ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Ι

ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ι
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δέν είναι ίσος ο ιερεύς με τον απλό άνθρωπο, αλλά ο ιερεύς έχει κάτι περισσότερο... Γιατί δόθηκε από τον Θεόν στούς ιερείς μεγαλύτερη τιμή.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο βασιλιάς έχει τήν ευθύνη γιά τα σώματα, ενώ ο ιερέας γιά τίς ψυχές. Ο βασιλιάς χαρίζει το υπόλοιπο τών χρεών, ενώ ο ιερέας τίς οφειλές τών αμαρτημάτων.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο βασιλιάς εξαναγκάζει, ο ιερέας παρακαλεί. Ο βασιλιάς χρησιμοποεί τήν βία, ο ιερέας τήν πειθώ. Ο βασιλιάς διαθέτει όπλα υλικά, ο ιερέας όπλα πνευματικά. Εκείνος πολεμά βαρβάρους, ενώ εγώ δαίμονες.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι ανώτερη αυτή η εξουσία. Γι' αυτό ο βασιλιάς σκύβει το κεφάλι κάτω από τα χέρια του ιερέα και σ' όλη τήν περίοδο τής Παλ. Διαθήκης οι ιερείς έχριαν τούς βασιλείς με μύρο η λάδι κατά τήν στέψη τους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν δεν αμάρταναν οι δάσκαλοι και οι ιερείς και δεν έρρεπαν προς τά ανθρώπινα πάθη, θα ήταν απάνθρωποι και σκληροί απέναντι των άλλων. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να υποδουλώνονται σε πάθη και οι ιερείς και οι πολιτικοί άρχοντες, ώστε, συναίσθανόμενοι τά δικά τους σφάλματα, να είναι συγχωρητικοί και στους άλλους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο ιερέας λοιπόν πρέπει να συμπεριφέρεται πρός το ποίμνοιό του, όπως ακριβώς θα συμπεριφερόταν ένας πατέρας πρός παιδιά πολύ μικρά.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπου υπάρχει συνδρομή ποιμένων, εκεί υπάρχει και ασφάλεια προβάτων.
Λα'ι'κή Παροιμία Ψηλά παπά μου τ’ άρχισες και δεν το βγάζεις πέρα. (το τροπάριο)
Λα'ι'κή Παροιμία Άλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα βαγγέλια φέρανε. (αλλαγές)
Λα'ι'κή Παροιμία Ἢ παπᾶς παπᾶς, ἢ ζευγὰς ζευγάς, ἢ καθάριος μυλωνάς.
Λα'ι'κή Παροιμία.  Γύφτος παπάς δε γίνεται κι αν γίνει δεν ευλογάει. 
Λα'ι'κή Παροιμία Καλά είν' τα φαρδομάνικα, μα είν' για δεσποτάδες.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂς μ’ ἀγαπᾶ ὁ Ἐπίσκοπος κι ἂς μὲ μισοῦν οἱ διάκοι.
Λα'ι'κή Παροιμία Κι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ χώρα βάζει τὸν παπᾶ κι  ἡ χώρα τονε βγάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Εκείνον που βλέπει ο παπάς εκείνον θυμιατίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος έχει γένια τρώει με το δεσπότη.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο παπάς ευλογάει πρώτα τα γένια του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βρήκαμε παπά να θάψουμε πεντέξι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: