴ ἀγχόνη. Καὶ ἡ τρίτη, ὅταν κάποιος ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ παραχωρήσει ὅλα ὅσα ἔχει, καὶ παρα-κρατεῖ λαθραῖα ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτά, ὅπως ὁ Ἀνανίας καὶ ἡ Σάπφειρα, τῶν ὁποίων ἡ τιμωρία ἦταν ὁ ξαφνικὸς καὶ ἀλύπητος θάνατος.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Φιλάργυρος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καταφρονεῖ τὶς εὐαγγελικὲς ἐντολὲς καὶ τὶς παραβαίνει ἐνσυνείδητα. Ὅποιος ἀπέκτησε ἀγάπη διεσκόρπισε χρήματα. Ὅποιος ὅμως ἰσχυρίζεται πὼς συμβιβάζει στὴν ζωή του καὶ τὰ δυό, αὐτοαπατήθηκε.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμ. Ἀρχὴ τῆς φιλαργυρίας, ἡ πρόφασις τῆς ἐλεημοσύνης. Τέλος δὲ αυτῆς, τὸ μῖσος πρὸς τοὺς πτωχούς. Ἕως ὅτου κάποιος συγκεντρώση τὰ χρήματα, κάνει ἐλεημοσύνες. Ὅταν ὅμως τὰ συγκεντρώση, σφίγγουν τὰ χέρια του.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμ. Δὲν θὰ λείψουν τὰ κύματα ἀπὸ τὴν θάλασσα. Οὔτε ἀπὸ τὸν φιλάργυρο ἡ ὀργὴ καὶ ἡ λύπη.
Ἁββᾷ Ἠσαΐα. Ὁ ἴδιος ἀββᾶς Ἠσαΐας ἐρωτήθηκε : Τί εἶναι φιλαργυρία; Καὶ ἀποκρίθηκε: Τὸ νὰ μὴ πιστεύης στὸ Θεό, ὅτι θὰ σὲ φροντίζη, καὶ τὸ νὰ ἀπελπίζεσαι γιὰ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ νὰ ἀγαπᾶς τὴν ἐπέκτασι.
Αριστοτέλης Η συγκέντρωση πολλών χρημάτων για χάρη των παιδιών είναι πρόφαση φιλαργυρίας.
Φρ. Βάκων. Τα λεφτά είναι σαν την κοπριά. Αν τα σκορπίσεις τριγύρω, κάνουν καλό. Αν τα μαζέψεις σ' ένα σωρό, βρωμάνε απαίσια.
Δημόκριτος Η επιθυμία γιά περισσότερα χρήματα καταστρέφει τα υπάρχοντα.
Μένανδρος Θυμήσου όταν πλουτήσεις ότι στους φτωχούς χρωστάς.
Οράτιος Το χρήμα είναι υπηρέτης σου, όταν ξέρεις να το μεταχειριστείς, και αφέντης σου όταν δεν ξέρεις.
Ξενοφῶν. Ὅποιος πάρα πολὺ εὐχαριστεῖται γιὰ τὰ χρήματα, νὰ ξέρης, καλά, ὅτι αὐτὸς πάρα πολὺ ἐπίσης λυπεῖται, ὅταν ξοδεύη.
Σωκράτης Ο πλούτος τών φιλάργυρων είναι σάν τον βασιλεμένο ήλιο, πού δεν ευχαριστεί κανένα από τα ζωντανά πλάσματα.
Ἀγνώστου. Τσιγκουνιά – συνεχής φτώχια με φόβο της ένδειας.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Οὔτε παρὰ τοῦ νεκροῦ ὁμιλίαν οὔτε παρὰ φιλαργύρου χάριν δεῖ ζητεῖν.
Ποντιακὴ Παροιμία. Ο τσιγκούνης,ο σφιχτός καὶ ο σπαγκοραμμένος,θε να πεθάνει νηστικός, καὶ ἀπ'ούλα στερημένος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἐξόδεψε ὁ φιλάργυρος παράδες στ’ ὄνειρό του, καὶ τὴν αὐγὴ κρεμάστηκε ἀπ’ τὸν πολὺ καϋμό του.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο σπόρος κι ο παράς, αν δεν σκορπιστούν δεν αυγατεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀπ’ τὸ φτωχό λείπουν πολλά, ἀπ’ τὸν φιλάργυρο τὰ πάντα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν δεν πεινάσουν οι φτωχοί οι πλούσιοι δεν χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ποὺ μαζώνει καὶ τὰ χώνει, μήτ’ ἡ γῆς δὲν τόνε λειώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά.
Λα'ι'κή Παροιμία Για τον παρά κολάζεσαι, με τον παρά κι αγιάζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα πολλά λεφτά κάνουν πέτρα την καρδιά.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον άνθρωπο δεν τον κάνουν τα λεφτά.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ σάβανα δὲν ἔχουν τσέπες.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΥΤΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Φιλαυτία εστίν η πρός το σώμα εμπαθής και παράλογος φιλία, στήν οποία αντίκειται η αγάπη και η εγκράτεια. Ο έχων τήν φιλαυτίαν δήλον ότι έχει όλα τά πάθη.
Αγ.Νεκτάριος Η φιλαυτία βιάζει τόν φίλαυτον πολλά περιττά να προμηθεύη εαυτώ. Η φιλαυτία πολλά επικρύπτει τά κακά.
Ο φίλαυτος πάντα πράττει μόνον δι' εαυτόν. Ο φίλαυτος μόνω εαυτώ ζή.
Ἀγ.Ἐφραὶμ Γνώριζε δὲ καὶ τοῦτο, ἀγαπητέ, ὅτι ὅσον περισσότερον περιποιεῖται κανείς, χωρὶς λόγον, τὴν σάρκα του, τόσον περισσότερον πλεονάζουν μέσα του τὰ πάθη. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ καταπιέζεται ἀπὸ τὴν κακὴν συνήθειαν τοῦ σώματος, τότε γίνεται ἄκαρπος.
Ἀγ.Μάξιμος ο Ομολογητής. "Εκείνος που απέβαλε τη φιλαυτία, που αποτελεί τη μητέρα όλων των παθών, με τη βοήθεια του Θεού, εύκολα θεραπεύει και τα λοιπά πάθη",
ΠΕΡΙ ΦΙΛΗΔΟΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Τὸ ψάρι φεύγει γρήγορα μακρυὰ ἀπὸ τὸ ἀγκίστρι, καὶ ἡ φιλήδονη ψυχὴ ἀποστρέφεται ὑπερβολικὰ τὴν ἡσυχία.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Ἡ σάρκα εἶναι ἕνας ἀχάριστος καὶ δόλιος φίλος, καὶ ὅσο τὴν περιποιεῖται κανείς, τόσο περισσότερο αὐτὴ βλάπτει.
Ἀββᾶ Μάρκου. Ἐκεῖνος, ποὺ ἀπήλαυσε τὰς σωματικὰς ἡδονὰς πάρα πάνω ἀπὸ ὅσον ἔπρεπε, θὰ πληρώσῃ μὲ ἑκατονταπλασίους πόνους τὸ πλῆθος τῶν ἡδονῶν αὐτῶν. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει εἰς τὰ μελλοντικὰ ἀγαθά, ἀπέχει ἀπὸ τὰ εὐχάριστα τοῦ κόσμου τούτου χωρὶς νὰ πολυεξετάζῃ· ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἀπιστεῖ γίνεται φιλήδονος καὶ ἄπονος.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δείξτε μου τήν ηδονή, πού χαρίζει η σαρκική επιθυμία στόν φιλήδονο· γιατί ο μέν εγκρατής έχει τήν ηδονή, πού τού χαρίζει η νίκη, εσύ όμως δέν έχεις από πουθενά... Εσύ από τήν σαρκική απόλαυση έχεις ηδονή σύντομη πού δε φαίνεται, ενώ ο εγκρατής έχει από τήν αγαθή μαρτυρία τής συνειδήσεώς του και μεγαλύτερη και διαρκή και γλυκύτερη ευφροσύνη.
Εἶπε κάποιος Γέρων· τὰ μάτια τοῦ χοίρου εἶναι ἔτσι ἀπὸ τὴν φύσιν πλασμένα, ὥστε κατ’ ἀνάγκην νὰ βλέπουν πρὸς τὴν γῆν καὶ ποτὲ νὰ μὴ ἠμποροῦν νὰ κοιτάξουν ἐπάνω πρὸς τὸν Οὐρανόν. Ἔτσι εἶναι συνέχεια καὶ ἡ ψυχὴ ἐκείνου, ποὺ παρεσύρθη ἀπὸ τὰς ἡδονάς· ἂν κατρακυλήσῃ μίαν φορὰν εἰς τὸν βοῦρκον τῆς ἡδυπαθείας, δὲν ἠμπορεῖ πλέον νὰ σκεφθῇ τὰ ἐπουράνια.
Δημόκριτος Δεν πρέπει να προτιμάς κάθε απόλαυση, αλλά μόνον εκείνη πού είναι γιά το καλό σου.
Δημοσθένης Δεν ευτυχούν οι άνθρωποι ούτε με του σώματος ούτε με του χρήματος τις απολαύσεις, αλλά μόνον με την ορθή και την πολλή φρόνηση.
Επίκτητος Τίποτα δεν υπάρχει πιο ποταπό από την φιληδονία, την πλεονεξία και την αλαζονία. Τίποτα δεν υπάρχει ανώτερο από την μεγαλοψυχία, την πραότητα και την φιλανθρωπία.
Ιάμβλιχος Πρέπει με κάθε τρόπο να απομακρύνουμε τις αχαλίνωτες και τίς χωρίς μέτρο απολαύσεις μας.
Ξενοφώντας Καμμία αρετή δεν αρμόζει σε άνθρωπο που κυριαρχείται από τίς σωματικές ηδονές.
Ξενοφώντας Οι ασυγκράτητοι στις ηδονές είναι εντελώς ανελεύθεροι . γιατί είναι δούλοι στή χειρότερη δουλεία.
Πλάτων Ο καθένας να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, δηλαδή να είναι συνετός, εγκρατής και ικανός να κυριαρχεί στις επιθυμίες και ηδονές του.
Πλάτων Στο σώφρονα βίο οι ευχαριστήσεις είναι πιό πολλές από τις λύπες, ενώ στην αχαλίνωτη ζωή οι λύπες υπερτερούν των ευχαριστήσεων, στο μέγεθος, στο πλήθος και στη συχνότητα.
Πυθαγόρας Οἱ αἰτίες ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀδικεῖ εἶναι τρεῖς : 1ον ἡ φιληδονία, 2ον ἡ πλεονεξία, καὶ 3ον ἡ φιλοδοξία.
Σόλωνας Ἀπόφευγε τὶς ἀπολαύσεις ποὺ φέρνουν λύπη.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Φιλία είναι αγάπη υγιαίνουσας ψυχής προς ψυχή υγιαίνουσα. Η φιλία ως απόρροια υγιαίνουσας ψυχής είναι ιερά, αγνή, ακέραια, πιστή, σταθερά, ειλικρινής, παρρησιαστική, αληθής, αιώνια.
Αγ.Νεκτάριος Η φιλία ως αρετή έλκεται υπό τού ομοίου και επαναπαύεται επί τών συγγενών αρετών. Η φιλία είναι σύνδεσμος δύο ομοίων ψυχών.
Αγ.Νεκτάριος Η φιλία είναι ισχυροτέρα τής αγάπης τής συγγενείας· διότι η μέν συγγενική αγάπη ανάγκης είναι έργον, η δέ φιλία προαιρέσεως.
Αγ.Νεκτάριος Τρία είναι τα είδη τής φιλίας· το κατ' αρετήν, το κατ' αμοιβήν, το εκ συνηθείας· άριστον δέ το κατ' αρετήν· στερεά γάρ η τής αρετής αγάπη.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσοστόμου. Αὐτὰ ποὺ λένε οἱ φίλοι, ἔστω καὶ ἂν εἶναι βρισιές, εἶναι ὑποφερτά.
Αγ.Ιωάν.Χρυσοστόμου. Τίποτε δεν συντελεί τόσο στη δημιουργία φίλων, όσο το επαινετικό στόμα.  
Εὐαγρίου : Εὐχάριστος φίλος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τρέφει τὴν ψυχή. Ἀληθινὸς φίλος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μοιράζεται τὶς δυσκολίες. Ὁ φίλος ὁ σταθερὸς εἶναι πάρα πολὺ μεγάλο ἀπόκτημα.
Αίσωπος Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τον φίλο που σε εγκαταλείπει στην στενοχώρια.
Αἴσωπος. Οἱ καυγάδες τῶν φίλων εἶναι ἡ χαρὰ τῶν ἐχθρῶν.
Αισχύλος Σε λίγους ανθρώπους είναι φυσικό να εκτιμούν τον φίλο τους που ευτυχεί, χωρίς να τον φθονούν.
Ὁ Ἀλέξανδρος, ρωτώντας τον κάποιος, ποῦ ἔχει τοὺς θησαυροὺς του, ἔδειξε τοὺς φίλους του!
Ἀνάχαρσις ὁ Σκύθης. Καλύτερα νὰ ἔχης ἕνα φίλο ποὺ ν’ ἀξίζη πολύ, παρὰ πολλοὺς ποὺ νὰ μὴν ἀξίζουν τίποτα.
Αριστοτέλης Μόνο τών ενάρετων ανθρώπων η φιλία είναι αδιάβλητη.
Ὁ Ἀριστοτέλης, ρωτώντας τον ἕνας, τί εἶναι ὁ φίλος; εἶπε: μιὰ ψυχὴ σὲ δύο σώματα!
Αριστοφάνης Όταν οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, η δικαιοσύνη δεν είναι απαραίτητη. Όταν, όμως, είναι δίκαιοι, τότε η φιλία τους είναι απαραίτητη.
Δημόκριτος Η συμφωνία αντιλίψεων δημιουργεί φιλία.
Ισοκράτης Να μην κάνεις φίλους όλους όσους θέλουν, αλλά εκείνους που είναι αντάξιοι του χαρακτήρα σου.
Ισοκράτης Κανέναν νὰ μὴν κάνης φίλον, πρὶν νὰ ἐξετάσης πῶς ἔχει φερθῆ στοὺς προηγουμένους φίλους του.
Ισοκράτης Από τους φίλους σου να θεωρείς ειλικρινείς, όχι μόνο εκείνους πού λυπούνται γιά τις συμφορές σου, αλλά και εκείνους που δε φθονούν την ευτυχία σου.
Μένανδρος Όταν έχεις φίλους, να νομίζεις ότι έχεις θησαυρούς.
Μένανδρος Ο χρόνος δοκιμάζει τους φίλους, όπως η φωτιά το χρυσάφι.
Ξενοφώντας Από όλα τα αποκτήματα το καλύτερο είναι ο ειλικρινής και καλός φίλος.
Περίανδρος Φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι. (Νἆσαι ὁ ἴδιος μὲ τοὺς φίλους σου, εἴτε εὐτυχοῦν εἴτε δυστυχοῦν).
Πλάτων Δὲν εἶναι δυνατὸν δύο κακοὶ νὰ γίνουν ποτὲ φίλοι, οὔτε ἕνας καλὸς νὰ μὴν ἔχῃ φίλο καλό.
Πλάτων Ο ενάρετος με τον ενάρετον μόνον δημιουργεί φιλία . ο κακός ποτέ, ούτε με τον ενάρετο, ούτε με τον ανήθικο έχει πραγματικές φιλικές σχέσεις.
Σοφοκλής Από τον άνθρωπο που δυστυχεί απομακρύνονται οι φίλοι του.
Φωκυλίδης. Μὴν κάνης φίλους κόλακες τραπεζοκόρους, ποὺ χαϊδεύουν τὶς περιστάσεις γιὰ νὰ τρῶνε πολλά.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Φιλίας μεν αρχή έπαινος, έχθρας δε ψόγος.
Ποντιακή Παροιμία Με φίλο και με συγγενή, να φάτε και να πιείτε, μα οι δουλειές σας χωριστά, γιατ' αν τις κάνετε σμιχτά θα κακοφανιστείτε.Λα'ι'κή Παροιμία Μὴ κάμης φίλο μυλωνᾶ, ψαρᾶ καὶ μακελάρη, τί θὰ κυττοῦν τὸ ροῦχο σου ποιὸς νὰ σοῦ πρωτοπάρη. (Ἐρμηνεία : Οἱ ἔμποροι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἁγνοὶ φίλοι). Ἀρχαῖον. «Οἶα εἰσὶ τὰ ἐπιτηδεύματα τοιοῦτον ἀνάγκη καὶ τὸ φρόνημα εἶναι».
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅταν ἔχης καὶ φιλεύεις, τότε τρέχουνε κι οἱ φίλοι. Ἀρχαῖον ρητόν «Πολλοὶ καὶ πόσιος καὶ βρώσιος εἰσὶν ἑταῖροι».
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος δίχως φίλο ζῆ, ἀποθαίνει ἔρημος. «Πάντων κτημάτων ἔστι κράτιστον φίλος ἀγαθός». (ἀρχαῖο ρητὸ)
Λα'ι'κή Παροιμία Μη εμπιστευτείς  το φίλο σου και πεις το μυστικό σου ο φίλος στο φίλο θα το πει, κι είναι κακό δικό σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Μη βιάζεσαι να πας στις χαρές των φίλων σου, μα στις ανάγκες τους τρέξε όσο μπορείς γρηγορότερα.
Λα'ι'κή Παροιμία Εἰς τὸν χαρούμενο καιρό, πολλοὶ φίλοι λογιοῦνται, μὰ σὰν γυρίσει ὁ θλιβερός, ὅλα ξελησμονιοῦνται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὄταν ξεπέσει ὁ ἄνθρωπος, κλαίει παραπονιέται, φίλος δὲν τὸν τηράζει πιά, δικὸς τὸν ἀπαρνιέται.
Ποντιακὴ Παροιμία. Έκαμα παρατήρησιν, κι ειν’ αποδειγμένον, πλάσμαν που φίλους δεν έχει, ειν’ απομονωμένον.Λα'ι'κή Παροιμία Φίλος ποὺ σὲ γέλασε, ἀφοῦ τὸν δοκιμάσεις, ἀπὸ μακριὰ χαιρέτα τον, καὶ κάκια μὴν τοῦ πιάσεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Φίλε μου, στὴν ἀνάγκη μου. Ἀρχαῖον Ρητόν. Τοὺς φίλους ἐν ταῖς ἀτυχίαις διαγιγνώσκομεν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅσο ἔχει τὸ πουγγί σου, ὅλ’ οἱ φίλοι εἶναι μαζί σου. Ἀρχαῖον Ρητόν. «Ζεῖ χύτρα; ζῆ φιλία».
Λα'ι'κή Παροιμία Φύλαξέ με Θεέ μου από τους φίλους μου, γιατί τους εχθρούς μου τους ξέρω.
Λα'ι'κή Παροιμία Η φιλία είναι σαν το παλιό κρασί, που το κάνει καλύτερο ο χρόνος.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος δεν ακούει τους φίλους του, ευχαριστεί τους εχθρούς του.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ εὐτυχία κάνει τοὺς φίλους καὶ ἡ δυστυχία τοὺς δοκιμάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Οἱ πλούσιοι ἔχουν τοὺς κόλακες καὶ οἱ φτωχοὶ τοὺς φίλους.
Λα'ι'κή Παροιμία Με τον φίλο τον καλό σου κάθισε και νηστικός σηκώσου.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο ένας φρόνιμος εχθρός, παρά ένας φίλος παλαβός.
Λα'ι'κή Παροιμία Φίλοι μου στην ανάγκη μου, κι εχθροί μου στη χαρά μου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν καινούργιο φίλο πιάσης, τὸν παλιὸ μὴν τὸν ξεχάσης.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο χειρότερος τόπος είναι εκείνος που δεν έχεις φίλους.
Λα'ι'κή Παροιμία Δοκίμαζε τοὺς φίλους σου, ὅταν σὲ βρίσκει ἡ φτώχεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ παλιὸς καὶ καλὸς φίλος εἶναι τοῦ σπιτιοῦ ὁ στύλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Τέτοιον φίλον ὅταν ἔχης, τὸν ἐχθρὸ τί τόνε θέλεις;
Λα'ι'κή Παροιμία Οἱ καλοὶ λογαριασμοὶ κάνουν τοὺς καλοὺς φίλους.
Λα'ι'κή Παροιμία Αρβανίτη αν κάνεις φίλο, κράτα και κανένα ξύλο.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁποιος ἕχει φίλον ἀκριβό, ἔχει μεγάλο θησαυρό.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάνεις το χωριάτη φίλο; Κράτα και κομμάτι ξύλο.
Λα'ι'κή Παροιμία Φίλος που γίνηκε εχθρός ποτέ δεν ήταν φίλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο φίλος της ανάγκης είναι αληθινός φίλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Πάρα φίλο δολερό, κάλλιο φανερὸ ἐχθρό.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία Φτωχὸς φίλος, γρήγορα λησμονιέται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ φίλος σὲ μιὰ ὥρα, ἀξίζει μία χώρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν δὲν ἔχεις φίλο, εἶσαι μ’ ἕνα χέρι.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΝΙΚΕΙΑΣ & ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Ἔρις λέγεται η φιλονικία και η άλογος ένστασις. Οι εριστικοί τήν έριδα φιλούσιν· η έρις γεννάται εκ τής κενοδοξίας.
Αγ.Νεκτάριος Οι εριστικοί είναι κενόδοξοι, αλλήλους δέ προκαλούμενοι ερίζουσιν, όπως μή εκπέσει η γνώμη αυτών, αλλά σταθεί ως ορθή και σοφίας έμπλεως.
Ἀββᾷ Σισώη. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἐθύμωσε καὶ δὲν ἀνεγνώρισε τὸ σφάλμα του, ἀλλὰ καὶ σφοδρότερον θυμώνει, διότι μετανοεῖ, ἐπειδὴ δὲν εἶπε περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶπεν ἐπάνω εἰς τὴν ταραχήν του, αὐτὸς λέγεται φιλόνικος.
Αγνώστου. Αυτός που χτυπάει πρώτος, δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα.
Γκαίτε. Όταν δυο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει εκείνος που είναι πιο έξυπνος.
Γιουβενάλης Σπάνια περίπτωση που η φιλονικεία δεν άρχισε από γυναίκα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅταν τὰ σκυλιὰ τρώγονται, ὁ λύκος τρώει τὰ πρόβατα.
Λα'ι'κή Παροιμία Καὶ τ’ ἄντερα μὲς στὴν κοιλιὰ μαλώνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Άμα δεν θέλει ο ένας οι δύο δέν μαλώνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ ὁμόνοια χτίζει σπίτι κι’ ἡ διχόνια τὸ γκρεμίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο λάχανα μὲ ὁμόνοια, παρὰ μέλι μὲ διχόνοια.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Μέγ.Βασίλειος. Πρέπει ο Χριστιανός όταν δεξιώνεται τούς αδελφούς να κάνει δεξίωση αθόρυβη και λιτή.
Μέγ.Βασίλειος. Ήρθε κάποις ξένος; Εάν μέν είναι αδελφός και έχει τόν ίδιον σκοπό με εμάς στη ζωή, θα βρεί το γνωστό τραπέζι. Διότι όσα άφησε σπίτι του αυτά θα βρεί και σε μάς.
Μέγ.Βασίλειος. Ήλθε άλλος κοσμικός, που δέν ακολουθεί τήν ίδια ζωή με μάς; Άς μάθει από τα έργα μας όσα ο λόγος αυτόν δέν έπεισε, και άς πάρει ως πρότυπο τήν λιτότητα τής ζωής.
Μέγ.Βασίλειος. Αλλά εάν κουράστηκε (ο ξένος) λόγω τής οδοιπορίας, τόσο φαγητό θα προσθέσουμε σ' αυτόν, όσο χρειάζεται γιά να ανακουφισθεί.
Μέγ.Βασίλειος. Αν κάποιος παραμελήσει τήν εντολή του Κυρίου, (γιά τους επισκέπτες) ας ακούσει τούς Αποστόλους στίς Πράξεις ''Δὲν εἶναι αρεστόν εἰς τὸν Θεόν, νὰ ἀφήσουμε τὸν λόγον του καὶ νὰ ὑπηρετούμε τὰ τραπέζια''.
Άγ. Θεόδωρος Σαββαίτης, Επίσκ. Εδέσσης. Οταν φιλοξενείς κάποιον, όχι για ιδιοτελείς σκοπούς αλλά για την αγάπη του Χριστού μας, να νοιώθεις υπόχρεος και ευγνώμων προς αυτόν… γιατί σε κάνει σαν τον ίδιο τον Αβραάμ μέτοχο των θείων δωρεών… Στο πρόσωπο του φιλοξενείς τον ίδιο το Χριστό."
Μένανδρος. Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ' έση.
Ε. Ρέτση. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου, αλλά πόσο κόσμο χωράει η καρδιά σου. 
Εβραϊκή παροιμία. Εκεί που σας αγαπάνε να πηγαίνετε όχι και πολύ συχνά, εκεί που σας μισούν, μην πάτε ποτέ.
Κινέζικη παροιμία. Όταν έχεις μεγάλη καρδιά δεν χρειάζεσαι μεγάλο δωμάτιο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γιὰ πολλοὺς μαγείρευε καὶ γιὰ λίγους στρῶνε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τα ψάρια και οι φιλοξενούμενοι βρωμάνε σε τρεις μέρες.
ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μεγ.Βασιλείου. Ἡ σοφία εἶναι ἐπιστήμη τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν. Τελικὸς σκοπὸς τῆς φιλοσοφίας γι’ αὐτὸν ποὺ φιλοσοφεῖ εἶναι ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοίωσή του μὲ τὸν Θεό.
Διογένης. Ο θρίαμβος κατά του εαυτού μας είναι το στέμμα της φιλοσοφίας.
Σοπενάουερ Α. Η φιλοσοφία καθόλου δε μου έφερε κέρδη, αλλά μ' απάλλαξε από πάρα πολλά έξοδα.
Διογένης. Πότε ο κόσμος ευημερεί; ρωτήσανε τον Διογένη. "Όταν οι βασιλιάδες φιλοσοφούν και οι φιλόσοφοι βασιλεύουν".
Ισοκράτης. Προσπάθησε να είσαι φιλόπονος κατά το σώμα, φιλόσοφος δε κατά την ψυχή, για να μπορείς με το σώμα μεν να φέρεις εις πέρας εκείνα που νομίζεις καλά, με την ψυχή δε να γνωρίζεις να προβλέπεις τα συμφέροντά σου.
Περικλῆς. Φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας. (Αγαποῦμε τὸ ὡραῖο, ἀλλὰ μένομε ἁπλοὶ καὶ φιλοσοφοῦμε χωρὶς νὰ εἴμαστε νωθροί).
Σενέκας. Η φιλοσοφία διδάσκει την πράξη, όχι το λόγο.
Πλάτων. Οι αληθινοί φιλόσοφοι είναι συνετοί και γενναίοι.
Θουκυδίδης. Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω των παραδειγμάτων.
Άγνωστος. Η γαλήνη του λογισμού. Αυτός είναι ο πόθος όποιου φιλοσοφεί.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Ὁ μὲν γεωργὸς τὴν γῆν, ὁ δὲ φιλοσοφῶν καὶ τὴν ψυχὴν ἐξημεροῖ.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν καθίσεις μια φορά με φιλόσοφο, θα σηκωθείς σχεδόν άθεος.
Λα'ι'κή Παροιμία Πολλοί μιλούν σαν φιλόσοφοι και ζουν σαν ανόητοι.
Λατινικό ρητό. Πρώτο το ζην και μετά το φιλοσοφείν.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα γένια δεν κάνουν το φιλόσοφο.
ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ
Ιερός Χρυσόστομος. Ο φόβος είναι η μεγαλοποίηση αναμενόμενων συμφορών, που συνδέονται με ένοχη συνείδηση.     
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὅλοι ὅσοι φοβοῦνται εἶναι κενόδοξοι, ἀλλ’ ὅμως ὅλοι ὅσοι δὲν φοβοῦνται δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ταπεινόφρονες, ἀφοῦ καὶ οἱ λησταὶ καὶ οἱ τυμβωρύχοι δὲν ὑποκύπτουν εὔκολα στὴν δειλία.
Ἀγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός. Ὁ φόβος διερείται εἰς ἒξ εἴδη· εἰς τὸν δισταγμόν, εἰς τὴν ἐντροπήν, εἰς τὴν αἰσχύνην, εἰς τὴν κατάπληξιν, εἰς τὴν ἔκπληξιν, εἰς τὴν ἀγωνίαν.
Ἀγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός. Δισταγμός, λοιπὸν εἶναι φόβος ὅπου ἔχουμεν διὰ κάτι ποὺ πρόκειται νὰ κάνουμε. ἐντροπή, εἶναι ὁ φόβος εἰς τὴν περίπτωσιν ὅπου ἀναμένουμεν κάποια κατηγορίαν, αἰσχύνη, εἶναι ὁ φόβος διὰ κάποιον κακὸν ὅπου ἔχουμε πράξει, κατάπληξις, εἶναι ὁ φόβος ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ μεγάλη φανταστικὴ ἐντύπωση, ἔκπληξις, εἶναι ὁ φόβος ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ἀσυνήθιστη φανταστικὴ ἐντύπωση. Ἀγωνία, δὲ εἶναι ὁ φόβος πτώσεως δηλ. ἀποτυχίας· ἐπειδὴ δηλ. φοβούμεθα μήπως ἀποτύχουμεν εἰς τὴν ἐνεργειάν μας, αἰσθανόμαστε ἀγωνίαν.
Βιργίλιος Ο φόβος δίνει φτερά στα πόδια.
Αντισθένης Όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το έχει αντιληφθεί.
Λα'ι'κή Παροιμία Το θάρρος μας ανεβάζει στον ουρανό κι ο φόβος μας κατεβάζει στα τάρταρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος σε φοβάται, όταν είσαι μπροστά, σε μισεί όταν λείπεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο φόβος φυλάει τα έρημα.
ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Ο φόβος του Θεού είναι θείον δώρον, διότι είναι έν τών 7 χαρισμάτων του Αγ.Πνεύματος και ενοικεί εν καθαρά καρδία.
Αγ.Διαδόχου Φωτ Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ φτάσει στὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, ἐὰν δὲν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς βιωτικὲς φροντίδες. Γιατί, ὅταν ὁ νοῦς φτάσει σὲ ἡσυχία καὶ μεγάλη ἀμεριμνησία, τότε τὸν ἐνοχλεῖ πολὺ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καθαρίζοντάς τον μὲ πολλὴ συναίσθηση ἀπὸ κάθε γήινη προσπάθεια.
Κλήμης Αλεξανδρείας. "Ο φόβος του Θεού είναι απαθής' γιατί φοβάται κανείς όχι το Θεό, αλλά το να εκπέσει από το Θεό",
Αββάς Ναζάριος. Ὅπου δεν υπάρχει αγάπη και φόβος Θεού, υπάρχει κάθε είδος αταξίας και πονηρίας.
Εἶπε Γέρων. Ἐγὼ φοβούμαι τὸν Θεὸν, καὶ ὔστερα ἀπὸ τὸν Θεόν, δὲν φοβοῦμαι ἄλλον, πάρεξ ἐκεῖνον, ὁποῦ τὸν Θεὸν δὲν φοβεῖται.
ΠΕΡΙ ΦΟΝΟΥ
Αισχύλος Όπως δεν επανορθώνεται αυτό που γίνεται, όταν μπεί ο γαμπρός στο δωμάτιο της νύφης, έτσι έστω κι αν όλα τα ποτάμια γίνουν ένα, δεν μπορούν να ξεπλύνουν το χέρι που λερώθηκε από φονικό.
ΠΕΡΙ ΦΡΟΝΗΣΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Φρόνησις είναι διάγνωσις τών ποιητέων και ου ποιητέων, και επιστήμη τών αγαθών και κακών. Η φρόνησις διευθύνει τάς σκέψεις και ρυθμίζει τα διανοήματα.
Αγ.Νεκτάριος Η φρόνησις είναι του εν ημίν λογισμού η εγρήγορσις . η φρόνησις είναι υγεία του νού. Η φρόνησις παιδεύει τήν γλώσσαν λαλείν σοφά, και σιωπάν τα μή καθήκοντα.
Αγ.Νεκτάριος Η φρόνησις διδάσκειν ομιλείν εν καιρώ, την δέ ακαιρολογίαν αποφεύγειν. Η φρόνησις είναι τών άλλων αρετών η αρχή. Η φρόνησις ως τά πολλά τήν ευδαιμονίαν χαρίζεται.
Αγ.Νεκτάριος Η φρόνησις επιζητεί πάντοτε τήν αλήθειαν και αναπαύεται εν αυτή· αυτή οδηγεί πρός τόν Θεόν καί τήν μακαριότητα· έπονται δε αυτή η ευβουλία, η ευλογιστία, η ευταξία, η κοσμιότης και η αιδημοσύνη.
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Η αληθινή φρόνηση, είναι η διάγνωση αυτών που πρέπει να κάνουμε κι αυτών πού δέν πρέπει, κι όποιος ακολουθεί αυτή φρόνηση δέν θα παρασυρθεί στόν όλεθρο τής κακίας.
Αγ.Γρηγ.θεολ. Όποιος συνδιάσει τή φρόνηση τού φιδιού ώς πρός το κακό και τήν απλότητα του περιστεριού ως πρός το καλό, ούτε τη φρόνηση θ' αφήσει να προξενείσει το κακό ούτε τήν απλότητα να γίνει ανοησία.
Αγ.Γρηγ.θεολ. Πηγή, μητέρα και ρίζα τής φρόνησης είναι η αρετή, όπως και κάθε κακία έχει τήν αρχή της από τήν ανοησία, όπως λέγει ο Προφήτης ''Ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκί μου από προσώπου τής αφροσύνης μου''.
Λαϊκὴ Παροιμία. Σκέψου καὶ πορέψου.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος πρῶτα δὲ σκέπτεται, ὕστερα ἀναστενάζει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος περπατᾶ μὲ μέτρα, στέκει πάντα σὰν τὴν πέτρα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅταν θὲς νὰ ρίξεις πέτρα, καὶ τὰ ὑστερινά της μέτρα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅ,τι κάνεις κι’ ὅ,τι πεῖς, τὸ ὕστερα νὰ στοχαστεῖς.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος τὰ ὕστερα μετρᾶ, ποτέ του δὲ σκοντάφτει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος δὲ βλέπει ποῦ πατεῖ, στὴ λάσπει θὲ νὰ πέσει.
ΠΕΡΙ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ
Ἀγ.Νεκτάριος. Φρόνιμος ὁ διὰ βίου ἐργαζόμενος τὴν ἀρετὴν.
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ φρόνιμος εἶναι ἀνὴρ συνετὸς καὶ πάντα ποιεῖ ματὰ βουλῆς καὶ γνώσεως· ἀγαπᾶ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀποστρέφεται τὸ κακὸν, ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν καὶ ἀνακαλύπτει αὐτὸν ἐν τοῖς δημιουργήμασιν αὐτοῦ Οἱ λόγοι αὐτοῦ συνέσεως ἔμπλεοι, αἱ δὲ πράξεις αὐτοῦ εὐάρεστοι τῷ Θεῷ· αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐθεῖαι, κατευθύνων δὲ πορεύεται ἐν τοῖς τρίβοις αὐτοῦ.
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ φρόνιμος πρὶν ἢ ἐγχειρήσῃ πράγματί τινι, πρότερον τὸ τέλος σκοπεῖ, εἶθ’ οὕτως αὐτῷ ἐγχειρεῖ. Ὁ φρόνιμος κρατεῖ πανταχοῦ· ὁ φρόνιμος δὲν φυσιοῦται, δὲν ἐπαίρεται, δὲν ὑπερηφανεύεται, ἀλλὰ μετὰ ταπεινοφροσύνης πολιτεύεται καὶ μέμνηται ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐν γῇ τελεῖ, καὶ ὅτι τὸ πολίτευμα αὐτοῦ ἐν οὐρανῷ ὑπάρχει.
Αγ.Μάρκος Ερημ. Μερικοί φρόνιμους ονομάζουν εκείνους που είναι ικανοί να διακρίνουν τά αισθητά πράγματα. Όμως φρόνιμοι είναι εκείνοι που είναι κυρίαρχοι των δικών τους θελήσεων.
Ἀγ.Βαρσανούφιου. Ἐρώτησις : Τί σημαίνει «νὰ γίνετε φρόνιμοι ὅπως τὰ φίδια καὶ ἀκέραιοι ὅπως τὰ περιστέρια»; Ἀπόκρισις : Ἐκεῖνος ποὺ ἀνέμιξε τὸ φρόνιμο τοῦ φιδιοῦ γιὰ τὸ κακὸ μὲ τὸ ἀκέραιο τῆς περιστερᾶς γιὰ τὸ καλό, οὔτε τὸ φρόνιμο θὰ ἀφήσει νὰ γίνει κακοῦργο, οὔτε τὸ ἁπλὸ ἀνόητο.
Γέρων Παΐσιος. «Συνετὸς καὶ μυαλωμένος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀντελήφθει καλῶς ὅτι ὑπάρχει τέρμα τῆς παρούσης ζωῆς καὶ σπεύδει καὶ αὐτὸς νὰ θέσει τέρμα εἰς τὰ σφάλματα καὶ ἐλαττώματά του».
Εἶπε Γέρων. Ὁ τρελὸς ἔχει τὴν καρδίαν του εἰς τὸ στόμα, καὶ ὁ φρόνιμος ἔχει τὴν γλώσσαν του εἰς τὴν καρδίαν.
Θεογνίς. Είναι δυσβάσταχτο ο συνετός άνθρωπος να λεει πολλά στους μη συνετούς.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ φρόνιμος ἀπ’ τὸ μυαλό του φαίνεται κι’ ὄχι ἀπὸ τὰ χρόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία Τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Τῶν φρονίμων ὀλίγα πρέπουν.
ΠΕΡΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Αγ.Μάρκος Ερημ Ο καθένας από μας φωτίζεται ανάλογα με τον βαθμό πού μισώντας απομακρύνει τά πάθη πού τον σκοτίζουν. Γιατί στο βαθμό που τα αγαπά και τα σκέφτεται ανάλογα και σκοτίζεται.
Αγ.Ισαάκ Συρ. Τὸ μέτρο καὶ ἡ τάξις στὴν διαγωγὴ φωτίζουν τὴν διάνοια καὶ ἀπομακρύνουν τὴν σύγχυσι.
Μεγ.Βασιλείου. Ἐὰν λείπῃ ἀπὸ τὴν ψυχὴν ὁ ἀγαθὸς λογισμός, εἶναι φανερὸν ὅτι ἐκλείπει ἀπὸ αὐτὴν ὁ φωτισμός, διότι νυστάζει αὐτὸ ποὺ ὀφείλει νὰ φωτισθῇ.
Ἁγ.Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ. Ἐὰν στὸ θυμικὸ μέρος της ὑπάρχει ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία, καὶ στὸ ἐπιθυμητικὸ καθαρότητα καὶ σωφροσύνη, ὁ λογισμὸς εἶναι φωτισμένος. Ἐνῶ ἐὰν στὸ θυμικὸ ὑπάρχει μῖσος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ στὸ ἐπιθυμητικὸ ἀκολασία, ὁ λογισμὸς εἶναι σκοτισμένος.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: