ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ
Αισχύλος. Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα.
Πλάτων. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
Σωκράτης. Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν.
Α. Μπιρς. Παροιμία – μασημένη σοφία για αδύνατα δόντια.
Φενελόν. Όσο περισσότερα λες, τόσο λιγώτερα θυμούνται οι άνθρωποι.
Πλούταρχος. Τὰ ἀποφθέγματα εἶναι σύντομος δρόμος πρός πολλὴ γνώση.
Marquis de Vauvenargues. Αν το γνωμικό θέλει εξηγήσεις, τότε δεν είναι γνωμικό.
Φραγκίσκος Βάκων. Η ευφυΐα και το πνεύμα ενός έθνους φαίνονται από τις παροιμίες του.
Μιγκέλ Θερβάντες. Μια παροιμία είναι μια μικρή πρόταση βασισμένη σε μια μακρά εμπειρία.
Karl Kraus. Εκείνος που ξέρει να γράφει γνωμικά δεν πρέπει να ξεπέφτει στα μυθιστορήματα.
Τ. Πήκοκ. Ένα βιβλίο που δεν περιέχει αποφθέγματα, για μένα δεν είναι βιβλίο, είναι παιχνιδάκι.
Κ. Σίλβα. Ο αφορισμός είναι σαν μέλισσα, περιέχει και χρυσαφένιο μέλι και δηλητηριώδες κεντρί.
Λαροσφουκώ. Οι μεγάλοι άνδρες με λίγα λόγια λένε πολλά. Και οι μικροί με πολλά λένε λίγα ή τίποτε.
Λα Μπρυγέρ. Μια καλή φράση χάνεται πολλές φορές όταν εκστομίζεται από έναν ομιλητή ως ιδική του.
Σουϊφτ. Οι παραπομπές σε ρητά είναι εύθετοι, όταν θέλει κανείς να εδραιώσει αμφισβητούμενη αλήθεια.
Anthony Wood. Υγιά αποφθέγματα είναι σπέρματα καλού. Όταν αποτυπωθούν στη μνήμη, τρέφουν τη θέληση.
Ντισραέλι. Η σοφία των ατόμων και η πείρα των αιώνων διαφυλάσσεται μέσα στα διάφορα ρητά και αποφθέγματα.
Τζαίημς Έλλις. Τα βιβλία είναι κυψέλες των σκέψεων. Τα αποφθέγματα είναι το μέλι που με χίλιους κόπους συλλέξαμε.
Α. Τένισον. Οι παροιμίες είναι πολύτιμα κοσμήματα από πέντε λέξεις, που λάμπουν στο δεικτικό δάχτυλο της ιστορίας.
Κέιλεμπ Κόλτoν. Καλά βιβλία είναι εκείνα που μεταδίδουν στον αναγνώστη περισσότερες γνώσεις και του παίρνουν λιγότερο καιρό.
Λ. Ντούντεκ. Τα γνωμικά δίνουν σε μας πολύ περισσότερα παρά κάποιο άλλο είδος της λογοτεχνίας. Από άποψη αποτελεσματικότητας τα πλησιάζουν μόνο οι στίχοι, ενώ και οι καλύτεροι απ’ αυτούς αρχίζουν με γνωμικό ή τελειώνουν με αυτό.
Ντε Κοντργκουρ. Τα ωραία γνωμικά που συχνά επαναλαμβάνουμε, είναι σαν παλιές φορεσιές. Μπορούν ακόμα και μας χρησιμεύουν.
Δ. Καμπούρογλου. Όπως ο αδάμας εις εκάστην κίνησιν και στροφήν του αφήνει τα φωτεινά του λαμπυρίσματα να διαχυθούν και να δώσουν γύρω τριγύρω εις την σφαίραν, που τον περιβάλλει, φαντασμαγορικήν και συναρπαστικήν όψιν, ομοίως και βιβλίον περιέχον γνωμικά μεγάλων και σοφών ανδρών. Κάθε σελίδα έχει ανωτέρας ιδέας ηθοπλαστικάς, πορίσματα και αποκυήματα φιλοσοφημένης πρακτικής Ζωής.
Εμμ. Λυκούδης. Το απόφθεγμα δύναται τις να είπη ότι είναι χρησμός. Μάλλον διαταγή μη επιδεχόμενη συζήτησιν ή αντιλογίαν. Και ίσως προσφυέστερον θα ηδύνατο να χαρακτηρισθεί και ως διατακτικόν αποφάσεως, χωρίς καμμίαν προσφυγήν εις αιτιολογίαν αφού τας αιτιολογίας, αι οποίαι άγουν εις συμπεράσματα, τα κρατεί διά λογαριασμόν του ο πατήρ του αποφθέγματος. Διά τούτο δε και παρέχεται τούτο εις τον αναγνώστην συμπεπυκνωμένον, με λακωνικότητα επιγράμματος.
Παν. Χατζής. Τα γνωμικά είναι μυρωμένα άνθη και το άρωμά των είναι το πνεύμα των μεγάλων ανδρών οι οποίοι τα διετύπωσαν.
Παν. Χατζής. Τα γνωμικά είναι συμπεράσματα βαθυστοχάστων συλλογισμών, είναι σκέψεις αι οποίαι εκτείνονται και ανυψούνται προς όλας τας κατευθύνσεις και στρέφονται γύρω από πολλά κέντρα.
Παν. Χατζής. Ο αναγνώστης βιβλίων γνωμικών, ως ταπεινός οδοιπόρος εις τους κόσμους της ερεύνης, ανέρχεται εις τας υψηλάς κορυφάς, τας οποίας καταυγάζει αίγλη φωτός. Εκεί είναι ενθρονισμέναι αι αρεταί. Κατέρχεται κατόπιν εις τα σκοτεινά βάραθρα, όπου διαμένουν αι κακίαι. Εισέρχεται εις ευώδεις ανθώνας, όπου τα υψηλά και ευγενή, αλλά και τα ταπεινά και ειδεχθή. Βλέπει τας σοβαρωτέρας, αλλά και τας γελοιωδεστέρας εκδηλώσεις του ανθρωπίνου βίου.
George Herbert. Με ένα ρητό κατορθώνει κανείς να πείσει αυτόν που αποφεύγει συστηματικά τις διδαχές, ενώ κάτι παρόμοιο δεν πετυχαίνει ούτε μ’ εκατοντάδες τόμους βιβλίων.
Βεν. Τζόνσον. Δίκαια μπορεί να καταταχθεί κανείς μεταξύ των ευεργετών της ανθρωπότητας, όταν συγκεντρώνει τους μεγάλους κανόνες της ζωής σε σύντομες φράσεις, που πολύ εύκολα αποτυπώνονται στην μνήμη και επανέρχονται από συνήθεια στο μυαλό, όταν η ανάγκη το καλεί.
Γ. Ποντόλσκι. Το γράψιμο των γνωμικών είναι το μοναδικό είδος της λογοτεχνίας, όπου μπορείς ν' αποδείξεις τις ικανότητές σου με μια μόνο αράδα.
Γ. Σοϊλεμεζίδης. Γεύτηκα τον άκρατο οίνο των καλών αποφθεγμάτων και μετά δεν μπόρεσα να πιω το νερωμένο κρασί των καλύτερων μυθιστορημάτων.
John Andrew Holmes. Μια επιγραμματική ρήση δέκα λέξεων χρειάζεται μια επεξήγηση δέκα σελίδων, αλλά ό,τι της λείπει σε ακρίβεια το αναπληρώνει σε δηκτικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: