ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Σ

ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Σ
Αγ.Νεκτάριος Το σιγάν εστι βασιλικής όντως και ευγενούς παιδεύσεως αποτέλεσμα καί καρπός· ο μαθών σιγάν, ούτως και λαλείν έμαθε· διότι η σιγή είναι προϊόν πολλής συνέσεως. Όθεν ο μή ειδώς σιωπάν, ουδέ διαλέγεσθαι οίδεν.
Αγ.Νεκτάριος Το σιωπάν ου μόνον άδιψον, αλλά και άλυπον, και ανώδυνον· σιωπήσας μέν ουδείς μετενόησε, λαλήσαντες δέ παμπληθείς. Το κρατείν γλώσσης καί γέροντι και νέω τιμήν φέρει.
Αγ.Νεκτάριος Καλή η εύκαιρος σιωπή, ... ούσα ή μήτηρ εννοιών σοφωτάτων. Το αγαθόν πνεύμα εκφεύγει τήν πολυλογίαν.
Αγ.Γρηγ.θεολ. Μίλα βέβαια, αλλά άν έχεις να πείς κάτι καλύτερο από τή σιωπή· να αγαπάς όμως τήν ησυχία, όπου η σιωπή είναι καλύτερη από τόν λόγο.
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. "Η σιωπή είναι μεγάλο δυναμωτικό του αοράτου πολέμου και μια βέβαια ελπίδα νίκης",
Ἀγ.Ἰωάννης Σιναΐτης. Ἡ μετ’ επίγνωσεως και διακρίσεως σιωπή είναι μητέρα της προσευχής, ανάκληση από την αιχμαλωσία των παθών, επιστάτης των λογισμών, σκοπός που παρατηρεί τους εχθρούς, πρόξενος καλής ανησυχίας και λύπης, εχθρός του αδιάκριτου θάρρους, μυστική πνευματική ανάβαση".
Ἀγ.Δημητρίου Ροστώφ. «Η σιωπή είναι η αρχή της καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη»
Γέρ. Γερμανός Σταυροβουνιώτης. Να γνωρίζεις για ποιό σκοπο σιωπάς. Αν π.χ. με τη γλώσσα σιωπάς και με τον λογισμό σου κατα-κρίνης, δεν σε ωφελεί μια τέτοια σιωπή. Ούτε πάλιν ωφελεί να σιωπάς και στην καρδία σου να βασιλεύη μελαγχολία και απόγνωση.
Εἶπε Γέρων· Νά αγαπάς τή σιωπή περισσότερο από το να μιλάς. Γιατί η σιωπή μαζεύει θησαυρούς, ενώ το να μιλάς τούς σκορπίζει.
Γέρων Ἱερώνυμος τῆς Αἰγίνης. Μὴ λέτε πολλά. Κρατῆστε τὴν γλώσσαν. Ἀγαπῆστε τὴν σιωπήν. Ἂν τὴν συνηθίσετε, μετὰ δὲν θὰ θέλετε νὰ ὁμιλῆτε. Τόσον εἶναι ὄμορφη ἡ σιωπή.
Εἶπε Γέρων· Κανένα πράγμα δὲν κρύπτει  καλήτερα ἐκεῖνο ὁποῦ εἶσαι, ὡσὰν ἡ σιωπὴ.
Εἶπε Γέρων· Ὅποιος ὁμιλεῖ ὁλίγα, δείχνει σημεῖον φρονιμάδας.
Αρχαίον Ρητόν Ἡ τέχνη τοῦ σιωπᾶν εἶναι πολὺ δυσκολωτέρα ἀπὸ τὴν τοῦ ὁμιλεῖν.
Αίσωπος. Για όσα είναι εύκολη η απόδειξη με τα έργα κάθε λόγος είναι περιττός.
Απολλώνιος. Είναι χαρακτηριστικό τού εντελώς απαιδεύτου ανθρώπου, να μήν μπορεί να σωπαίνει.
Αριστοφάνης. Ταιριάζει στον άντρα το σοφό, να μπορεί να εκφράζει με λίγα λόγια, πολλά και μεγάλα νοήματα.
Βίας. Ἄκουε πολλά, λάλει καίρια. (Ἄκουε πολλά, μίλα γιὰ τὰ σοβαρά).
Ευριπίδης Ή να λές κάτι καλύτερο από τη σιωπή ή να σωπαίνεις.
Εὐριπίδης. Τὰ μεγάλα πράγματα έκφράζονται μὲ λίγες λέξεις.
Εὐριπίδης. Ὁ ἁπλὸς λόγος εἶναι ἀληθινός· καὶ δὲ χρειάζεται φανταχτερὲς ἐπεξηγήσεις.
Ὁ Θεόφραστος, βλέποντας κάποιον σ’ ἕνα συμπόσιο, ποὺ καθόλου δὲν μιλοῦσε, τοῦ εἶπε: Ἂν εἶσαι ἀνόητος, εἶναι φρόνιμο αὐτὸ ποὺ κάνεις. Ἂν ὅμως εἶσαι φρόνιμος, τότε αὐτὸ ποὺ κάνεις εἶναι ἀνόητο!
Λυκούργος. Βραχυλογία : ἐγγὺς αὔτη ἐστι τοῦ σιγᾶν.  (Βραχυλογία : εἶναι κοντά στὴν σιωπή.)
Ισοκράτης Δύο περιστάσεις να θεωρείς κατάλληλες γιά να μιλάς· ή γιά όσα γνωρίζεις πολύ καλά, ή γιά όσα είναι ανάγκη να μιλήσεις.
Ησίοδος Θησαυρός άριστος στούς ανθρώπους είναι η γλώσσα πού λέγει λίγα, και μέ πολλά χαρίσματα όταν τηρεί το μέτρο.
Σόλωνας. Ὅ ἂν μὴ ἴδῃς μὴ λέγε· εἰδὼς σίγα. (Ὅ,τι δὲν ἰδῆς μὴ τὸ λές. Καὶ ἂν τὸ μάθης, σιώπησε).
Όσσο. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξέρει νὰ ἀκούει, ξέρει καὶ νὰ διαλογίζεται. Ἥ τὸ ἀντίθετο : ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξέρει πῶς πρέπει νὰ διαλογίζεται εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξέρει πῶς πρέπει νὰ ἀκούει.
Mary Wilson Little. Η σιωπή είναι το μόνο χρυσό πράγμα που απεχθάνονται οι γυναίκες.
Πλούταρχος Η σιωπή στην κατάλληλη στιγμή είναι σοφό και καλύτερο από κάθε ομιλία.
Κικέρων. Ἡ συντομία εἶναι τὸ ἀξιέπαινο συστατικό τῆς εὐγλωτίας.
Πυθαγόρας. Μὴ λέγεις διὰ πολλῶν ὀλίγα, ἀλλὰ πολλὰ δι’ ὀλίγων. --->  «Λέγε δι’ ὁλίγων πολλά».
Πλάτων. Τὸ λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ λόγια σου, πρὶν νὰ τὰ πεῖς, μέτρα τα ἕνα ἕνα, καὶ τῆς καρδιᾶς σου τὰ κλειδιὰ μὴ δίνεις στὸν καθένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Λάλει λίγα μὲ τοὺς ἄλλους καὶ πολλὰ μὲ τὸν ἑαυτό σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Το στόμα κράτα το κλειστό, αν δεν θα πεις κάτι σωστό.
Λα'ι'κή Παροιμία Λίγα λόγια και δεμένα, όχι πολλά και μπερδεμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀσημένια μου μιλιά, χρυσή μου βουβαμάρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ λίγα λόγια ζάχαρη καὶ τὰ καθόλου μέλι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀργυρὸ τὸ μίλημα καὶ χρυσὸ τὸ σῶπα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος λέει λίγα, κερδίζει πολλά.
Λα'ι'κή Παροιμία Η σιωπή δεν κάνει ποτέ γκάφες.
Λα'ι'κή Παροιμία Τῶν φρονίμων ὀλίγα πρέπουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Δέκα ν’ ἀκοῦς κι’ ἕνα νὰ μιλᾶς.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἄκουγε πολλὰ καὶ λέγε λίγα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἕνα σοῦ ’πα, δέκα σοῦ ’πα.
Λα'ι'κή Παροιμία Η Σιωπή είναι χρυσός.
Λα'ι'κή Παροιμία Άκου, βλέπε, σώπα.
ΠΕΡΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
Αγ.Νικόδημος Επειδή λέγω και η παρούσα ζωή ονομάζεται στράτα, διά τούτο μεταφορικώς ονομάζεται σκάνδαλον κάθε εμπόδιον όπου εμποδίζει τούς ανθρώπους από τήν ορθήν ζωήν και ενάρετον.
Αγ.Νικόδημος Κάθε λοιπόν πλάνη και αίρεσις και κάθε παράβασις τής εντολής τού Θεού και κάθε κακία και αμαρτία όπου γίνει φανερά, λέγεται και είναι σκάνδαλον.
Αγ.Νικόδημος Όσον μεγάλον μισθόν έχουν να λάβουν, εκείνοι που διορθώνουν τούς αδελφούς των, τόσον εκ του εναντίου μεγάλην καταδίκην έχουν να πάθουν, όσοι σκανδαλίζουν τούς άλλους.
Νικηφ. Θεοτόκη.Ὄχι μόνον ὁ σκανδαλοποιὸς κολάζεται, ἐὰν δὲν μετανοήσῃ καὶ διορθωθῇ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ὑπ’ αὐτοῦ σκανδαλιζόμενοι γίνονται ὑπόδικοι κολάσεως, ἐὰν δὲν φεύγωσι τοὺς σκανδαλίζοντας κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου.
Νικηφ. Θεοτόκη. Κατὰ μὲν τοῦ σκανδαλίζοντος ἐξεφώνησεν ὁ Κύριος τὸ οὐαὶ καὶ τὸν καταποντισμὸν (ταῦτα σημαίνουν τὴν βαρυτάτην τιμωρίαν καὶ τὴν ἀπώλειαν), κατὰ δὲ τοῦ μὴ φεύγοντος τοῦ σκανδαλοποιοὺς ἐφοβέρισε πῦρ αἰώνιον καὶ γέενναν πυρός.
ΠΕΡΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ
Λα'ι'κή Παροιμία Ξένος πόνος, μακρυνὸς βρόντος. --- Ξένος πόνος, ὄνειρο.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἅμα σκοντάψει τ’ ἄλογο, ὅλοι τοῦ λένε τύφλα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἅμα πέσει τὸ κλαρί, καθένας τὸ κλαρίζει. «Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται».
Λα'ι'κή Παροιμία Εἰς τὸν χαρούμενο καιρό, πολλοὶ φίλοι λογιοῦνται, μὰ σὰν γυρίσει ὁ θλιβερός, ὅλα ξελησμονιοῦνται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὄταν ξεπέσει ὁ ἄνθρωπος, κλαίει παραπονιέται, φίλος δὲν τὸν τηράζει πιά, δικὸς τὸν ἀπαρνιέται.
ΠΕΡΙ ΣΚΟΠΟΥ
Αγ.Μάρκος Ερημ Έστι πράγμα προφανώς επιτελούμενον ως καλόν, αλλά ο σκοπός του επιτελούντος αυτό είς πονηρόν· και έστι έτερον ώς πονηρόν και ο σκοπός του επιτελούντος αυτό είς αγαθόν.
ΠΕΡΙ ΣΚΟΤΙΣΜΟΥ
Αγ.Ισαάκ Σύρου. Ἡ ἀπὸ τὴν ἀταξία προερχόμενη σύγχυσις τῆς διανοίας προκαλεῖ σκότιση στὴν ψυχή, καὶ ἡ σκότισις θόλωσι.
Αγ.Ισαάκ Συρ Νὰ θεωρῆς τὴν ἀργία ὡς ἀρχὴ τοῦ σκοτισμοῦ τῆς ψυχῆς, ἐνῶ τὶς συνομιλίες νὰ θεωρῆς σκοτισμὸ ἐπάνω στὸν σκοτισμό.
Αββά Ησαϊου Το αγαπάν την χρείαν του κόσμου κάνει την ψυχή να σκοτισθεί, το δε παραβλέπειν αυτήν σε όλα φέρει την γνώση.
Αββά Ησαϊου Με 4 πράγματα σκοτίζεται η ψυχή· με το μίσος προς τον πλησίον, την εξουθένωση, την ζήλεια και τον γογγυσμό.
Ἀγ.Ιωάννης Χρυσόστομος. "Όπως όταν τσίμπλα στα μάτια του σώματος δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας έτσι και η επιθυμία των παρόντων, σκοτίζει το λογισμό",
ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΑΣ & ΣΟΦΩΝ
Αγ.Γρηγ.Θεολ. Εγώ μία σοφία γνωρίζω μόνο, το φόβο του Θεού. Γιατί λέγει «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», καί «Τέλος λόγου το πάν άκουε, τον Θεόν φοβού, και τας εντολάς φύλασσε».
Αγ.Γρηγ.Θεολ. Σοφώτεροι από τούς πολλούς είναι όσοι αποχωρίστηκαν από τόν κόσμο και αφιερώθηκαν στόν Θεόν.
Αγ.Γρηγ.Θεολ. Σοφός είναι όποιος λέγει λίγα μέν γιά τήν αρετή, δείχνει πολλά δέ, με τα όσα ενεργεί και προσθέτει στο λόγο τήν αξιοπιστία μέ τά έργα.
Αγ.Γρηγ.Θεολ. Σοφία λοιπόν είναι όχι εκείνη που λαμπρύνεται με το λόγο, αλλά αυτή που αποδεικνύεται μέ τα έργα. Γιατί λέγει «σύνεσις αγαθή πάσι τοίς ποιούσιν αυτήν» και όχι όσοι τήν κηρύττουν.
Ἰωσήπου Τα είδη της σοφίας είναι 4 : η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη και η ανδρεία. Κυριώτερη απ' όλες είναι η φρόνηση.
Αἰσχύλος Ὁ χρήσιμ’ εἰδὼς οὐχ ὁ πολλὰ εἰδὼς σοφός. (Σοφὸς εἶναι ὅποιος ξέρει τὰ χρήσιμα, ὄχι τὰ πολλά).
Ὁ Ἀντισθένης, ὅταν ρωτήθηκε γιατὶ οἱ πλούσιοι δὲν κάνουν παρέα μὲ τοὺς μορφωμένους καὶ σοφοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἀντίθετα αὐτοὶ κάνουν ἐκείνους, ἀπάντησε: Οἱ σοφοὶ ξέρουν τὶ χρειάζονται, ἐνῶ οἱ πλούσιοι δὲν ξέρουν τί τοὺς λείπει!
Ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν τὸν ρώτησε κάποιος, πόση διαφορὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς σοφοὺς καὶ στοὺς ἀμαθεῖς, εἶπε: ὅση εἶναι ἀνάμεσα στοὺς ζωντανοὺς καὶ στοὺς νεκρούς!
Πλούταρχος. Ο άνθρωπος που είναι ενάρετος και σοφός δεν έχει ανάγκη από δόξα.
Μπράουν Τζ. Μπορεί η τύχη να σου φέρει πλούτη. Όμως ποτέ δε θα σου φέρει σοφία.
Λάο Τσε. Όποιος ξέρει τους άλλους έχει γνώση. Όποιος ξέρει τον εαυτό του έχει σοφία.
Διογένης. Ἀνθρώπων εὐγενέστατοι οἱ καταφρονοῦντες πλούτου, δόξης, ἡδονῆς, ζωῆς.
Τάκιτος. Με τη σοφία αποκτάται πλούτος, αλλά ποτέ έως τώρα ο πλούτος δεν αγόρασε σοφία.
Ανωνύμου. Με τα παθήματα των άλλων γίνεσαι καλός. Με τα παθήματά τα δικά σου γίνεσαι σοφός.
Μάμτσιτς Μ. Ο βλάκας ψάχνει πώς να υπερνικήσει τη μοναξιά, ενώ ο σοφός βρίσκει τον τρόπο να την απολαμβάνει.
Δημόκριτος Οι ανόητοι κατευθύνουν τη ζωή τους με τα κέρδη της τύχης, ενώ οι γνωρίζοντες τα πράγματα με την σοφία.
Ρίχτερ Γ. Ο έξυπνος άνθρωπος θα βρει διέξοδο από μια δύσκολη κατάσταση. Ο σοφός δε θα βρεθεί σ' αυτή την κατάσταση.
Ευριπίδης Όποιος πάρα πολύ καλά κυβερνά τις φυσικές και διανοητικές δυνάμεις του, αυτός από τη φύση του είναι σοφός πρός οφέλειά του.
Γιουταγκ Λιν. Σοφία στη ζωή σημαίνει να απαλείφεις τα μη ουσιώδη.
Μένανδρος Εάν συναναστρέφεσαι με σοφούς, θα γίνεις και σύ σοφός.
Σωκράτης. Είναι ανώτερη σοφία να μπορείς να ξεχωρίζεις το καλό απ' το κακό.
Καντ Ιμάνουελ. Επιστήμη είναι η οργανωμένη γνώση. Σοφία, η οργανωμένη ζωή.
Λάο-Τζι. Σοφός είναι εκείνος που ξέρει, αλλά κάνει πως δεν ξέρει. Ανόητος είναι εκείνος που δεν ξέρει, αλλά κάνει πως ξέρει. 
Πλάτων 
Στην πραγματικότητα μόνο ο Θεός είναι σοφός. Η ανθρώπινη σοφία πολλή λίγη αξία έχει, ή μάλλον είναι μηδαμινή.
Πλάτων Η σοφία και η γνώση είναι το σπουδαιότερο από όλα τα ανθρώπινα πράγματα.
Επίχαρμος. Οὐ μετανοεῖν, ἀλλὰ προνοεῖν χρῆ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν.
Πυθαγόρας Κανένας άνθρωπος δεν είναι σοφός, παρά μόνο ο Θεός.
Ἀρχαίον Ρητόν Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ.
ΠΕΡΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΩΤΙΑΣ
Ἀρχαῖον Ρητόν. Ὁ ἄσωτος, οὐ μοχθηρὸς τὸ ἦθος, ἀλλ’ ἠλίθιος.
Δημοσθένης «Τὸ φυλάξαι τ’ ἀγαθὰ χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι».
Λα'ι'κή Παροιμία Μὲ τὸ βελόνι τὰ μαζέψανε, καὶ μὲ τὸ φτυάρι τὰ σκορποῦν.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος αγοράζει τα περιττά, πουλάει τα αναγκαία.
Λα'ι'κή Παροιμία Ξεφάντωνε, ξεφάντωνε, ἄδειασε τὸ πουγγί μας.
Λα'ι'κή Παροιμία Σπάταλα νιάτα, στερημένα γεράματα.
Λα'ι'κή Παροιμία Η φτήνια τρώει τον παρά.
ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. 'Αν αφήτε τοίς εχθροίς υμών, αφεθήσεται υμίν''. Συγχώρεσε τα αμαρτήματα τών δούλων, γιά να λάβεις συγχώρηση τών αμαρτημάτων σου από τὸν Κύριον.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί γιά αυτό διδαχθήκαμε να λέμε, ''Άφες ημίν καθώς αφίεμεν'', γιά να μάθουμε, ότι το μέτρο τής άφεσης έχει τήν αρχή του από εμάς.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κι άν έχεις υποστεί μεγάλα αδικήματα, όσο μεγαλύτερα συγχωρήσεις, τόσο μεγαλύτερη συγχώρηση θά λάβεις.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ἡ συγχώρησις κάθε ὀφειλῆς εἶναι δεῖγμα συμπάθειας, ἐνῶ ἡ ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίστη εἶναι δεῖγμα πονηροῦ φρονήματος.
Αγ.Μάρκος Ερημ Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαγχνικός όσο ο Θεός· όμως εκείνον που δεν μετανοεί, ούτε εκείνος τον συγχωρεί.
Ἀρχαίον Ρητόν. Συγνώμην τιμωρίας κρεῖσσων.
ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος Μία ὁδός, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὶς σύντομες, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἄφεσι τῶν πταισμάτων εἶναι τὸ νὰ μὴ κρίνωμε, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀληθινὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, «μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε» (Λουκ. στ΄ 37). Ὅπως δὲν συμβιβάζεται ἡ φωτιὰ μὲ τὸ νερό, ἔτσι καὶ ἡ κατάκρισις μὲ ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπᾶ τὴν μετάνοια.
Ωριγένης. Οι επτὰ ἀφέσεις ἀμαρτιῶν. Βάπτισμα, Μαρτύριο, Ελεημοσύνη, Το «Αφιέναι τοις άλλοις τα οφειλήματα αυτών», Το «Επιστρέψαι αμαρτωλόν και καλύψειν πλήθος αμαρτιών», Η πολλή αγάπη, Η Μετάνοια (η πιό κοπιαστική).
ΠΕΡΙ ΣΥΖΥΓΩΝ & ΣΥΖΥΓΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν σφάλει η γυναίκα σου, νά τήν παρηγορείς καί νά μήν μεγαλώνεις τήν λύπη της. Γιατί, καί άν ακόμη κόψεις όλα τά ελαττώματά της, πού φέρνουν στενοχώρια στό σπίτι, μέ τήν απότομη συμπεριφορά σου δέν κερδίζεις τίποτε, γιατί παραμένει τό λυπηρότερο από όλα, τό ότι δηλαδή δέν έχεις αγαθές σχέσεις μέ τήν γυναίκα, πού συγκατοικεί μαζί σου.
Ἀριστοτέλης  Ὁ ρόλος τοῦ ἄντρα εἶναι διαφορετικὸς ἀπ’ τὸ ρόλο τῆς γυναίκας, γιατὶ ὁ μὲν πρῶτος φροντίζει νὰ κερδίσει τὰ ἀπαραίτητα στὴ ζωή, ἡ δὲ γυναῖκα νὰ τὰ φυλάξει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χαρὰ στὸ ἀντρόγυνο, ποὺ δὲ γνωρίζει γκρίνια.
ΠΕΡΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ
Ἀγ.Νικόδημος Καθὼς ὁ διάβολος ὀνομάσθη διάβολος διότι διαβάλλει, ἔτσι καὶ οἱ προδόται καὶ συκοφάνται ὀνομάζονται διάβολοι, διότι διαβάλουν καὶ κατηγοροῦν τοὺς ἀθώους ἀνθρώπους, ὡς πονηροὺς καὶ διεστραμένους, διότι προδίδουν αὐτοὺς εἰς τὰ κριτήρια καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐξουσιαστῶν καὶ διότι συκοφαντοὺν ψευδῶς τοὺς ἀναιτίους καὶ ἐκβάλουσι τὸ καλὸν ὄνομα τῶν ἐναρέτων ὡς πονηρόν.
Ἁγίου Μαξίμου. Ὅσον περισσότερον σὺ προσεύχεσαι ὑπὲρ ἐκείνου, ποὺ σὲ ἐσυκοφάντησε, τόσον ἀποτελεσματικώτερον πληροφορεῖ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς σκανδαλισθέντας ἀπὸ τὴν συκοφαντίαν.
Ναπολέων  Ὑπάρχουν συκοφαντίες, ὅπου καὶ ἡ ἁγνότητα χάνει τὸ θάρρος της.
Αντισθένης Περισσότερο καρτερικοί να είμαστε όταν μας συκοφαντούν, παρά όταν μας λιθοβολούν.
Κλεάνθης Πιο κακό πράγμα από τη συκοφαντία ακόμα δέν φάνηκε.
Μένανδρος Ο συκοφάντης είναι για τους άλλους λύκος.
Α. Κοτσέμπου. Να συκοφαντήσεις έναν έντιμο άνθρωπο είναι το ίδιο εύκολο, όπως και να σκοτώσεις εκείνον που κοιμάται. 
Ισοκράτης. Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν. (Να φοβάσαι τις συκοφαντίες, ακόμα κι αν είναι ψέματα).
Ὁ Πλάτων, λέγοντάς του κάποιος, ὅτι εἶναι μερικοὶ ποὺ τὸν κακολογοῦν, αὐτὸς εἶπε: Ἐγὼ θὰ ζήσω ἔτσι, ποὺ κανένας νὰ μὴν τοὺς πιστεύει.
Σωκράτης Από τα άγρια θηρία αυτό που δαγκώνει χειρότερα είναι ο συκοφάντης ενώ από τα ήμερα είναι ο κόλακας.
Τάκιτος. Ἡ συκοφαντία εἶναι ἡ ἐκδίκηση τοῦ ἀνάνδρου.
Τζόνσον. Ἡ συκοφαντία μοιάζει μὲ φλόγα ποὺ μαυρίζει
Λα'ι'κή Παροιμία. Στὸν ἥλιο λάσπη δὲν κολλᾶ. (Στοὺς ἔξοχους καὶ ἔντιμους ἀνθρώπους ἡ συκοφαντία δὲν πλησιάζει).
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ κουβέντα δυὸ σπιτικὰ χαλάει.
ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Σοφ. Σειρ. 9,14 Εξέταζε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου να είναι ευσεβείς και αξιόπιστοι. Και να ζητείς συμβουλή μόνο από τους σοφούς.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. Ψυχὴ πᾶσα ἀνουθέτητος, ἀθεράπευτος.
Μεγ. Βασιλείου. Ἀσυμβούλευτος ἄνθρωπος πλοῖόν ἐστιν ἀκυβέρνητον.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η συμβουλή να δίνεται με αγάπη, γιατί μόνον τότε θα φέρει καρπούς. Όποιος συμβουλεύει με χολή, οργή και φορτικότητα, δεν υπηρετεί τον άνθρωπο αλλά τον διάβολο. 
Ἀγ.Νείλου. Αὐτὸν ποὺ ζεῖ μὲ ἀμέλεια, νὰ μὴ τὸν προσλαμβάνεις σύμβουλο. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ χαίρεται μὲ τὰ κακά, μισεῖ καὶ δὲν ἀνέχεται νὰ συμβουλεύει τὰ ἀγαθά.
Ἀγ.Νείλου. Χωρὶς ἐπιστημονικὴ σκέψη τίποτε ἀπὸ ὅσα γίνονται δὲν εἶναι καλό. Νὰ μὴ ξεχνᾶς, ὅτι καὶ γιὰ τὸ ὅτι δώσαμε γνώμη
πέρα ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔπρεπε, καὶ συμβουλὴ ὄχι προσεκτική, ἀποκλειόμαστε ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ δίνουμε τὶς γνῶμες μας μὲ πολλὴ περίσκεψη σ’ αὐτοὺς ποὺ μᾶς τὶς ζητοῦν.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ συμβουλεύεις αὐτὸν ποὺ ἁμαρτάνει, ἀλλὰ νὰ μὴ κατηγορεῖς αὐτὸν ποὺ πέφτει σὲ φταίξιμο. Γιατὶ τὸ δεύτερο εἶναι γνώρισμα κατήγορου, ἐνῶ τὸ πρῶτο ἀνθρώπου ποὺ διορθώνει.
Ἀγ.Νείλου. Ὅταν συμβουλεύεις αὐτὸν ποὺ ἔφταιξε, ἀνάμιξε τὰ λόγια σου μὲ τὴ συμπάθεια. Ἔτσι τὰ αὐτιά του μαλακώνουν καὶ ἡ καρδιά του φωτίζεται.
Ἀγ.Νείλου. Ὅταν μιλᾶς μὲ ἁγίους, νὰ ρωτᾶς γιὰ τὰ πνευματικά. Ὅταν ὅμως δὲν μιλᾶς μὲ ἁγίους, νὰ μὴ μιλᾶς γι’ αὐτά.
Άγ.Ισαάκ Σύρ. Μη ζητήσεις να πάρεις γνώμη από κάποιον που δεν είναι στον ίδιο δρόμο μ' εσένα, ακόμη και αν είναι πολύ σοφός.
Ἰσοκράτης. Ὅταν πρόκειται νὰ κάνης κάποιον σύμβουλό σου, ἐξέταζε κατὰ πρῶτον, πῶς διαχειρίσθηκε τὰ δικά του πράγματα.
Αἴσωπος. Τὸ παράδειγμα εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὶς συμβουλές.
Αἴσωπος. Εὔκολο εἶναι νὰ συμβουλεύης, ὅσα εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ κάμης.
Ὅμηρος. Εὐλάβεια δείχνει ὁ νέος, ὅταν ρωτάη τὸν γέροντα.
Σόλωνας. Συμβούλευε μὴ τὰ ὕδιστα ἀλλὰ τὰ ἄριστα. (Μὴ συμβουλεύης τὰ εὐχάριστα ἀλλὰ τὰ ἄριστα).
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄκουε γέρου συμβουλὴ καὶ παιδεμένου γνώμη.
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος παραθέτει συνεχῶς συμπόσια εἶναι ἐργάτης τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας καὶ μολύνει τὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινόφρονος.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὁ λιτὸς ἄρτος ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ ἁγνοῦ ἐξαγνίζει τὴν ψυχὴ τοῦ συνδαιτυμόνος ἀπὸ κάθε πάθος. Ἡ ὀσμὴ τῆς τράπεζας τοῦ γαστριμάργου προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν τηγανισμάτων.
Αγ.Εφραίμ.  Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τα συμπόσια και λέγουν· εγώ θα σου κάνω σήμερα το τραπέζι και σύ θα μου το κάνεις αύριον. Διότι εάν συμφωνήσεις με αυτά, δεν θα σου μείνει καιρός να ζήσεις τον βίον της αρετής. Αλλά η ψυχή σου θα γίνει κατοικητήριον όλων των παθών· να μιμήσαι αυτούς που είναι θερμοί στα πνευματικά, και βαδίζουν την στενήν και
στενόχωρον οδόν διά να φτάσεις την αιώνιον ζωήν.
Λόγοι Γερόντων. Τράπεζα μὴ ἔχουσα μνήμην Θεοῦ, φάτνης ἀλόγων οὐδὲν διαφέρει.
ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
Λὰ Ροσφουκὼ. Οἱ ἀρετὲς χάνονται μέσα στὸ συμφέρον, ὅπως τὰ ποτάμια μέσα στὴ θάλασσα.
Φ. Ρούζβελτ. Ξέραμε πάντα πὼς τὸ χωρὶς ὅρια συμφέρον ἦταν κακὴ ἠθική, μὰ τώρα μαθαίνουμε πὼς εἶναι καὶ κακὴ οἰκονομία.
Μπάτλερ. Ὁ κόσμος θὰ κυβερνιέται πάντα ἀπὸ τὸ ἀτομικὸ συμφέρον. Μάταια κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ τὸν ἀλλάξουμε. Νὰ προσπαθήσουμε μόνο νὰ ἐναρμονίσουμε τὸ ἀτομικὸ συμφέρον, ὅσο μποροῦμε περισσότερο, μὲ αὐτὸ τῶν συνανθρώπων μας.
Αἰσχύλος. Τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. (Νὰ μὴ καταπονῆσαι μάταια μὲ κεῖνα, ποὺ δὲν σὲ ὠφελοῦν σὲ τίποτα).
Λέων Τολστόι. Όλοι μας αγαπούμε την αλήθεια, αλλά οι περισσότεροι από μας αγαπούμε πιο πολύ το συμφέρον.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η τιμή και το συμφέρον δεν μπορούν να μπούν στο ίδιο σακούλι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅταν διψάει ἡ αὐλή σου, μὴ χύνεις ἔξω τὸ νερό.
Γαλλικὴ Παροιμία. Καθένας τραβάει τὸ νερὸ στὸ μῦλο του.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Πείθονται ἅπαντες τῷ συμφέροντι.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Πήγαινε κοντά στους δίκαιους, και δια μέσου αυτών θα πλησιάσεις το Θεό. Να συναναστρέφεται αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους τους",
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν θεοφιλῆ θὰ πλουτήση ἀπὸ τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν ἄδικο καὶ ὑπερήφανο θὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ μισηθῆ ἀπὸ τοὺς φίλους του.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Μὴν ἀποκτήσης φίλους οὔτε ἐμπίστους, ἄν δὲν εἶναι ἐνάρετοι, ὥστε νὰ μὴ δημιουργήσης πρόσκομμα, στὴν ψυχή σου καὶ παρεκκλίνης ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπως οι καλοί συνηθίζουν να συμβουλεύουν τους άλλους αυτά με τα οποία και οι ίδιοι έγιναν καλοί, ετσι και οι κακοί συνηθίζουν να συνιστούν στους άλλους αυτά με τα οποία έγιναν κακοί.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εκείνος που μπορεί να διορθώσει και άλλους ας συναναστρέφεται εκείνους που πρόκειται να δεχτούν την θεραπεία και ας τους κάνει καλύτερους. Εκείνος όμως που είναι αδύναμος, να αποφεύγει τους κακούς, για να μην κολλήσει την αρρώστια εκείνων.
Άγ. Μᾶρκος Ερημ. Πρέπει κανείς να φροντίζει να μένει μαζί ή τουλάχιστο να συνομιλεί συχνά με ανθρώπους που έχουν πνευματική γνώση.
Εἶπε Γέρων. Συμβούλευε ένας φωτισμένος μοναχός. Να έχεις αγάπη προς όλους, αλλά ιδιαίτερες σχέσεις με κανένα.Αριστοτέλης Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό ζώο.
Ευριπίδης Το κακό με το καλό δε σμίγει.
Θαλῆς ὁ Μιλήσιος. Τοῖς ἐπιτηδείοις συγχρῶ. (Νὰ συναναστρέφεσαι μὲ ἱκανούς).
Θεογνίς. Ἂπὸ τοὺς ἄξιους ἄξια θὰ μάθης· ἐὰν συναναστρέφεσαι μὲ κακούς, θὰ χάσης καὶ τὸ μυαλὸ ποὺ ἔχεις.
Ισοκράτης Να δυσπιστείς πρός τους κακούς, όπως ακριβώς πρέπει  να έχεις εμπιστοσύνη στούς ενάρετους.
Ισοκράτης Ἡδέως ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις. (Εὐχάριστα νὰ φέρεσαι σὲ ὅλους, νὰ συναναστρέφεσαι δὲ τοὺς ἀρίστους).
Πρός όλους να φέρεσαι ευχάριστα, αλλά συντροφιά να κάνεις τούς πιό καλούς.
Μένανδρος Τα χρηστά ήθη τα καταστρέφουν οι κακές συναναστροφές.
Μένανδρος Τόν κακόν άνθρωπο να τον αποφεύγεις σε όλη σου την ζωή.
Μένανδρος Εάν συναναστρέφεσαι με σοφούς, θα γίνεις και σύ σοφός.
Ξενοφώντας Η μέν συναναστροφή με ενάρετους ανθρώπους, είναι άσκηση της αρετής, η δε συναναστροφή με κακούς, καταστροφή.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος κοιμᾶται μὲ στραβό, τὸ πρωῒ ἀλλοιθωρίζει. --- Ἂν καθήσεις μὲ στραβό, ὣς τὸ βράδυ ἀλλοιθωρίζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Είδε ο γύφτος την γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
Λα'ι'κή Παροιμία Εὔκολα οἱ κακοὶ ταιριάζουν. «Γὺψ κόρακα ἐγγυᾶται» (ἀρχαῖο).
Λα'ι'κή Παροιμία Μ’ ὅποιο δάσκαλο καθήσεις, τέτοια γράμματα θὰ μάθεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάμε καλὸ στοὺς φίλους σου,νὰ τὸ ’βρης στὴν ἀνάγκη.
Λα'ι'κή Παροιμία Τυφλός, τυφλὸν ὁδήγαγε κι’ οἱ δυὸ σὲ λάκκο πέσανε.
Λα'ι'κή Παροιμία Δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ 'ανέβει στο κρεβάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν γειτονέψης μὲ κουτσό, θὰ μάθης νὰ κουτσαίνης.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν τὸ κοράκι σὲ ὁδηγεῖ, σὲ ψοφίμι θὰ σὲ πάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν δὲν ἐταιριάζανε, δὲ θὰ συμπεθεριάζανε.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο σὲ μοναξιά, παρὰ μὲ συντροφιὰ κακιά.
Λα'ι'κή Παροιμία Πές μου μὲ ποιόνε πᾶς, νὰ σοῦ πῶ τὶ ἀξίζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Μ’ εὐγενικὸ κουβέντιαζε καὶ ξόδευε τὸ βιό σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅμοιος τὸν ὅμοιο ἀγαπᾶ, ὅμοιος τὸν ὅμοιο θέλει.
Λα'ι'κή Παροιμία Δεῖξέ μου τὸ φίλο σου, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι.
Λα'ι'κή Παροιμία Σύρε μ’ ἕναν καλὸ νὰ γίνεις καλύτερος.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ σάπιο μῆλο σαπίζει καὶ τὰ γερά.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅσοι μοιάζουν ἑνώνονται.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
Αγ.Νεκτάριος Συνείδηση είναι η είδηση, η γνώσις του ηθικού νόμου, την οποία έχει η ψυχή διακρίνουσα τίς πράξεις σε αγαθές και κακές και αδεκάστως κρίνουσα το ποιόν αυτών και κατακρίνουσα μέν τίς κακές, εγκρίνουσα δέ τίς αγαθές.
Αγ.Νεκτάριος Η ψυχή τήν έμφυτον ταύτην δύναμιν (τής συνειδήσεως) έλαβε παρά Θεού πρός γνώσιν τού θείου θελήματος και συνταύτιση τού θελήματος αυτής πρός το θείον θέλημα.
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Κανένας να μήν προφασίζεται άγνοια. Ο φυσικός νόμος είναι σπαρμένος μέσα μας και μάς υποδεικνύει να ζούμε μαζί με το καλό και να αποξενωνόμαστε από το κακό.
Αγ.Μάρκος Ερημ Η συνείδηση είναι βιβλίο φυσικό. Αυτός που το διαβάζει έμπρακτα, γνωρίζει την βοήθεια του Θεού.
Αγ.Νικόδημος Το να έχει κανείς συνείδηση ακατάγνωστη, και ανεπαίσχυντη, τούτο αληθώς είναι η ηδονή των ηδονών, και η ευφροσύνη των ευφροσυνών.
Αγ.Νικόδημος Το να έχει κανείς συνείδηση κατηγορούσαν, και απαρρησίαστον και ελέγχουσαν αυτόν, τούτο είναι στα αλήθεια η οδύνη των οδυνών, και λύπη όλων των λυπών.
Ιερός Αυγουστίνος. Ότι θέλεις μπορείς να το αποφύγεις, όλα εκτός από τη συνείδηση σου.
Γέρ. Παΐσιος. Δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδηση του. Φτερά νιώθει μέσα του' πετάει.
Στάρετς Ζαχαρίας Εάν ένας άνθρωπος παρακούη την συνείδηση μια φορά, δύο φορές ή περισσότερο, τότε δεν την ακούει πιά.
Στάρετς Ζαχαρίας «Προσέξατε την συνείδησή σας, που είναι η φωνή του Θεού και η φωνή του Αγγέλου φύλακά σας. Μη αμελήσετε να φροντίζετε για την συνείδησή σας, διότι μπορεί να την χάσετε. μπορεί να καταφρονηθή και να γίνει άχρηστη, και τότε πια δεν θα είναι η φωνή του Θεού.»
Στάρετς Μπόρις Χόλτσεφ ’Οσο αμαρτωλός κι αν είναι ο άνθρωπος, μένει πάντα μέσα η σπίθα του Θεού. Αυτή η σπίθα είναι ικανή να θεριέψει, να γίνει πυρκαϊά και να κάψει την αμαρτωλότητα, λευκαίνοντας τον άνθρωπο. Η σπίθα του Θεού, είναι η συνείδηση.
Π. Σιρ. Για την υπόληψή τους φρόντιζουν πολλοί, για την συνείδηση τους, ελάχιστοι.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Συνήθεια είναι τό έθος· τό δέ έθος γίνεται ήθος· η ηθική εξ έθους περιγίγνεται τῷ ανθρώπω· το ήθος από τού έθους έχει τήν επωνυμίαν· καλείται δέ ηθική διά τό εθίζεσθαι.
Αγ.Νεκτάριος Συνήθεια είναι δηλαδή η ηθική έξις τινος και δηλοί τήν εξ επαναλήψεως κτηθείσαν διάθεσιν και ροπήν πρός εργασίαν ή αγαθών ή κακών πράξεών.
Αγ.Νεκτάριος Όθεν η συνήθεια αποβαίνει ή αρετή ή κακία εκ τού χαρακτήρος τών πράξεων πρός άς ροπήν έλαβε τις, διότι ή μέν αγαθή συνήθεια είς αρετήν παιδεύει, η δέ κακή είς κακίαν.
Μεγ. Βασιλείου. Πολλοί, ἀκολουθώντας παλιὰ συνήθεια, δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν πόσο σιχαμερὰ εἶναι αὐτὰ ποὺ γίνονται.
Ὁ Πλάτων βλέποντας κάποιο φίλο του ποὺ ἔπαιζε ζάρια, τὸν κατηγόρησε. Τότε ἐκεῖνος τοῦ εἶπε, ὅτι τὸν κατηγορεῖ γιὰ ἕνα μικρὸ σφάλμα. Ὁ δὲ Πλάτων τοῦ ἀπάντησε: Ναί, τὸ σφάλμα εἶναι μικρό, ἀλλ’ ἡ συνήθεια ὅταν ἀρχίσει δὲν εἶναι μικρή!
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ χωριάτης κι ἂν πλουτίση, τὸ τσαρούχι δὲ θ’ ἀφήση. (γιὰ ἕξεις ποὺ ἔχουν γίνει πιὰ φύσις)
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅτι μικρομαθαίνεις, δὲν τὸ γερονταφήνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Τόπου συνήθεια, νόμου κεφάλαιο.
Ἀρχαῖον Ρητό. Φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν οὐ ράδιον.
ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Σωφροσύνη λέγεται η μετά σοφίας και φρονήσεως εύτακτος οικονομία πάντων των ψυχικών κινημάτων (παθών). Σωφροσύνη λέγεται η των παθών ελευθερία.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Ο σώφρων περνάει ολόκληρη τη ζωή του με άνεση και με μεγάλη πνευματική ελευθερία",
Μέγας Βασίλειος. "Σωφροσύνη ίσον σεμνότητα. Με τη σωφροσύνη του ανθρώπου δοξάζεται ο Θεός".
Μεγ.Βασιλείου. Ἡ σωφροσύνη τῶν γηρατειῶν δὲν εἶναι σωφροσύνη, ἀλλὰ ἀδυναμία ἀκολασίας. Ὁ νεκρὸς δὲν στεφανώνεται. Κανένας δὲν εἶναι δίκαιος ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κακό.
Μέγ.Ἀθανάσιος. Η φρόνηση και η σωφροσύνη μας θέλουν τελείους, δηλαδή να λαλούμε ειρηνικά και να νηπιάζουμε στην κακία… 
Μέγ.Ἀθανάσιος. Η σωφροσύνη δεν εξαντλείται στην αποχή των σαρκικών αμαρτιών αλλά δια της ακακίας και της πραότητος ν’ απέχεται ο θυμός και η οργή.
Πλάτων. Εἶναι ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κρατεῖν, ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν. (Ὁμολογεῖται ὅτι σωφροσύνη εἶναι νὰ εἶναι κανένας κύριος τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν του).
Αλέξανδρος ο Μέγας Όταν αιχμαλώτισε τις όμορφες θυγατέρες του Δαρείου τον συμβούλεψαν να συνευρεθεί μαζί τους, και είπε : Είναι ντροπή αυτοί που νίκησαν άνδρες να νικηθούν από γυναίκες.
Δημόκριτος Η σωφροσύνη του πατέρα είναι μεγάλο παράδειγμα για τα παιδιά.
Μουσώνιος Η αρχή και βάση της σωφροσύνης είναι η εγκράτεια στην τροφή και το πιοτό.
Πυθαγόρας Η δύναμη της απαθούς ψυχής είναι η σωφροσύνη. Αυτή είναι το φώς της ψυχής, που έχει απαλαγεί από τα πάθη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: