ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Ζ

ΠΕΡΙ ΖΗΛΙΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ζ
Ιακ. 3,16  ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.
Σειρ. 30,24 Ζήλος και θυμός ελαττούσιν ημέρας, και προ καιρού γήρας άγει μέριμνα.
Σειρ-37,10 Μη βουλεύου μετά του υποβλεπομένου σε και από των ζηλούντων σε κρύψον βουλή.
Καλλίμαχος. Η ζηλοτυπία είναι κόρη της φιλαυτίας και αχώριστη αδελφή του φθόνου και της ταπεινής κακοβουλίας.
Α. Ντουμάγιος. Ζήλια : η τέχνη να προκαλέσεις στον εαυτό σου μεγαλύτερο κακό, παρά σε άλλους.
Γ. Ρίμπνικοφ. Ζήλια : η υπόνοια για την δική μας κατωτερότητα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τοῦ ζηλιάρη εἶναι γραμμένο νά εἶναι τὸ συκώτι του πρησμένο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο ζηλιάρης αδυνατίζει, γιατί ο γείτονάς του είναι παχύς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Νά ταν ἡ ζήλια ψόρα θά γέμιζε ὅλη χώρα.
ΠΕΡΙ ΖΗΜΙΑΣ
Μαρκ. 8,36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
Νικηφ. Θεοτόκη.Ἡ ζημία εἶναι φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ἥτις προσκαλεῖ καὶ βοᾷ· Ἄνθρωποι, ἄνθρωποι! ἡμεῖς δὲ οἱ πεπλανημένοι δὲν προ-στρέχομεν εἰς τὸν Θεόν, βοῶντες τὸ ἡμάρτομεν, ἀλλ’ εἰς τὴν τύχην, λογιζόμενοι ὅτι ἡ κακὴ τύχη ἔβλαψεν ἡμᾶς.
Αἴσωπος. Ὅποιος σπεύδει νὰ ἀποφύγη τὴ ζημιὰ τοῦ παρόντος, ὀφείλει νὰ ἐξετάζη μήπως συναντήση τίποτε χειρότερο.
Χείλωνας. Προτίμησε τὴ ζημία παρὰ τὸ αἰσχρὸ κέρδος, διότι ἡ ζημία θὰ σὲ λυπήση μιὰ φορά, ἐνῶ τὸ αἰσχρὸ κέρδος πάντοτε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με το κουτάλι μου το δίνει , με τη χουλιάρα μου το παίρνει. (Βοηθά  μεν, αλλά ζημιώνει διπλά)
Λα'ι'κή Παροιμία. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
ΠΕΡΙ ΖΗΤΟΥΝΤΩΝ, ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ & ΕΠΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
Παρ. 16,8 Ὁ ζητῶν τὸν Κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην.
Ψαλμ. 33,11 Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.
Ψαλμ. 13,2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιὼν ἢ ἐκζητῶν τὸν Θεόν.
Κινέζικη Παροιμία. Αυτός που κάνει μια ερώτηση είναι για 5 λεπτά βλάκας. Αυτός που δεν κάνει την ερώτηση είναι βλάκας για μια ζωή.
Μπ. Ντισραέλι. Τη στιγμή που ο βλάκας απορεί, ο έξυπνος ρωτάει. 
Ροστάν Ζαν. Ο άνθρωπος δε γερνάει, όσο κάτι αναζητάει.
Ανωνύμου. Ποτέ μην ανέχεσαι να ζητιανεύεις γι’ αυτό που έχεις τη δύναμη να κερδίσεις.
Λαϊκὴ Παροιμία. Όποιος γυρεύει  και λαβαίνει, άλλη τέχνη δε μαθαίνει.(για όσους συνήθησαν να επαιτούν)
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἔμαθες νὰ μοῦ ζητᾶς, ἔμαθα νὰ μὴ σοῦ δίνω. (γιὰ ἀναιδεῖς ἀπαιτητές)
Λαϊκὴ Παροιμία Θα το βρει η στραβή τ' αρνί της. --- Θα το βρει η τάβλα το καρφί της.
Λαϊκὴ Παροιμία. Βόηθα με φτωχὲ μὴ γίνω σὰν κι ἐσένα. (γιὰ ἀναιδεῖς ἀπαιτητές)
Λαϊκὴ Παροιμία Η ζητιανιά είναι θυγατέρα της ασωτίας και της σπατάλης.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἂν δὲν κλωτσήσει ὁ γάϊδαρος δὲν τόνε ξεφορτώνουν.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος χτυπάει τ’ ἀνοίγουνε, κι’ ὅποιος γυρεύει βρίσκει.
Αγγλική παροιμία. Πολλά πράγματα χάνονται επειδή δεν τα ζητάς.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἂν δὲν χτυπήσεις τὴν πόρτα, ἡ πόρτα δὲν ἀνοίγει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Καλλύτερα δέκα νὰ ρωτήσεις παρὰ μία νὰ χαθεῖς.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος ρωτᾶ δὲ χάνει, ἀλλὰ μαθαίνει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Χέρια που δουλεύουν, δε ζητιανεύουν.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η ζήτρα , δότρα δε  γίνεται.
ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ & ΑΙΩΝΙΟΥ
Ιωαν.3,36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾿ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι παλαίστρα, γυμναστήριο καὶ ἀγώνας, χωνευτήριο, βαφεῖο ἀρετῆς.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Πέθανε στὴν ζωή, γιὰ νὰ ζήσης μετὰ θάνατον. Προτίμησε νὰ πεθάνης στοὺς ἀγῶνες, παρᾶ νὰ ζῆς μὲ ἀμέλεια.
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς. «Ζωή της ψυχής είναι η ένωση με τον Θεό. Αυτή είναι η κυρίως ζωή, όπως και ζωή του σώματος είναι η ένωση με την ψυχή.
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ «Η ζωή μας, μπορεί να συγκριθή με μια λαμπάδα καμωμένη από κερί και φυτίλι, που καίει με μια φλόγα που εμείς ανάψαμε. Το κερί – είναι η πίστη μας. Το φυτίλι η ελπίδα μας. Και η φλόγα – η αγάπη που ενώνει την πίστη μαζί με την ελπίδα, όπως το κερί και το φυτίλι καίνε μαζί με αποτέλεσμα τη φωτιά. ’Ενα κερί κακής ποιότητας βγάζει, όταν το ανάβης και όταν το σβήνης, μια άσχημη μυρωδιά. ’Ομοια είναι και η ζωή ενός αμαρτωλού...».
Ιουστίνος. Η ζωή είναι ο πρόλογος στο βιβλίο της αιωνιότητας.
Εἶπε Γέρων. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρὠπου εἶναι ἕνας δρόμος, ὁποῦ φέρει πρὸς τὸν θάνατον.
Φρανς Α. Ο μέσος άνθρωπος, ενώ δεν ξέρει τι να κάνει με τη ζωή του, θέλει μια άλλη που να διαρκεί αιώνια.
Δημόκριτος. Ὁ κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος, ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες. (Ὁ κόσμος εἶναι σκηνή, ἡ ζωὴ πέρασμα, ἦρθες, εἶδες, ἔφυγες).
Λαϊκὴ Παροιμία. Καὶ μὲ τὰ τόσα βάσανα πάλ’ ἡ ζωὴ γλυκειὰ εἶναι, κι’ ὅποιος τὸ θάνατο ζητεῖ, πρέπει τρελὸς νὰ εἶναι.
Λαϊκὴ Παροιμία. Όλοι θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια, αλλά κανείς δε  θέλει να γεράσει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Δεν είναι ο βίος Μάιος, ανθόσπαρτος δεν είναι. (έχει πίκρες και χαρές).
Γαλλική Παροιμία. Η ζωή είναι ένα κρεμμύδι που καθώς το ξεφλουδίζεις κλαις.
Λαϊκὴ Παροιμία. Μη ρωτάς πόσο έζησε, αλλά πώς έζησε.
Γαλλική Παροιμία. Δεν ζούμε, ελπίζουμε να ζήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: