ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Η

ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Η
Δαν-3,18 Γνωστόν έστω σοι, δίαβολε, ότι ημείς της φωνής σου ούκ ακουσόμεθα και ταις ηδονάς σου ουκέτι λατρεύσομεν.
Ιακ-4,1 Πόθεν πόλεμοι και μάχαι εν υμίν; ουκ εντεύθεν, εκ των ηδονών υμών των στρατευομένων εν τοίς μέλεσι υμών;
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. «Εύκολον είς απάτην το καθ' ηδονήν άπαν» (Εύκολα εξαπατά καθετί που περιέχει ηδονή).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἡ ἡδονὴ μοιάζει μὲ σκυλί, ἄνθρωπε· ἐὰν τὸ διώξεις, φεύγει, ἐὰν τὸ ταΐσεις, παραμένει.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι ανάρμοστες ηδονές του βίου δεν διαφέρουν καθόλου από τις σκιές και τά όνειρα, γιατί προτού καλά καλά ολοκληρωθεί η πράξη της αμαρτίας, σβύνει η απόλαυση της ηδονής, ενώ η τιμωρία για αυτήν δεν έχει τέλος.
Ἀγ.Μαξίμου. Ὅπως τὰς ἡμέρας διαδέχονται αἱ νύκτες καὶ τὰ καλοκαίρια οἱ χειμῶνες, ἔτσι καὶ τὴν ἡδονὴν διαδέχονται πόνοι καὶ λύπαι, εἴτε εἰς αὐτὴν τὴν παροῦσαν ζωήν, εἴτε εἰς τὴν μέλλουσαν.
Ευαγρίου Και κάθε ηδονής βέβαια προηγείται η επιθυμία, ενώ την επιθυμία την γεννά η αίσθηση· γιατί αυτό πού δεν έχει αίσθηση είναι απαλλαγμένο από πάθος.
Αγ.Νικόδημος Η νοητή ηδονή, αυτή κυρίως είναι και λέγεται ηδονή, κατά τον Αγ.Κάλλιστον· διότι και εν τη απολαύσει αυτής, και μετά την απόλαυσιν, προξενεί χαράν.
Αγ.Νικόδημος Η αισθητή και κατά σάρκα ηδονή, δεν είναι, ούτε λέγεται ηδονή, αλλά ψεύδεται το εαυτής όνομα· διότι και εν τη απολαύσει αυτής, και μετά την απόλαυσιν, λύπην είς την καρδία προξενεί.  
Δημόκριτος. Ἀνδρεῖος οὐχ ὁ τῶν πολεμίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν ἡδονῶν κρέσσων. (Ἀνδρεῖος δὲν εἶναι μόνο ὅποιος νικᾶ τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ ὅποιος νικᾶ τὶς ἡδονὲς.
Δημόκριτος. Ηδοναί άκαιροι τίκτουσιν αηδίας.
Π. Μπουάστ. Η δίψα για ηδονή σε κάνει σκληρό.
Κλεόβουλος. Ἡδονῆς κράτει. (Νὰ εἶσαι ἐγκρατὴς στὶς ἡδονές).
Περίανδρος. Αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δὲ ἀρεταὶ ἀθάνατοι.
Πλάτων. Δέλεαρ δεινὸν ἡ ἡδονή. (Τρομερὸ δόλωμα ἡ ἡδονή).
Πλάτων. Ἡδονῶν ἥδιον ἔπαινος. (Ἀπ’ ὅλες τὶς ἡδονὲς ὁ ἔπαινος εἶναι ἡ πιὸ γλυκειά).
Εὐριπίδης. Βραχεῖα ἡ τέρψις ἡδονῆς κακῆς. (Τῆς κακῆς ἡδονῆς ἡ τέρψη εἶναι σύντομη).
Ρουσσώ. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη, αγαπάει τη σιγή και την ησυχία.
Διογένης Λαέρτιος. Ηδονή εστιν αλόγος έπαρσις (Η ηδονή είναι διέγερση που δεν στηρίζεται στη λογική).
Πλάτων. Οι φαύλοι άνθρωποι νιώθουν, στις περισσότερες περιπτώσεις χαρά με ψεύτικες απολαύσεις, ενώ οι ενάρετοι με αληθινές.
Πλάτων. Καλοῦσιν ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι. (Ὀνομάζουν ἀκολασία τὸ νὰ κυβερνᾶται κανένας ἀπὸ τὶς ἡδονές).
Τσέστερτον. Η μανία με την οποία οι άνθρωποι κυνηγούν την απόλαυση, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι σε θέση να την βρίσκουν.
Τσέστερτον. Όλες οι ανθρώπινες συμφορές γίνονται γιατί απολαμβάνουμε εκείνο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούμε εκείνο το οποίο πρέπει να απολαμβάνουμε.
Ρ. Μπέρτον. Όλες οι αμαρτίες συνδέονται με την απόλαυση και ομολογούν την ενοχή τους, μόνο ο φθόνος δεν ομολογεί την ενοχή του, ούτε την απόλαυσή του.
Ταγκόρ. Βουτηγμένος μες στις απολαύσεις, σταματάς να νιώθεις οποιαδήποτε ευχαρίστηση.
Λα Μπριγέρ. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δίνεις χαρά και τέρψη στους άλλους.
Σωκράτης. Τῶν σωμάτων θηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὺ ἀσθενέστεραι γίγνονται.
Τζ. Μιλ. Καλύτερα να είσαι ανικανοποίητος άνθρωπος, παρά ικανοποιημένο γουρούνι.
Σόλωνας Ἡδονὴν φεῦγε ἥτις ὕστερον λύπην τίκτει. (Νὰ ἀποφεύγης τὴν ἡδονή, ποὺ γεννᾶ ὕστερα τὴ λύπη).
Τερζάκης Άγγελος. Ο άνθρωπος απέκτησε ψυχολογία χοίρου, που όλο και πιο πολύ βουλιάζει στο βούρκο των ανέσεων.
Αγγλική παροιμία. Ο κίνδυνος και η απόλαυση φυτρώνουν πάνω σε μια πρασιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στὶς μεγάλες ἡδονὲς ἡ λύπη γειτονεύει. --- «Εἰς τὰς μεγάλας ἡδονὰς ἡ λύπη συγγενεύει». Κικέρων.
ΠΕΡΙ ΗΛΙΚΙΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε ηλικία έχει τις χάρες της.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τα νιάτα κι ο βήχας δεν κρύβονται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος στα είκοσι δεν έχει νου, στα τριάντα  ας μη προσμένει…
Λα'ι'κή Παροιμία. Στα είκοσι θα δουλέψεις, στα τριάντα θα κάμεις, στα σαράντα θα ’χεις. Δε δούλεψες, δεν έκαμες…
Λα'ι'κή Παροιμία. Στα είκοσι μυαλό, στα τριάντα βιό και στα σαράντα γυναίκα.  Ειδάλλως, ούτε βιό, ούτε μυαλό, ούτε γυναίκα.
ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία. Δευτέρα μου καματερή, Τρίτη μου προκομμένη, Τετράδη μου σαρακοστή, Πέφτη μου βλογημένη, Παρασκευή μου ριζικιά, Σαββάτο μου αλουσμένη, την Κυριακή στην εκκλησιά πέρδικα πλουμισμένη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου μην κόψεις, την Κυριακή να μη λουστείς αν θέλεις να προκόψεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος νύχτα περπατεί, για κλέβει για φονεύει.  ---  Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος νηστέψει Σάββατο, να ’ναι καταραμένος,  μόνο το μέγα Σάββατο είναι απηγορημένο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάν;
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην αναβάλλεις γι’ αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Της νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει η μέρα και γελάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος γελάει την Παρασκευή, κλαίει την Κυριακή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η μέρα έχει τις φροντίδες και η νύχτα τα όνειρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τετραδοφάγος την Πέμπτη δεν έχει τι να φάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κίνησε ο Εβραίος για το παζάρι κι έτυχε Σάββατο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άναψε το λυχνάρι σου προτού σε βρει η νύχτα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δουλειά της Κυριακής, χασομέρι της Δευτέρας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η νύχτα είναι πουκάμισο για τους αμαρτωλούς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος σηκώνεται πρωί, κερδίζει το φλουρί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σάββατο κοντή γιορτή, έρχεται κι η Κυριακή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η μέρα έχει μάτια και η νύχτα αυτιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Έργα της νύχτας, λόγια της μέρας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται.
ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ
Παροιμ. 11,12.- «Ἀνὴρ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει».  Παροιμ. 15,15.- «Ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσι διὰ παντός».
Ἰὼβ 11,19.- «Ἡσυχάσεις, καὶ οὐκ ἔσται πολεμῶν σε». Δ΄ Βασ. 14,10.- «Ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου».
Αγ.Νεκτάριος Εν τή ησυχία κατορθούται η μετάνοια καί έξωθεν αυτής ουδέν . αδύνατον γάρ τόν εν θορύβω στρεφόμενον επιγνώναι εαυτόν και αισθανθεί το πλήθος και το βάρος τών εαυτού αμαρτιών.
Αγ.Νεκτάριος Η ησυχία φέρει τήν σιωπήν, η δε εύκαιρος σιωπή μήτηρ ούσα τών σοφώτατων εννοιών, απογεννά αυτάς διά τής πρός Θεόν αδιαλείπτου και απερισπάστου συντυχίας.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ.Πρέπει καὶ νὰ ἡσυχάζει κανείς λίγο, ὥστε μὲ ἀθόλωτο τὸν νοῦ του νὰ συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεό, καὶ νὰ ἀποσπᾶ τὸ νοῦ του ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παραπλανοῦν.
Ἀγ. Θαλάσσιος. Η ησυχία και η προσευχή είναι πολύ μεγάλα όπλα για την αρετή, γιατί καθαρίζοντας τον νου τον κάνουν διορατικό.
Ἀγ.Ι.Δαμασκ. Ο σοφός επιδιώκει την ηρεμία και την απραγμοσύνη και τη σχολή, για να βυθιστεί με ησυχία στη σκέψη του Θεού.
Εμπεδοκλής Η ησυχία είναι το καταφύγιο του στοχαστού κι αχώριστος σύντροφος του μεγαλοφυούς.
Επίχαρμος Η ησυχία είναι πολύ ευχάριστη και κατοικεί κοντά στη σωφροσύνη.

2 σχόλια:

Συλλέκτης είπε...

Πλάτων. Καλοῦσιν ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι. (

Συλλέκτης είπε...

Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἡ ἡδονὴ μοιάζει μὲ σκυλί, ἄνθρωπε· ἐὰν τὸ διώξεις, φεύγει, ἐὰν τὸ ταΐσεις, παραμένει.