ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Ε

ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ε
Αἰσχύλος. Ὅπως δὲν γίνεται ἐπανόρθωση, σὰν μπῆκε ὁ γαμπρὸς στὴν κάμαρα τῆς νύφης, ἔτσι κι’ ἂν ὅλα τὰ ποτάμια ἔρθουνε ἀπὸ τὸν ἴδιο δρόμο, δὲν καθαρίζουν λερωμένο ἀπὸ φόνο χέρι.
Βολταίρος. Ὁ φόβος ἀκολουθεῖ τὸ ἔγκλημα, κι’ αὐτὸ εἶναι ἡ ποινή του.
Β. Αλφιέρι. Ἡ κοινωνία προπαρασκευάζει τὸ ἔγκλημα, καὶ ὁ ἐγκληματίας τὸ ἐκτελεῖ.
Σενέκας. Ὅποιος δὲν προλαβαίνει ἕνα ἔγκλημα, ὅταν μπορεῖ νὰ τὸ κάμει, ἐνθαρρύνει τὴ διάπραξή του.
Δουμᾶς. Τὸ μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἐγκλήματα εἶναι ἡ αὐτοκτονία, γιατὶ εἶναι τὸ μόνο, στὸ ὁποῖο δὲν χωράει μετάνοια.
Δουμᾶς. Ἡ ἐξουσία τοῦ πατέρα εἶναι ἱερή· ἀλλά, ὅταν τὴν χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ προστάζει ἕνα ἔγκλημα, μπορεῖ κανεῖς νὰ τὴν παρακούσει.
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η εγκράτεια είναι αρετή μεγίστης ηθικής αξίας . είναι δε εγκράτεια εκουσία συγκράτηση όχι των απαγορευμένων, αλλά των επιτετραμμένων για χάρη της σωφροσύνης.                                                                                          
Αγ.Νεκτάριος Η των απαγορευμένων συγκράτηση δεν είναι εγκράτεια αλλά νόμου ευλάβεια. Αρετή δε μέγιστη το να απολαμβάνεις με συγκράτηση τα επιτρεπομένα για χάρη της σωφροσύνης.                                                      
Αγ.Νεκτάριος Η εγκράτεια είναι καλό και αγαθό κτήμα παντός εργαζομένου την αρετή. Η εγκράτεια είναι θεμέλιο απασών των αρετών και αυτή πρώτη παρασκευάζει τις ψυχές πρός άσκηση των αρετών.                                                     
Αγ.Νεκτάριος Η εγκράτεια καλόν κι αγαθόν κτήμα είναι παντός εργαζομένου τήν αρετή. Η εγκράτεια είναι κρηπίς τών αρετών απασών και αυτή πρώτη παρασκευάζει τίς ψυχές πρός άσκηση τών αρετών.                                                    
Αγ.Νεκτάριος Η εγκράτεια είναι οδηγός σωφροσύνης δουλαγωγούσα τά τού σώματος πάθη καί κατευνάζουσα τάς ορμάς, καθαρεύουσα τόν νούν και ειρηνεύουσα τήν καρδίαν.                                                                             
Φραγκλίνος. Ἂν εἶσαι ἐγκρατὴς καὶ σώφρονας, τότε θὰ εἶσαι ὑγιής.
Πλάτων. Τὸ νὰ νικᾶς τὸν ἑαυτό σου, ἀπ’ ὅλες τὶς νίκες εἶναι πρώτη καὶ ἡ καλύτερη.
Βίκτωρ Οὐγκῶ. Σοφὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φυλακίζει, ὅταν ἔρθ’ ἡ ὥρα, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου.
Τζών Λούμποκ. Ἡ ἐγκράτεια, ὁσοδήποτε δύσκολη κι’ ἂν εἶναι, γίνεται σιγὰ-σιγὰ πιὸ εὔκολη καὶ πιὸ εὐχάριστη.
Ἀνάχαρσις ὁ Σκύθης. Γλώσσης, γαστρὸς καὶ αἰδοίων κράτει. (Νὰ κυριαρχῆς τὴ γλώσσα σου, τὴν κοιλιὰ καὶ τὶς αἰσθήσεις σου).
Αριστοτέλης Η εγκράτεια είναι αρετή του επιθυμητικού, σύμφωνα με την οποία, η επιθυμία που υποκινείται από τις φαύλες απολαύσεις, χαλιναγωγείται από την λογική.
Ισοκράτης Να ασκήσαι στην εγκράτεια από όλα εκείνα που είναι ντροπή να κυριαρχείται η ψυχή, δηλαδή το κέρδος, την οργή, την ηδονή και την λύπη.
Μουσώνιος Η αρχή και βάση της σωφροσύνης είναι η εγκράτεια στην τροφή και το πιοτό.
Πυθαγόρας Πολὺ μεγάλη δύναμη καὶ πλούτος εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐγκρατείας.
Αρχαία Παροιμία Ὁ πρῶτος ἐχθρός σου εἶναι ὁ ἑαυτός σου.
ΠΕΡΙ ΕΓΩΙΣΜΟΥ
Μπαλζὰκ   Ὁ ἐγωϊσμὸς εἶναι τὸ δηλητήριο τῆς φιλίας.
Λὰ Κορνταὶρ   Ὁ ἐγωϊσμὸς ἐπιδιώκει τὴ μοναξιὰ γιὰ νὰ ξεφύγει τὴν ὑποταγή.
Θάκερυ   Μετὰ τὸν ἔφηβο, ὁ πολὺ γέρος νομίζω εἶναι ὁ περισσότερο ἐγωϊστής.
Ἀριστοτέλης  Δὲν εἶναι κακὸ νὰ νομίζει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἔχει κάτι τι δικό του. Εἶναι φυσικὸ ν’ ἀγαπάει κανένας τὸν ἑαυτό του, μόνο δὲ ὁ ἐγωϊσμὸς πρέπει νὰ κατακρίνεται· δηλαδή, ὄχι τὸ νὰ ἀγαπᾶς ἁπλῶς τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ τὸ νὰ τὸν ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι πρέπει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καθένας τραβά το νερό στο μύλο του.
ΠΕΡΙ ΕΘΙΜΩΝ
Βάκων. Σκεφτόμαστε σύμφωνα μὲ τὴ φύση, μιλοῦμε σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους, καὶ ἐνεργοῦμε σύμφωνα μὲ τὰ ἔθιμα.
Ντισραέλι. Τὰ ἔθιμα μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο σοφά, ὅσο οἱ νόμοι, ὅμως πάντα εἶναι περισσότερο ἀγαπητὰ ἀπὸ τὸ λαό.
Ἀγώστου. Προτιμότερο ν’ απαλλαγεί κανείς απ’ τα κακά έθιμα παρά να τα διατηρεί, προσηλωμένος στην παράδοση.
Τζ. Μίλλ. Ὁ δεσποτισμὸς τῶν ἐθίμων εἶναι τὸ κυριότερο ἐμπόδιο στὴν ἀνθρώπινη πρόοδο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε χώρα και ζακόνι…,κάθε μαχαλάς και κόνι…(Κάθε τόπος έχει τα έθιμά του)
ΠΕΡΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΤΗΤΟΣ
Πάτερ Ἰωήλ. Να έχετε διαφάνεια. Να είστε ειλικρινείς. Πέρα για πέρα. Το ναι να είναι ναι. Και το όχι, όχι. Μη ξεχνάτε ποτέ τούτο : Ό,τι έχετε στην καρδιά, δεν υποχρεούστε να το έχετε και στα χείλη. Μα, ό,τι έχετε στα χείλη, είναι απαραίτητο να το έχετε και στην καρδιά.
Πάτερ Ἰωήλ. Να αρκείστε σ’ αυτά που σας λέγουν. Μη προσπαθείτε, να αποσπάσετε με πλάγιους τρόπους από τον άλλο κάτι που δε θέλει να σας το πει από μόνος του.
Ζουβενὰλ   Κάνε ἔμβλημα τῆς ζωῆς σου τὴν εἰλικρίνεια.
Μπουαλὼ   Κάθε ψεύτικος ἔπαινος πληγώνει τὴν εἰλικρινῆ ψυχή.
Κομφούκιος   Ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι τὸ θεμέλιο κάθε ἀρετῆς.
Σπένσερ   Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι τὸ ἀπαραίτητο θεμέλιο τῆς εὐσυνειδησίας καὶ κάθε θρησκείας.
Λὰ Ροσφουκὼ. Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι ἕνα ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς, ποὺ μᾶς δείχνει τέτοιους ποὺ εἴμαστε· εἶναι ἔρωτας τῆς ἀλήθειας, ἀποστροφὴ τῆς προσποίησης, ἐπιθυμία ἀποζημίωσης ἀπ’ τὰ σφάλματά μας καὶ ἐλάττωσής τους ἀκόμα μὲ τὴν ἀξία τῆς ὁμολογίας τους.
ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. 'Ειρήνη διώκετε μετά πάντων'', λέγει ο Απ.Παύλος. Άρα καί με εκείνους πού σας βλάπτουν. Αυτό και αλλού το αναφέρει : ''Ει δυνατόν, το εξ υμών, μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες''. 
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όσο περισσότερο σε πολεμεί ο αδελφός, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός σου. Άκουσε τον Προφήτη Δαυίδ, πού λέγει ''Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός''.     
Αγ.Γρηγ.θεολ. Πιό επαινετός είναι ο πόλεμος από τήν ειρήνη, που μάς χωρίζει απ' τόν Θεόν. 
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ : «Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες θα βρούν κοντά σου τη σωτηρία».
Ἡρόδοτος   Κανένας δὲν εἶναι τόσο ἀνόητος ποὺ νὰ προτιμάει τὸν πόλεμο ἀπ’ τὴν εἰρήνη· γιατὶ στὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης τὰ παιδιὰ θάβουν τοὺς γονεῖς τους, ἐνῶ, ἀντίθετα, στὸν καιρὸ τοῦ πολέμου οἱ γονεῖς θάβουνε τὰ παιδιά τους.
Λα'ι'κή Παροιμία   Καλύτερα ἕν’ αὐγὸ μὲ εἰρήνη, παρὰ ἕνα βῶδι μὲ πόλεμο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο λάχανα με ομόνοια παρά μέλι με διχόνοια.
ΠΕΡΙ ΕΙΡΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΔΙΣΜΩΝ
Ματθ-5,11 Μακάριοι έστε οτάν ονειδίσωσιν υμας και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρημα κάθ ημων ψευδόμενοι ενεκεν εμού.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Το να επαινεί κανείς γενικώς όλα, και τα καλά και τα κακά δέν είναι γνώρισμα ανθρώπου που αγαπάει, αλλά απατεώνα και είρωνα.
Αγ.Μάρκος Ερημ Ο ονειδισμός των ανθρώπων προκαλεί θλίψη στην καρδιά, γίνεται όμως αιτία εξαγνισμού σ' εκείνον πού τον υπομένει.
Αριστοτέλης. Αξίζει η ειρωνεία να περιφρονείται.
Σόλωνας. Ἡ εἰρωνεία κάποτε σημαίνει ἔλλειψη πνεύματος.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Ἡ τάσις πρὸς τὸ εἰρωνεύεσθαι καὶ κακολογεῖν εἶναι ἔνδειξις κακῆς ἀνατροφῆς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ δέντρο ποὺ περιγελᾶς στὸν κῆπο σου φυτρώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ γιούχα καὶ τὰ παλαμάκια εἶν’ ἀδέλφια.
ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ
Ρωμ. 12,19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. Ρωμ-12,21 Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν τω αγαθώ το κακόν.
Σειρ-28,1 Ο εκδικών παρά Κυρίου ευρήσει εκδίκησιν, και τας αμαρτίας αυτού διατηρών διατηρήσει.
Ψαλμ-61,13 Και σού, Κύριε, το έλεος, ότι  σύ αποδώσεις εκάστω κατά τα έργα αυτού.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Τίποτε άλλο δεν ευχαριστεί τόσο πολύ το Θεό, όσο το να μη ανταποδίδουμε κακό αντί κακού".
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Σε λύπησε κάποιος; Μήν του ανταποδώσεις λύπη . γιατί τότε εξισώνεσαι πάλι μαζί του. Κανένας δεν θαραπεύει το κακό με το κακό, αλλά το κακό με το καλό.
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἕνας Πατὴρ εἶπεν·  ἂν κάποιος σὲ ὑβρίσῃ, εὐλόγησέ τον· καὶ ἂν μὲν τὸ δεχθῇ, θὰ εἶναι καλὸν καὶ διὰ τοὺς δύο· ἂν, πάλιν, δὲν τὸ δεχθῇ, αὐτὸς θὰ τιμωρηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τὴν ὕβριν, ἐνῷ σὺ θὰ ἀμειφθῇς διὰ τὴν εὐλογίαν.
Ὁ Διογένης, ὅταν ρωτήθηκε, πῶς μποροῦμε νὰ ἐκδικηθοῦμε τοὺς ἐχθροὺς μας; εἶπε : Ἂν ἐμεῖς γίνουμε σ’ αὐτοὺς καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ μὲ τὶς εὐεργεσίες μας.
Βολταίρος. Το να εκδικείται κανένας, ακόμα και τον εχθρό του, είναι άσχημο. Το να μην εκδικείται κανέναν είναι ανωτερότης.
Βάκων. Ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἕνα εἶδος πρωτόγονης δικαιοσύνης πρὸς τὴν ὁποία ἕλκεται ἡ ἀνθρώπινη φύση. Τὸ χρέος τοῦ νόμου εἶναι νὰ προσπαθεῖ νὰ τὴν ξεριζώσει.
Αγνώστου. Πριν ξεκινήσεις την εκδίκηση σκάψε δυο τάφους.
Ιμπν Αλ-Μουκαφά. Δεν ξεπλένουν το αίμα με αίμα, αλλά με νερό.
Γ. Μάλκιν. Εκδίκηση : η απόπειρα να χειροτερέψεις το παρελθόν.
Γουΐλσων   Σοῦ στοιχίζει περισσότερο νὰ ἐκδικηθεῖς γιὰ ἕνα κακὸ ποὺ σοῦ ἔκαναν, παρὰ νὰ τὸ ὑπομείνεις.
Λὰ Ροσφουκὼ   Ἡ ἐκδίκηση πηγάζει πάντοτε ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τῆς ψυχῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑποφέρει τὶς προσβολές.
Αγνώστου. Καλύτερα να περάσεις μια νύχτα μέσα στον εκνευρισμό για την προσβολή, παρά μετανιωμένος για την εκδίκηση.
Ντιντερὸ   Μὲ τὸν ὅμοιό σας ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἀμφίβολη· μὲ τὸν ἀνώτερό σας εἶναι τρέλλα· μὲ τὸν κατώτερό σας εἶναι ἀνανδρία.
Μίλτων   Ἡ σκέψη πὼς μπορεῖς νὰ ἐκδικηθεῖς, φέρνει γλυκειὰ ἱκανοποίηση, πικραίνεσαι ὅμως ὕστερ’ ἀπὸ λίγο, μόλις σκεφθεῖς πὼς μπορεῖ νὰ σοῦ τὴν ἀνταποδώσουν μὲ ἀντεκδίκηση.
Πλάτων. Δεν πρέπει να ανταποδίδει κανείς το άδικο, ούτε να βλάπτει κανένα απ' τους ανθρώπους, οτιδήποτε και αν παθαίνει απο αυτούς.
Φωκυλίδης. Να μη μιμείσαι την κακία, αλλά στη δικαιοσύνη να αφήνεις την υπεράσπιση.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η εκδίκηση είναι ένα φαγητό του τρώγεται κρύο.
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ψαλμ-67,27 Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογείτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ.
Ψαλμ. 121,1.- «Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι, εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα».
Ψαλμ-25,5 Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω.
Άγ.Αυγουστίνος Δεν υπάρχει σωτηρία μακριά από την εκκλησία.
Ἀγιος Γρηγόριος Παλαμάς. "Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού, ανήκουν στην αλήθεια και όσοι δεν ανήκουν στην αλήθεια δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού".
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησία; Και όμως. Αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν. Κι η Εκκλησία υψώθηκε πιο πέρα κι απ’ τον ουρανό. Τέτοιο είναι το μέγεθος της Εκκλησίας. Πολεμάται με λύσσα; και αυτή νικά. Κλυδωνίζεται; αλλά δεν καταποντίζεται. Παλαίει κι αγωνίζεται, αλλά ποτέ δεν νικάται. Υβρίζεται; αλλά λαμπρότερη πάντοτε γίνεται. Δέχεται τραύματα; αλλά δεν θανατώνεται. Χειμάζεται; αλλά ποτέ δεν ναυαγεί… Ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον»
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κι άν ακόμη είσαι αμαρτωλός, έλα στην Εκκλησία, για να πείς τις αμαρτίες σου . κι άν πάλι είσαι δίκαιος, έλα, για να μη χάσεις την αρετή σου . γιατί η Εκκλησία είναι λιμάνι και για τους δύο.        
Ἀγ.Νείλου. Νὰ πατᾶς στὴν ἐκκλησία σὰν νὰ εἶναι οὐρανός, καὶ νὰ μὴ λὲς τίποτε μέσα σ’ αὐτήν, οὔτε νὰ σκέφτεσαι τίποτε τὸ γήϊνο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ὅταν πῆρε μέρος στὸ τελευταῖο δεῖπνο ὁ Ἰούδας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελευταίας νύχτας, ἐνῶ ἀκόμα οἱ ἄλλοι ἦταν καθισμένοι, αὐτὸς πηδώντας πρῶτος βγῆκε ἔξω. Ἐκεῖνον μιμοῦνται καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔφυγαν πρὶν τελειώσει ἡ θεία Εὐχαριστία.
Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ Ποια στάση να κρατάμε στην εκκλησία; Πρέπει να στεκόμαστε με ένταση και αυτοσυγκέντρωση. Να έχουμε ένταση, δηλαδή μεγάλη προσοχή, ώστε να μην διαχέεται ο νους μας με επιφανειακά πράγματα και αλλότριες σκέψεις.
Αββάς Ναζάριος  ‘Οταν βρίσκεσαι μέσα στο ναό, να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στον ίδιο τον ουρανό, ότι στέκεσαι μπροστά στο Θεό και τις ουράνιες δυνάμεις και κάνε ότι κάνουν και εκείνες.
Αββάς Ναζάριος  Προσπάθησε όσο μπορείς να μπαίνεις με όλη σου την καρδιά στην εκκλησία και όσα διαβάζεις και ψάλλεις να τα εντυπώνεις στον νού σου. (Συντριβή, δάκρυα, μετάνοια, Ευχή, αναπνοή.)
Λα'ι'κή Παροιμία. Καὶ τὸν ὕπνο νὰ χορτάση καὶ τὴ λειτουργιὰ ν’ ἀκούση (γι’ αὐτοὺς ποῦ κοιμοῦνται στὴν ἐκκλησία).
Λα'ι'κή Παροιμία. Το πρόβατο που βγαίνει έξω απ’ το μαντρί (εκκλησία), το τρώει ο λύκος.
Ἀγγλική Παροιμία. Η Εκκλησία είναι ένα αμόνι που έχει χαλάσει πολλά σφυριά.
ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μένανδρος. Όλους η εκπαίδευση τους εξημερώνει.
Will Durant.  Εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη της άγνοιάς μας.
Ιωσήφ Στάλιν. Η εκπαίδευση είναι ένα όπλο, οι συνέπειες του οποίου εξαρτώνται από το ποιος το κρατά στα χέρια του και σε ποιόν το έχει στραμμένο. 
Πλούταρχος. Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς.
William Butler Yeats. Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας.
Σενέκας   Ἡ ἐκπαίδευση ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς, εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ σχολειοῦ.
Μαϊμωνίδης. Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά. Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα    είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.   
ΠΕΡΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρώτα βγαίνει ἡ ψυχή καὶ ὕστερα τὸ χούϊ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀγάπα τὸν φίλο σου μὲ τὰ ἐλαττώματά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν εἶναι τάβλα ποὺ νὰ μὴν ἔχη τὸ ρόζο της.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεν υπάρχουν τριαντάφυλλα χωρίς αγκάθια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι μήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγαπά το τριαντάφυλλο, αγαπά και τ’ αγκάθια του. (ελαττώματα)
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὰ δικά μας ἐλαττώματα εἶναι σῦκα καὶ δὲ βροντοῦν, τῶν ἄλλων εἶναι καρύδια καὶ τρίζουν.
ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λευιτ-19,17 Ελεγμώ ελεγξεις τον πλησίον σου και ου λήψη δι' αυτόν αμαρτίαν.
Α Τιμ. 5,20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι.
Β Τιμ. 4,2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
Παρ-12,1 Ο αγαπών παιδείαν, αγαπά αίσθησιν, ο δε μισών ελέγχους άφρων. Παρ-13,18 Ο δε φυλάσσων ελεγχους δοξασθησεται.
Παρ-15,12 Ούκ αγαπήσει απαίδευτος τους ελέγχοντας αυτόν, μετά δε σοφών ούχ ομιλήσει.
Παρ-9,8 Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε.
Σειρ-19,15 Έλεγξον φίλον, πολλάκις γάρ γίνεται διαβολή, και μη παντί λόγω πίστευε.
Σειρ-32,17 Άνθρωπος αμαρτωλός εκκλίνει ελεγμόν και κατά το θέλημα αυτού ευρήσει σύγκριμα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Έχει μεγάλη αξία και δύναμη ο έλεγχος, όταν γίνεται χωρίς να τον υποψιάζεται και να θίγεται ο ελεγχόμενος.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν δεν κρίνουν ο κύριος τον δούλο και η κυρία την υπηρέτρια και ο φίλος τον φίλο, θα αυξηθούν τα κακά.
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρ. Φίλος ποὺ ἐλέγχει κρυφὰ εἶναι σοφὸς ἰατρός, ἐνῶ ὅποιος ἰατρεύει ἐνώπιον πολλῶν, στὴν πραγματικότητα ὀνειδίζει.
Ἀγ.Ισαάκ Σύρ. Προφυλάξου και μη ελέγχεις κανέναν, για κανένα πράγμα. Η αγάπη δε θυμώνει, μήτε ελέγχει κανέναν με πάθος.
Αγ.Γρηγ.θεολ. Μεγαλύτερο αγαθό είναι να έλεγθείς από το να ελέγξεις, νομίζω . όσο μεγαλύτερο καλό είναι να απαλαγείς εσύ απ' το κακό, παρά να απαλάξεις τον άλλον.
Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ποιμήν :  Ἐὰν ἁμαρτήση ἄνθρωπος καὶ ἀρνηθῆ λέγοντας, «δὲν ἁμάρτησα», μὴ τὸν ἐλέγξης· ἀλλιῶς ἀποκόπτεις τὴν προθυμία του. Ἐὰν δὲ τοῦ εἰπῆς, «μὴ στενοχωρῆσαι ἀδελφέ, ἀλλὰ φυλάξου στὸ μέλλον», διεγείρεις τὴν ψυχή του σὲ μετάνοια.
Πυθαγόρας. Να χαίρεσαι όταν σε ελέγχουν, παρά όταν σε κολακεύουν.
ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
Ματθ-5,7 Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Παρ-19,17 Δανειζει Θεώ ο ελέων πτωχόν, κατά δε το δόμα αυτού ανταποδώσει αυτώ.
Ματθ. 6,1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Σειρ-3,30 Πύρ φλογιζόμενον αποσβέσει ύδωρ, και ελεημοσύνη εξιλάσεται αμαρτίας.
Σειρ-4,31 Μη έστω η χείρ σου εκτεταμένη είς το λάβειν και εν τώ αποδιδόναι συνεσταλμένη.
Ψαλμ-36,26 Ολην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογία έσται.
Σειρ-12,2 Εύ ποίησον ευσεβεί, και ευρήσεις ανταπόδομα, και εί μη παρ' αυτού, αλλά παρά Υψίστου.
Αγ.Νεκτάριος Η ελεημοσύνη είναι πράξη αγαθής προαιρέσεως. Είναι υπαγόρευσις καρδίας αγαθής, αγαπώσης τον πλησίον αυτής. Είναι δικαιοσύνη αποδίδουσα τα οφειλόμενα τοίς χρείαν έχουσι.                                                                       
Αγ.Νεκτάριος Έργα δέ τής ελεημοσύνης είναι τά υπό τού Κυρίου ημίν εντελλόμενα . α) νά τρέφωμεν τούς πεινώντας, β) να ποτίζωμεν τούς διψώντας, γ) να ενδύωμεν τούς γυμνούς, δ) να φιλοξενώμεν τούς ξένους, ε) να επισκεπτώμεθα τούς αρρώστους, στ) να παρηγορώμεν τούς τεθλιμένους και ζ) να βοηθώμεν τούς εν φυλακαίς.     
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. "Ας κερδίσουμε τις ψυχές με τις ελεημοσύνες, ας δώσουμε από τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς, για να γίνουμε πλούσιοι σε ουράνια αγαθά".
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Λύτρο της ψυχής είναι η ελεημοσύνη.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Αυτά που μαζεύονται, χάνονται και αυτά που σκορπίζονται παραμένουν. Από το χέρι του Θεού κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει".
Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος. Δεν λιώνει τόσο εύκολα ο ήλιος το χιόνι, όσο η ελεημοσύνη τις αμαρτίες μας, σαν πέσει πάνω τους.
Ευαγρίου Είναι καλό βέβαια να τους ευεργετούμε όλους, ιδιαίτερα όμως εκείνους πού δεν μπορούν να μας αμείψουν.
Δημοσθένης. Όσοι ευτυχούν πρέπει να βοηθούν τους δυστυχείς, πάντοτε και με προθυμία, γιατί δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσει το μέλλον.
Μένανδρος. Όταν ευεργετηθείς να το φυλάς στην μνήμη σου και όταν ευεργετήσεις να το λησμονείς.
Φίλωνας. Δείξε μεγαλύτερη φροντίδα σ' όσους έγιναν φτωχοί από αρετή και θεοσέβεια, καθώς και σ' όσους έγιναν άποροι από νόσους και κακές συμπτώσεις, παρά σε εκείνους που πτώχευσαν από ασωτία.
Φωκυλίδης. Στόν φτωχό να προσφέρεις αμέσως και μήν του πείς να έλθει αύριο.
Φωκυλίδης. Απ' όσα σου έδωσε ο Θεός, από αυτά δώσε σε εκείνους που έχουν ανάγκη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δῶσε στὸ φτωχὸ ψωμὶ καὶ λειτουργιὰ μὴν κάνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάνε το καλό και ρίχτο στο γιαλό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἂν δὲ δώσεις, δὲν ἁγιάζεις.
ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο μόνος πραγματικά ελεύθερος και ο μόνος άρχων και ο βασιλικότερος των βασιλέων είναι αυτός πού είναι απαλαγμένος από τά πάθη του.                                                                                                                           
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Με όσο περισσότερα αγαθά περιβάλλεσαι, τόσο δουλικότερος γίνεσαι· Γιατί όσο περισσότερες ανάγκες δημιουργείς, τόσο περισότερο αποδυναμώνεις την ελευθερία σου. 
Ἀγ.Σιλουανοῦ. «Ποίος δεν θέλει ελευθερίαν; Πάντες θέλουν αυτήν, αλλά πρέπει να γνωρίζης εις τί συνίσταται και πως αποκτάται. Ο εφιέμενος ελευθερίας δεσμεύει εαυτόν. Καθ’ ό μέτρον δεσμεύεις σεαυτόν, το πνεύμα σου θα απολαύη ελευθερίας… Πρέπει να δεσμεύης τα πάθη εντός σου, ίνα μη κατακυριεύουν του πνεύματος σου. Πρέπει να δεσμεύης σεαυτόν, ίνα μη αδικήσης τον πλησίον σου… Συνήθως οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερίαν, ίνα πράττουν «ότι θέλουν». Τούτο όμως δεν είναι ελευθερία, αλλ’ η εξουσία της αμαρτίας επί σε.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Η ελευθερία να αμαρτάνης – να γαστριμαργής, να μεθύσκησαι, να μνησικακής, να εκβιάζης, να φονεύης, ή να πράττης τι παρόμοιον – ουδόλως είναι ελευθερία, αλλά δουλεία, ως ο Κύριος είπεν: «Πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας» (Ιωάν. η’ 34). Είναι αναγκαίον να προσεύχησαι πολύ, όπως ελευθερωθής της φοβεράς αυτής δουλείας.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. «Ημείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου. Η αληθής ελευθερία είναι η διαρκής διαμονή εν τω Θεώ.
Αλκιδάμαντας. Όλους ο Θεός άφησε ελεύθερους, η φύση κανένα δεν έκανε δούλο.
Επίκτητος. Μόνο οι πνευματικά καλλιεργημένοι είναι ελεύθεροι.
Πυθαγόρας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος αν δεν μπορεί να επιβάλεται στον εαυτό του.
Ξενοφώντας. Οι ασυγκράτητοι στις ηδονές είναι εντελώς ανελεύθεροι· γιατί είναι δούλοι στή χειρότερη δουλεία.
Ρήγας Φερραίος. Καλλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο ελεύθερο σκυλί, παρά λιοντάρι στο κλουβί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο κυνηγημένος παρά κλειδωμένος.
ΠΕΡΙ ΕΛΠΙΔΟΣ
Ψαλμ-31,10 Τον δε ελπίζοντα επι Κύριον έλεος κυκλώσει.
Ψαλμ-117,9 Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επ' άρχουσι.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποτύχει ἀπὸ τὸν σκοπό του ἐκεῖνος ποὺ μὲ ὅλη τὴ διάνοιά του στηρίζει τὶς ἐλπίδες του στὸν Θεὸ καὶ προσφέρει ὅλα ὅσα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ελπίδα στο Θεό είναι αθάνατη, αμετράτεπτη, αμετακίνητη, δεν δέχεται μεταβολή, δημιουργεί κάθε ασφάλεια και κάνει ακαταμάχητο εκείνον πού την χρησιμοποιεί με ακρίβεια και με την πρέπουσα διάθεση. 
Αγ.Μάρκος Ερημ Ευρυχωρία της καρδιάς είναι η ελπίδα στον Θεό, ενώ στενοχωρία της καρδιάς είναι η σωματική φροντίδα.
Αγ.Μάρκος Ερημ Γι' αυτά που κάποιος ήλπισε στον Θεόν, δεν φιλονεικεί πιά γι' αυτά με τον πλησίον.   
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. «Πρέπει νὰ προηγηθεῖ ὁ κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς διὰ τὸν Θεόν, ποῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καὶ μετὰ νὰ ἀκολουθείσει ἡ γνήσια καὶ ἀληθὴς πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίς».
Δημόκριτος. Οι ελπίδες αυτών που σκέπτονται λογικά είναι πραγματοποιήσιμες, ενώ των ανόητων αδύνατες.
Ὁ Θαλῆς, ὅταν ρωτήθηκε, τί πρᾶγμα εἶναι περισσότερο κοινὸ στοὺς ἀνθρώπους, ἀπάντησε : ἡ ἐλπίδα, διότι αὐτὴν τὴν ἔχουν καὶ ἐκεῖνοι, ποὺ τίποτα ἄλλο δὲν ἔχουν!
Σοφοκλής. Θεωρώ ασήμαντο τον άνθρωπο που ζεσταίνεται με ψεύτικες ελπίδες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ζήσε, μαύρε μου, να φας τριφύλλι..( Μάταιες ελπίδες)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος τρέφεται με ελπίδες,  πεθαίνει της πείνας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άνθρωπος χωρίς ελπίδες, βάρκα χωρίς πανιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
ΠΕΡΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Δημάδης. Η πείρα που προέρχεται από την πράξη, είναι ανώτερη από κάθε σοφιστική διδασκαλία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρέπει κανεὶς νὰ πάθει χίλιες ζημιές, γιὰ νὰ μάθει χίλιες γνώσεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ πρῶτο λάθος μάθημα καὶ δάσκαλος γιὰ τ’ ἄλλα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ παθὸς εἶναι δυὸ φορὲς γιατρός.   ---   Ὁ παθὸς καὶ μαθός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η πείρα είναι καλή, όταν δεν ακριβοπληρώνεται
Λα'ι'κή Παροιμία. Τῶν πρώτων τὰ παθήματα, τῶν δεύτερων γεφύρια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ρώτα τον παθό και όχι τον γιατρό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ φύση ὁδηγεῖ καὶ ἡ πείρα διδάσκει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος πολλὰ παθαίνει, πολλὰ μαθαίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το πάθημα γίνεται μάθημα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εάν δεν πάθεις δέν θα μάθεις.
ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Ιακ-5,16 Εξομολογήσθε αλλήλοις τα παραπτώματα
Ησ-44,26 Συ δε μνήσθητι και κριθώμεν . λέγε συ τας ανομίας σου πρώτος, ίνα δικαιωθής.
Αγ.Νικόδημος Εξομολόγηση είναι μία θεληματική διά στόματος φανέρωση τών πονηρών έργων και λόγων και λογισμών, κατανυκτική, κατηγορητική, ευθεία, χωρίς ντροπή, αποφασιστική, πρός νόμιμο Πνευματικό γινόμενη.
Αγάπιος Μον. Εξέτασε να βρείς έναν Πνευματικόν ιατρόν, να είναι γραμματισμένος, ή έμπειρος είς την πράξιν, να γνωρίζει καλά τας πληγάς, διά να δίδει και τα ιατρικά των τραυμάτων αρμόδια.
Αγ.Νικόδημος Ένας διδάσκαλος σε συμβουλεύει φρονίμως, ότι άν θέλεις να νικήσεις τόν διάβολον, πού σου φέρνει τήν ντροπή, λέγε πρώτη από όλες εκείνη τήν αμαρτία, όπου ντρέπεσαι περισσότερο.
Αββάς Ναζάριος  ‘Οτι φανερώνεται είναι φώς, ενώ ότι κρύβεται είναι σκοτάδι. Γι’ αυτό ας αποκαλύψουμε στον πατέρα μας όχι μόνο αυτά που λέμε αλλά κι αυτά που σκεφτόμαστε. Θα έρθει καιρός που θα κριθούμε όχι σύμφωνα με το βιβλίο που καταγράφει τη γνώση και την αντίληψη, αλλά σύμφωνα με το βιβλίο που καταγράφει τη συνείδησή μας.
Ἀγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος. "Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα".
Μέγας Βασίλειος. "Μη ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου διότι οδηγείσαι από αυτόν σε βαθύ λάκκο".
Γέροντας Πορφύριος. Η εξομολόγηση είναι ένας τρόπος, για να έλθει ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο".
Γέροντας Πορφύριος. "Να εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και Πατριάρχης να είσαι, αν δεν εξομολογείσαι, δεν σέβεσαι".
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος λέει τὸν πόνο του, βρίσκει τὴ γιατριά του.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἁμαρτία ἐξομολογημένη, ἁμαρτία συχωρεμένη.
ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Πρέπει να υποτάσσεσθε σε ανώτερες δυνάμεις, οι οποίες δέν  εμποδίζουν τήν εφαρμογή τής εντολής τού Θεού.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τοὺς ἄρχοντες ποὺ διορίζονται ἀπὸ τὸν βασιλιά, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κακοί, τὸν καθένα πρέπει νὰ τὸν φοβόμαστε, καὶ νὰ μὴ τοὺς περιφρονοῦμε ἐξαιτίας τῆς κακίας τους, ἀλλὰ νὰ τοὺς σεβόμαστε ἐξαιτίας τοῦ ἀξιώματος ἐκείνου ποὺ τοὺς διόρισε.
Στάρετς Αντωνίου της Όπτινα, «Ο Θεός επιτρέπει τόσο τις καλές όσο και τις σκληρές εξουσίες για μας. Τις πρώτες για να μας παρηγορούν, τις δεύτερες για να μας προκαλέσουν συντριβή και ταπείνωση.»
Ἀγ.Ἀναστασίου Σιναΐτου. Λέγοντας ὁ Θεὸς στὸν νόμο, «Θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντες, ὅπως ἐπιθυμεῖτε», γίνεται φανερό, ὅτι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ βασιλεῖς, ποὺ εἶναι ἄξιοι αὐτῆς τῆς τιμῆς, ὁρίζονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἀνάξιοι, ὁρίζονται κατὰ παραχώρηση ἤ βούληση τοῦ Θεοῦ στὸν ἀνάξιο λαό, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀναξιότητά του.
Ἀγάθων. Τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μέμνησθαι : 1ον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει. 2ον ὅτι κατὰ νόμους ἄρχει. 3ον ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει.
Ὁ Διογένης ρωτήθηκε "Πότε ο κόσμος ευημερεί;" καὶ απήντησε : «Όταν οι βασιλιάδες φιλοσοφούν και οι φιλόσοφοι βασιλεύουν».Δημόκριτος. Χαλεπὸν ἄρχεσθαι ὑπὸ χείρονος. (Ὀδυνηρὸ νὰ κυριαρχῆσαι ἀπὸ κατώτερό σου).
Ισοκράτης. Το καθήκον των αρχόντων είναι να κάνουν με τις φροντίδες τους πιο ευτυχείς τους πολίτες.
Όμηρος. Ὅποιος ἔχει ἐξουσία στὰ χέρια του δὲν πρέπει νὰ κοιμᾶται ὅλη τὴ νύχτα, γιατὶ κρατάει στὰ χέρια του τὴν τύχη τῶν λαῶν κι’ ἔχει τόσες ἔγνοιες στὸ κεφάλι του.
Όμηρος. Δὲν εἶναι καλὸ πρᾶγμα ἡ πολυαρχία, ἕνας ἄρχοντας ἂς εἶναι βασιλιάς.
Πλάτων  Θὰ ἔπρεπε, γιὰ τὴν εὐτυχία τῶν Κρατῶν, οἱ φιλόσοφοι νὰ ἦσαν βασιληάδες ἢ οἱ βασιληάδες φιλόσοφοι.
Πλούταρχος.Ὁ Ἀλέξανδρος ἔκρινε σωστὰ ὅτι εἶναι πιὸ ἀξιοπρεπὲς γιὰ ἕνα βασιληὰ νὰ νικήσει τὸν ἑαυτόν του παρὰ τοὺς ἐχθρούς του.
Σενέκας. Κανείς δεν μπορεί να διοικήσει αν δεν μπορεί να διοικηθεί.
Σόλωνας. Ἄρχεσθαι μαθών, ἄρχειν ἐπιστήσει. (Ὅταν μάθης νὰ ζῆς ἀρχόμενος, τότε θὰ μάθης καὶ νὰ ἄρχης).
Χίλωνας. Όταν έχεις ισχύ να είσαι πράος, γιά να σε σέβονται περισσότερο οι άλλοι, και όχι να σε φοβούνται.
Λέων Τολστόι. Ὅλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του.
Ἀρχαῖον Ρητόν. 
Το διοικείν εστί προβλέπειν.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Κάκιστος ἄρχων ὁ ἄρχειν ἑαυτοῦ μὴ δυνάμενος.
Chateaubriand. Δεν πρέπει να είστε βασιλικότεροι του βασιλέως.
Λαϊκή Παροιμία. Σαν αρχοντύνει ο άνθρωπος, θαμπώνεται το φώς του και δεν γνωρίζει τον φτωχό ας είναι και αδελφός του.
Γαλλική Παροιμία. Την εξουσία μπορείς να την εμπιστευτείς μόνο στον άνθρωπο που τη βαριέται και την αποφεύγει.
Λαϊκή Παροιμία.Ὅταν οἱ ἄρχοντες εἶναι ἄδικοι, οἱ ὑποτακτικοὶ γίνονται χειρότεροι.
Λαϊκή Παροιμία. Όποιος καμαρώνει γι' αφεντιά, πρέπει κι αφέντης να 'ναι.
Λαϊκή Παροιμία. Εἰς τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν χώραν ἄδικος κριτής καθίζει.
Λαϊκή Παροιμία. Ὅπου λαλοῦν πολλοὶ κοκόροι, ἀργεῖ νὰ ξημερώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στον καταραμένο τόπο οι μαϊμούδες προεστοί.    
Λαϊκή Παροιμία. Οἱ πολλοὶ καπεταναῖοι ρίχνουν ἔξω τὸ καράβι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἐξουσία κι’ ὁ τρελὸς κάνουν ὅ,τι θέλουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βεζίρης έγινες, άνθρωπος δεν έγινες.
Λαϊκή Παροιμία. Οι πολλοί άρχοντες χαλούν την πόλη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πέντε Γραικοί, πενήντα κουμάντα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπὸ τὸ κεφάλι βρωμάει τὸ ψάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σόι πάει τὸ Βασίλειο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Διέρει και βασίλευε.
ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ἀγ.Ἰ.Χρυσ. Κάθε πράξη τοῦ ἐπιστήμονα καὶ τοῦ ἔμπειρου εἶναι ἀγαθοεργία, ἐνῶ τοῦ ἀνεπιστήμονα εἶναι κακοπραγία.
Ἀββᾶ Κασσιανοῦ. Ἡμεῖς δὲ τοῦτο πρέπει νὰ μάθωμεν, παραδειγματιζόμενοι ἀπὸ τὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δηλαδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας, ἂν καὶ τὰς ψηλαφῶμεν μὲ τὰ χέρια μας, ἐν τούτοις δὲν δυνάμεθα μόνοι μας νὰ τὰς ἐκμάθωμεν, ἀλλ’ ἔχομεν ἀνάγκην ἀπὸ καλὸν διδάσκαλον, ποὺ θὰ μᾶς ὑποδεικνύῃ τὸ κάθε πρᾶγμα, πῶς λοιπὸν δὲν θὰ εἶναι μωρὸν καὶ ἀνόητον νὰ νομίζωμεν, ὅτι θὰ κατορθώσωμεν νὰ ἐκμάθωμεν χωρὶς διδάσκαλον τὴν πνευματικὴν τέχνην, ποὺ εἶναι ἡ δυσκολωτέρα καὶ περισσότερον κουραστικὴ ἀπὸ ὅλας τὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας;
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. ...τῷ ὄντι γὰρ αὔτη μοι φαίνεται τέχνη τις εἶναι τεχνῶν, καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, ἄνθρωπον ἄγειν, τὸ πολυτροπώτατον ζώον καὶ ποικιλώτατον.
Εἶπε Γέρων· Δὲν εἶναι πράγμα χειρότερον, νὰ εἶναι τινὰς σοφὸς εἰς μίαν ἐπιστήμη ἀνωφελή.
Πλάτων. Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία φαίνεται. (Κάθε ἐπιστήμη ποὺ χωρίζεται ἀπὸ τὴν ἀρετὴ ὁμοιάζει μὲ ἀπάτη).
Πλάτων. Ἐπιστήμη ποιητικὴ εὐδαιμονίας. (Ἡ ἐπιστήμη εἶναι δημιουργὸς εὐδαιμονίας).
Εἶπε Γέρων.  Ἡ ἐπιστήμη εἰς ἕναν νέον εἶναι ἕνα στεφάνι, καὶ ἡ σοφία ἕνα χρυσοῦν ἐγκόλπιον.
Δουμάς Α. Η τέχνη θέλει ή τη μοναξιά, ή την ανάγκη, ή το πάθος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ φτώχεια τέχνες βρίσκει. «Πενία τέχνας κατεργάζεται» (ἀρχαῖο ρητό).
Ἀρχαῖον Ρητόν. Ἡ γέννηση τῆς ἐπιστήμης ὑπῆρξεν ὁ θάνατος τῆς δεισιδαιμονίας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἢ παπᾶς παπᾶς, ἢ ζευγὰς ζευγάς, ἢ καθάριος μυλωνάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάθε τέχνη γιὰ νὰ ζήσης καὶ πραμάτεια νὰ πλουτίσης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αλογάριαστος πραματευτής, καθάριος διακονιάρης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γουναράδες βρωμεροί, μὰ στὴν τσέπη ὅλο φλουρί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάθε τέχνη κι ἄστηνε, κι ἂν πεινάσης πιάστηνε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο πραματευτής ό,τι έχει η μόστρα του διαλαλεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παπουτσής ξυπόλητος και ράφτης μπαλωμένος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο κακός μάστορας τα βάζει με τα εργαλεία του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο απρόσεχτος ράφτης, όλο ράβει και ξηλώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η τέχνη θέλει μάστορα κι η φάβα θέλει λάδι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καθένας εἰς τὸ εἶδος του ἔχει τὴν ἀξιάδα.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Λιμὴν εὐτυχίας ἐστὶν ἀνθρώποις ἡ τέχνη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάθε τέχνη κι ας είναι και καλαθάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ράφτης τεμπέλης, μακριά κλωστή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος έχει τέχνη έχει περιουσία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αρχάριος … μαστροχαλαστής.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η άσκηση κάνει το μάστορη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η ανάγκη τέχνες εργάζεται.
ΠΕΡΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΩΝ
Λουκ. 6,26 Οὐαί όταν καλώς υμάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι· κατά τα αυτά γαρ εποίουν τοις ψευδοπροφήταις οι πατέρες αυτών.
Παρ.27,21 Δοκίμιον ἀργυρῷ καὶ χρυσῷ πύρωσις, ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν.
Παρ.27,2  Ἐγκωμιαζέτω σε ο πέλας και μη το σόν στόμα, αλλότριος και μη τα σά χείλη.
Σειρ.27,7 Πρὸ λογισμού μὴ ἐπαινέσης ἄνδρα, οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Και το να εγκωμιάζεις είναι απόδειξη αγάπης.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όποιος επαινεί τήν κακία, τήν αποστερεί από τήν θεραπεία της μέ τήν μετάνοια.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο έπαινος κάνει καθαρώτερη την ωφέλεια από τους ελέγχους, γιατί ελατώνει τον πόνο πού προκαλούν οι έλεγχοι.
Ἁββᾷ Ἰακώβου. Ὅταν κανεὶς ἐπαινῆται πρέπει νὰ ὑπολογίζη τὶς ἁμαρτίες καὶ νὰ σκέπτεται ὅτι δὲν εἶναι ἄξιος τῶν λεγομένων.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὁ ἐπαινούμενος δικαίως δὲν ζημιώνεται, ἀλλὰ ἄν τοῦ φανῆ γλυκὺς ὁ ἔπαινος, εἶναι ἐργάτης ἄμισθος.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ ἀποφεύγεις τοὺς ἐπαίνους καὶ νὰ νοιώθεις ντροπὴ γιὰ τὶς κατηγορίες.
Γέρων Παχώμιος. Ὅταν σὲ ἐπαινοῦν νὰ μὴ τοὺς πιστεύῃς, διότι σὲ καταρῶνται.
Γέρων Ἱερώνυμος τῆς Αἰγίνης Κάθε ἄνθρωπος ἔχει κάποιο χάρισμα. Βρὲς τὸ χάρισμά του καὶ ἐπαίνεσέ τον. Χρειάζεται καὶ ὁ ἔπαινος (πρὸς τόνωσιν) καὶ ἡ καλωσύνη καὶ ἡ ἀγάπη. Τότε ὁ ἄλλος καὶ πολὺ καλὸς νὰ μὴν εἶναι, διὰ τὴν τιμήν, τὸν ἔπαινον, τὴν ἀγάπην ποὺ τοῦ ἐκδηλώνουν ἐλέγχεται καὶ γίνεται καλύτερος.
Εἶπε Γέρων. Ρωτήθηκε κάποτε ένας ερημίτης. Πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους επαίνους και τα εγκώμια; Και απάντησε. Να έχετε ταπείνωση και να γνωρίζεται καλά τον εαυτό σας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν σκαλίζω στο ξύλο την μορφή αγίου και τελειώνω, νομίζω ότι είναι καλή. Την ξανακοιτάω μετά από λίγο και βλέπω ότι έχει ελλείψεις. Αν βάλω τον φακό θα δω ότι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Το ίδιο πάλι και με τα χέρια. Βλέπουμε ότι είναι καθαρά. Αν βάλουμε όμως τον φακό, θα δούμε ότι έχουν βρωμιά και πολλά μικρόβια. Έτσι, να κοιτάμε προσεκτικά τον εαυτό μας και θα βλέπουμε ότι δεν είμαστε τίποτα κι ας λέει ο κόσμος.
Σόμερσετ  Μωμ. Όταν οι άνθρωποι ζητούν να τους κριτικάρεις, αυτό που πραγματικά περιμένουν είναι να τους παινέψεις.
Δειμώνας  Εἶναι αἰσχρὸ νὰ ἐπαινεῖς τὶς ἀρετὲς τῶν ἄλλων, κι’ ἐσὺ νἆσαι κακός.
Μπουαλὼ   Κάθε ψεύτικος ἔπαινος πληγώνει τὴν εἰλικρινῆ ψυχή.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος παινιέται μόνος του, καὶ δὲν τὸν ἐπαινοῦνε, ἂς εἶναι παραβέβαιος ὅτι τὸν ἐγελοῦνε.
Λαϊκὴ Παροιμία. Παίνευε τὸν καλὸ νὰ γίνει καλύτερος· παίνευε τὸν κακὸ νὰ γίνει χειρότερος.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τὸ δέντρο μὴν ἐπαινέσεις, τὸν καρπό του ἂν δὲ φάγεις.
ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ
Γαλ. 5,16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.
Γαλ-5,17 Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα δε αντίκειται αλλήλοις, ίνα μη ά αν θέλητε ταύτα ποιήτε. Γαλ. 5,24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
Εξοδ-20,17 Οὐκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί.
 Ιακ. 1,14  ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος·
Ματθ-5,28 Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδια αυτου.
Σειρ-18,30 Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου.
Άγ.Ιωάν. Χρυσ. Όπως όταν τσίμπλα στα μάτια του σώματος δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας έτσι και η επιθυμία των παρόντων, σκοτίζει το λογισμό.
Νικηφ. Θεοτόκη. Ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν τὴν ἐπιθυμίαν, ἵνα, προσηλώσαντες αὐτὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀγαπήσαντες αὐτὸν ἐξ ὅλης καρδίας, κληρονομήσωμεν τὴν αἰώνιον αὐτοῦ βασιλείαν· ἡμεῖς δέ, ἀφιεροῦντες ὅλην τὴν ἐπιθυμίαν ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, καὶ ἀγαπῶντες ἐξ ὅλης καρδίας τὰ κτίσματα, τὰς σαρκικὰς ἡδονάς, τοῦ κόσμου τὴν ματαιότητα, ὑπόδικοι γινόμεθα τῆς αἰωνίου κολάσεως.
Εἶπε Γέρων· Ἡ μεγαλυτέρα ἁνάπαυσις, ὁποῦ τινὰς ἡμπορεῖ νὰ ἔχη καὶ νὰ χαρῆ, εἶναι ὅταν χαίρει, διατὶ δὲν ἐπιθυμῆ κανένα πράγμα.
Αριστοτέλης. Ακολασία είναι η κακία του επιθυμητικού, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι παρασύρονται σε απολάυσεις αισχρών ηδονών.
Λαο Τσι. Το βαρύτερο φορτίο είναι να κουβαλάς πολλές επιθυμίες.
Γ. Σοϊλεμεζίδης. Η μοναδική μου επιθυμία είναι να απαλλαχθώ από τις επιθυμίες.
Βίας. Νόσος ψυχῆς, τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν. (Τὸ νὰ ἐπιθυμῆς τὰ ἀδύνατα εἶναι ψυχικὴ ἀρρώστια).
Ε. Κάντιος. Δώστε στον άνθρωπο όλα όσα επιθυμεί, κι αμέσως, εκείνη τη στιγμή θα νιώθει, ότι αυτά τα όλα δεν είναι όλα.
Α. Σοπενάουερ. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ό, τι επιθυμεί, αλλά δεν είναι ελεύθερος να επιθυμεί ό, τι θέλει!
Δημόκριτος. Ἡ σφοδρὴ ἐπιθυμία τυφλώνει, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα, καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Δημόκριτος. Παιδός, οὐκ ἀνδρὸς τὸ ἀμέτρως ἐπιθυμεῖν. (Σὲ παιδί, ὄχι σ’ ἄνδρα, ἁρμόζουν οἱ ὑπερβολικὲς
ἐπιθυμίες).
Δημοσθένης. Ο φρόνιμος πρέπει να προσπαθεί να δείχνει το λογισμό του πάντοτε ανώτερο των επιθυμιών του.
Όμηρος. Άλλες μεν είναι οι βουλές των ανθρώπων, και άλλα ο Θεός κελεύει.
Αγνώστου. Όταν ο άνθρωπος πολλά επιθυμεί, θα χάσει την υπόληψή του και την τιμή.
Α. Σοπενάουερ. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ότι επιθυμεί, αλλά να μη θέλει ότι επιθυμεί.
Τζωρτζ Μπ. Σω. Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή : Η μία είναι η αποτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών μας. Η άλλη είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών μας.
Πλάτων. Μέσα στόν κάθε ένα από εμάς, υπάρχει ένα φοβερό και άγριο και άνομο είδος επιθυμιών, ακόμα και σε μερικούς που φαίνονται από κάθε άποψη μετρημένοι.
Πλάτων. Όσες από τις επιθυμίες, όταν εκπληρώνονται, κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο, αυτές να τίς ικανοποιούμε, όσες όμως τον κάνουν χειρότερο να τις αποφεύγουμε.
Αγγλική παροιμία. Φτωχός δεν είναι εκείνος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που ονειρεύεται πολλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τώρα που ζω θέλω να δω οτι επιθυμώ κι ορίζω, κι  άμα φύγω να  με κλαις, χάρη δε στο γνωρίζω.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οι επιθυμίες του ανθρώπου είναι σαν τις μέρες. Η μια πάει η άλλη έρχεται.
ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν υπάρχει τίποτα επίπονο και δυσάρεστο, που η επιμέλεια και η προθυμία να μην το κάνουν πολύ εύκολο.
Αγ.Νεκτάριος Η επιμέλεια νικά όλες τις δυσκολίες και οδηγεί τον άνθρωπο σε δρόμο ευτυχίας. Επιμελού και κοπίαζε εν όσω είσαι νέος, διά να μη μετανοείς το ύστερον ματαίως.
Αγ.Νικόδημος Τέλος σου παραγγέλω ότι, ''αγωνίσου παντοτινά τον καλόν αγώνα''. Διατί  πολλάκις μία μοναχή ώρα επιμελείας εκέρδισεν τον παράδεισον . και μία ώρα αμελείας τον έχασε.
Αντιφάνης.  Τῇ ἐπιμελείᾳ πάντα δοῦλα γίγνεται. (Ὅλα ὑποτάσσονται στὴν ἐπιμέλεια).
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οδυσέας Ελύτης. Τα τρία Τ της επιτυχίας : Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.
Ε. Κασέεφ. Για να πετύχεις πολλά πρέπει ν' απαρνηθείς από πολλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η επιτυχία δεν είναι στραβή.
ΠΕΡΙ ΕΠΟΧΩΝ, ΚΑΙΡΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Λα'ι'κή Παροιμία Του Γεναριού το φεγγάρι είναι σαν του Αλωνάρη.  ---  Του Γενάρη το φεγγάρι παραλίγο να είναι μέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και στα Λαμπρά βρεγμένα χαρά σ’ εκείνο το ζευγά που  ’χει πολλά σπαρμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζεις. --- Κόψε ξύλο τὸ Γενάρη καὶ μὴν καρτερεῖς φεγγάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές Θάν’ τον Αλωνάρη, ή χιόνι πέφτει το Γενάρη, χρυσάφι τ’ Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Κόττα, πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη. --- Κάτσε κότα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Κότα, χήνα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη. --- Όρνιθα το Γενάρη, κέφαλος τον Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Η καλή αμυγδαλιά ανθίζει το Γενάρη και βαστάει τ' αμύγδαλα όλο τον Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Οι γεναριότικες νύχτες, για να περάσουν θέλουν συντροφιά και κουβέντα.
Λα'ι'κή Παροιμία Χριστούγεννα και Φώτα χιονισμένα… κακοσημαδιά για τα σπαρμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο λαγός και το περδίκι κι ο καλός ο νοικοκύρης το Γενάρη χαίρονται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά.
Λα'ι'κή Παροιμία Με τα Φώτα του ο Γενάρης όλης της χρονιάς μπροστάρης.
Λα'ι'κή Παροιμία Ως τ’ Άγι’ Αντωνιού, Παγώνα, είναι η τρούλα του χειμώνα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν δε βαφτιστούν τα νερά, ο καιρός δεν καλοσυνεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία Οποιος θε να βαμπακώσει, τον Γενάρη θε ν' οργώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Γενάρης κι αν γεννάται, του καλοκαιριού θυμάται.
Λα'ι'κή Παροιμία Χιόνισ' έβρεξ' ο Γενάρης, oλ' οι μύλοι μας θ' αλέθουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Γενάρη, μήνα του Χριστού κι αρχιμηνιά του κόσμου.
Λα'ι'κή Παροιμία Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και τη Λαμπρή βρεμένη.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ χιόνι τοῦ Γενάρη εἶναι κοπριά, τοῦ Μάρτη φωτιά.
Λα'ι'κή Παροιμία Βγάλε Γιάννη το παιδί σου να γιορτάζει κάθε μήνα.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος σπέρνει το Γενάρη, παίρνει την ανεμοζάλη.
Λα'ι'κή Παροιμία Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και τη Λαμπρή βρεμένη.
Λα'ι'κή Παροιμία Σ' όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία Εγέλασεν ο Γενάρης. ---  Εκαμε κι ο Γενάρης ήλιο.
Λα'ι'κή Παροιμία Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και παγωνιά.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Γενάρη το ζευγάρι διάβολος θε να το πάρει.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Γενάρη το φεγγάρι, παρά ώρα, μέρα μοιάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Γενάρη το φεγγάρι την ημέρα σιγοντάρει.
Λα'ι'κή Παροιμία Απ’ τ’ Απόστολου Αντρέα, αντρειώνει η μέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Γενάρη γέννα το παιδί, Φλεβάρη, φλέβισέ το.
Λα'ι'κή Παροιμία Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο καλός ο νοικοκύρης, το Γενάρη χαίρεται.
Λα'ι'κή Παροιμία Γενάρης χωρίς χιόνι, κακό μαντάτο.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει, μα αν κάμει και πεισμώσει, μες τα χιόνια θα μας χώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει --- Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει, πάλι άνοιξη θ' άνθίσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει μ' αν τις φλέβες του ανοίξει ξεροπήγαδα γιομίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Φλεβάρη μη φυτέψεις, ούτε να στεφανωθείς, Τρίτη μέρα μη δουλέψεις, Σάββατο μη στολιστείς.
Λα'ι'κή Παροιμία Φλεβάρης ,κουτσοφλέβαρος, έρχεται κούτσα κούτσα, όλο νερά και λούτσα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης ή τις φλέβες (του νερού) ανοίγει ή τις φλέβες κλείνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Στις δέκα εφτά του Φλεβάρη θα ζεσταθεί το νύχι του βοδιού.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης αν τις φλέβες του ανοίξει  ξεροπήγαδα γιομίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να πάψει.
Λα'ι'κή Παροιμία Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος και του τσαπιού ο μήνας.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης αν πεισμώσει, μες τα χιόνια θα μας χώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Στις δεκαπέντ' από Φλεβάρη βαρεί το άλογο ποδάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Χιόνι ρίχνει τὸ Φλεβάρη, βάνεις στάρι στὸ κελάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Χιόνια του Φλεβαριού, χρυσάφι του καλοκαιριού.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλοκαιριά της Παπαντής, Μαρτιάτικος χειμώνας.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης φλέβες ανοίγει και πόρτες σφαλάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Φλεβάρης με νερό, κουτσός μπαίνει στο χορό.
Λα'ι'κή Παροιμία Το χιόνι του Φλεβάρη  βάνει στάρι στο κελάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Παπαντὴ καλοβρεγμένη, ἡ κοφίνα γεμισμένη.
Λα'ι'κή Παροιμία O Mάρτης το πρωί χιόνισε, κι ο γάιδαρος ψόφησε (απ΄ τό κρύο). Το μεσημέρι βρώμισε (από τη ζέστη), και το βράδυ τον πήρε το ποτάμι (από τη βροχή).
Λα'ι'κή Παροιμία. Όλες του Μάρτη φύλαγε και τ' Απριλίου τις δώδεκα, ότι ακόμη και στις δεκαοχτώ πέρδικα ψόφησε στ' αβγό. Λένε και στις τριάντα, μα δεν ηξεύρω γιάντα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν κάνει ο Μάρτης τρία νερά κι ο Απρίλης άλλα δύο, να δεις του Μάρτη τα κουκιά, τ' Απρίλη τα σιταράκια,
να δεις το γέρο- Κρίθαρο πώς τρέφει τη μουστάκα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλα πέντε, θα δεις το κοντοκρίθαρο να στρίβει το μουστάκι, να δεις και τις αρχόντισσες να ψιλοκαθαρίζουν, θα δεις και τη φτωχολογιά να ψιλοκοσκινίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂν κάμει ὁ Μάρτης δυὸ νερὰ κι’ ὁ Ἀπρίλης ἄλλο ἕνα, χαρὰ σ’ ἐκεῖνο τὸ γεωργὸ ποὺ ’χει πολλὰ σπαρμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάρτης κάνει την αρχή κι όλα τα δένδρα ανθούνε, και ζευγαρώνουν τα πουλιά και γλυκοκελαηδούνε.
Λα'ι'κή Παροιμία Σαν ρίξει ο Μάρτης μια βροχή κι Απρίλης άλλη μία, να δεις κουλούρες στρογγυλές και πίττες σαν αλώνι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του Mάρτη του αρέσει, να είναι πάντα στο διπλό, μια στις δέκα να έχει ήλιο, και τις άλλες ξυλιασμό.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Μάρτη ξύλα φύλαγε μην κάψεις τα παλούκια. ---  Το Μάρτη φύλαγε άχερα, μη χάσεις το ζευγάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος, εφτά φορές χιόνισε και πάλι το μετάνιωσε που δεν εξαναχιόνισε!
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης, παρά Μάρτης λιοπυριάρης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Μάρτης το πρωί το ψόφησε, και το βράδυ το βρώμισε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του Μάρτη οι αυγές με κάψανε, του Μάη τα μεσημέρια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του Μάρτη ο ήλιος βάφει, και πέντε μήνες δεν ξεβάφει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μη σε γελάσει ο Μάρτης το πρωί και χάσεις την ημέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο καλός Μάρτης στα κάρβουνα, κι' ο κακός στον ήλιο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τον Μάρτη χιόνι βούτυρο, μα σαν παγώσει μάρμαρο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο Μάρτης στις γωνιές, παρά Μάρτης στις αυλές.
Λα'ι'κή Παροιμία  Το Μάρτη ο ήλιος βάφει και πέντε μήνες δε ξεβάφει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τσοπάνη μου την κάπα σου, το Μάρτη φύλαγε την.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στων αμαρτωλών τη χώρα, το Mαρτάπριλο χιονίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο Μάρτη καρβουνιάρη, παρά Μάρτη καψαλιάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Από Μαρτιού πουκάμισο, κι απ' Αύγουστο σεγκούνι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Φύλαξε τα παλούκια σου να μη στα φάει ο Μάρτης.
Λα'ι'κή Παροιμία  Μάρτης είναι νάζια κάνει, πότε κλαίει πότε γελάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Tο Mάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του Μάρτη και του Τρυγητή ίσα τα ημερόνυχτια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οπόχει κόρην ακριβή, το Μάρτη ήλιος μην τη δει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ Μάρτης μήνας ἔβρεχε κι’ ὁ Θεριστὴς γελοῦσε.
Λα'ι'κή Παροιμία Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι άλλα η Σαρακοστή.
Λα'ι'κή Παροιμία Ένας κούκος (ή χελιδόνι) δε φέρνει την άνοιξη.
Λα'ι'κή Παροιμία Όλοι οι μήνες τρώνε κρέας κι ο Μάρτης κόκαλα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάρτης πουκαμισάς, δεν σου δίνει να μασάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο ήλιος του Μαρτιού, τρυπάει κέρατο βοδιού.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα.
Λα'ι'κή Παροιμία  Μάρτης κλαψής, θεριστής χαρούμενος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βροντή Μαρτιού, φίλεμα με καρύδια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Mάρτης άβροχος, μούστος άμετρος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάρτης βρέχει, ποτὲ μὴν πάψει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος.
Λα'ι'κή Παροιμία. O Μάρτης ο κλαψόγελος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ως τ' Απριλιού τις δεκαοχτώ να' χεις τα μάτια σου ανοιχτά. Περάσανε οι δεκαοχτώ, άραξε πάνω σ' ένα αυγό.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ’ Ἀπριλιοῦ κάθε σταλαγματιὰ νερό, εἶναι βαρέλι λάδι. --- Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα τότε τ' αμπελοχώραφα χαίρονται τα καημένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Τοῦ Ἀπρίλη ἡ βροχή, κάθε κόμπος καὶ φλουρί. --- Τὸ νερὸ τ’ Ἀπριλιοῦ εἶναι πλοῦτος τοῦ κόσμου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Απρίλης με την Πασχαλιά  και τα κόκκινα τ’ αυγά, ή Απρίλης - Πασχαλιά χελιδόνια, φως, χαρά!
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Απρίλη και το Μάη κατά τόπους τα νερά. Αλί στα Μαρτοκλάδευτα και τ' Απριλοσκαμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Απ’ τ’ Αη-Γιωργιού και πέρα, δος του φουστανιού σου αέρα. (καλυτερεύει ο καιρός)
Λα'ι'κή Παροιμία Των καλών ναυτών τα ταίρια τον Απριλομάη χηρεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Απρίλης φέρνει την δροσιά, φέρνει και τα λουλούδια.
Λα'ι'κή Παροιμία Η βροχή τ’ Απριλομάρτη μόνο τους ψαράδες βλάπτει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Απρίλης έχει τη δροσιά κι ο Μάης τα κεράσια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ήρθ’ ο Απρίλης με χαρά, με τα κόκκινα τ’ αυγά.
Λα'ι'κή Παροιμία Στου Απριλιού τις δώδεκα ζεσταίνεται ο καιρός.
Λα'ι'κή Παροιμία Πάσχα κάνε στο χωριό κι Απόκριες στην πόλη.
Λα'ι'κή Παροιμία Απρίλης έχει τα χάδια κι ο Μάρτης τα δαυλιά.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Απρίλης ο γρίλλης, ο Μάης ο πολυψωμάς.
Λα'ι'κή Παροιμία Απρίλης, Μάης, κοντά ειν' το θέρος.
Παροιμία Μάης ἄβροχος, χρονιὰ εὐτυχισμένη. --- Μάης ἄβροχος, τρυγητὴς χαρούμενος. --- Μάης χαλαζάς, ἀλιὰ στὴν καλλιέργεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Όταν πρέπει δε βροντά και το Μάη δροσολογά. --- Σαν έπρεπε δεν έβρεχε, το Μάη εχαμοβρόντα.
Λα'ι'κή Παροιμία Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. --- Στο κακορίζικο χωριό το Μάη ρίχνει το νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία Μάης άβροχος, τρυγητός χαρούμενος. ---  Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά και ο Απρίλης τα λουλούδια.
Λα'ι'κή Παροιμία Στων αμαρτωλών τη χώρα, το Μαγιόπουλο χιονίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Μην πάρεις το Μάη άλογο, μήτε γυναίκα τη Λαμπρή.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάης με τα τριαντάφυλλα κι ο Ιούνης με τα μήλα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάης έχει το όνομα και ο απρίλης τα λουλούδια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Μάη κρασί μην πίνετε κι ύπνο μην αγαπάτε.
Λα'ι'κή Παροιμία Οτάν έπρεπε δεν έβρεχε κι ο Μάης χαλαζώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Μάη με πουκάμισο, τον Αύγουστο με κάπα.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Μάη εγεννήθηκα και μάγια δε φοβούμαι.
Λα'ι'κή Παροιμία Οπού σπείρει ή δε σπείρει, το Μάη μετανοεί.
Λα'ι'κή Παροιμία Μάης πενταδείληνος και πάντα δείλι θέλει.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Μάη βάζε εργάτες κι ας είναι κι ακαμάτες.
Λα'ι'κή Παροιμία Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλώς τόνε το θεριστή όπου μας εγλιτώνει και με τα στάρια τα πολλά το σπίτι μας φορτώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ιούνης τρέφει κεράσια στ’ αμπέλι και ψάλτη το τζίτζικα στέλλει.
Λα'ι'κή Παροιμία Από την αρχή του Θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή.
Λα'ι'κή Παροιμία Θεριστής με το δρεπάνι τον καιρό του δεν τον χάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν δεν λαλήσει ο τζίτζικας δεν είναι καλοκαιράκι.
Λα'ι'κή Παροιμία Το τραγούδι του Θεριστή, η χαρά του Αλωνιστή.
Λα'ι'κή Παροιμία Τζίτζικας ἐλάλησε, πάρτε τὰ δρεπάνια σας.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' Αλωναριού τα μεσημέρια , και του Γεναριού οι νύχτες.
Λα'ι'κή Παροιμία Στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει.
Λα'ι'κή Παροιμία Αλωνάρης αλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάψες τον Αλωνάρη, ευτυχία όλο το χρόνο.
Λα'ι'κή Παροιμία Έτσι το ‘χει το λινάρι να ανθεί τον Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Την ημέρα τ' άη -Λιός παίρνει ο καιρός αλλιώς.
Λα'ι'κή Παροιμία Γαμπρός αλωναριάτικος, κακό χειμώνα βγάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Που μοχθεί το χειμώνα χαίρεται τον Αλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Αλωνάρη με τ’ αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία Αλωνάρης τ’ αλωνίζει κι Αύγουστος τα ξεχωρίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' Αλωναριού τα κάματα, τ’ Αυγούστου τα λιοπύρια.
Λα'ι'κή Παροιμία Μικρό- μικρό τ' αλώνι μου, και να ‘ναι μοναχικό μου.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο λόγια στο χωράφι , παρά ντράβαλα στ' αλώνι.
Λα'ι'κή Παροιμία Το Θεριστή τον Αλωνάρη πάμπολλα καρβέλια είναι. (Μπόλικο ψωμί)
Λα'ι'κή Παροιμία Της Αγια-Μαρίνας σύκα και τ’ Αϊ-Λιά σταφύλι, και της Αγιάς Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι.
Λα'ι'κή Παροιμία Αγιά Μαρίνα με τα σύκα και Άγιος Λιάς με τα σταφύλια. --- Ο άη Λιάς κόβει σταφύλια και η αγία Μαρίνα σύκα.
Λα'ι'κή Παροιμία Της αγιά Μαρίνας ρώγα και του άη -Λιός σταφύλι. (δηλαδή το σταφύλι ωριμάζει αργότερα από τη σταφίδα)
Λα'ι'κή Παροιμία Τ’ Αὐγούστου τὸ νερό, ἀρρώστια στὸν ἐλιοκαρπό. --- Θεὸς νὰ φυλάει τὰ λιόδεντρα ἀπ’ τὸ νερὸ τ’ Αὐγούστου.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' Αυγούστου τα λιοβόρια (ζεστός δυνατός ανατολικός άνεμος).
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' Αυγούστου οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύλα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αύγουστε καλέ μου μήνα, να' σουν δυο φορές το χρόνο.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Αυγούστου το φεγγάρι ήλιος της ημέρας μοιάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος.
Λα'ι'κή Παροιμία Να 'σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύγες.
Λα'ι'κή Παροιμία Να 'σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Αύγουστος για τα πανιά κι ο Μάρτης για τα ξύλα.
Λα'ι'κή Παροιμία Από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτη καλοκαίρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλή λαβιά τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ‘ταν οι μήνες όλοι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Αύγουστο και οι γριές κάνουνε ξετσιπασιές.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αυγουστοοικοδέσποινα‚ καλαντογυρεύτρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ήρθε ο Αύγουστος, ψάξε την κάπα σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ήρθ’ ο Σταυρός, σταύρωνε και σπέρνε. (ή δέσε)
Λα'ι'κή Παροιμία Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.
Λα'ι'κή Παροιμία Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.
Λα'ι'κή Παροιμία Σεπτέμβρης πρώτα κρύα, τρέχει, ανοίγει τα σχολεία.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Τρυγητή του αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε. --- Του Σταυρού σταύρωνε και δένε.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὀκτώβρης βροχερός, Ὀκτώβρης καρπερός. --- Ὀκτώβρη καὶ δὲν ἔσπειρες, τίποτα δὲν ἔκαμες.
Λα'ι'κή Παροιμία Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σπυριά δεν κάνεις. --- Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Οκτώβρης και δεν έσπειρες οκτώ σωρούς δεν έκανες. --- Οκτώβρης και δεν έσπειρες λίγο ψωμί θα πάρεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις. -- Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σπυριά δεν κάνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν βρέξει ο Οκτώβρης και χορτάσει η γη, πούλησ' το σιτάρι σου και αγόρασε βόδια.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν δεν χορτάσει ο Οκτώβρης τη γη, πούλησ' τα βόδια σου και ‘γόρασε σιτάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τ' άη - Δημητριού, τι είσαι ‘σύ και τι ΄μαι εγώ λέει το νιο κρασί στο παλιό.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα σταφύλια τρυγημένα και τα σκόρδα φυτεμένα. (Τόν Οκτώβμριο).
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη έχει οχτώ σειρές στ' αλώνι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Οκτώβρη τα κουδούνια , το Νοέμβρη παραμύθια.
Λα'ι'κή Παροιμία Το οκτωβριανό το λάδι άλλος μήνας δεν το βγάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Οκτώβρης-Οκτωβροχάκης το μικρό καλοκαιράκι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Οκτώβρης συγυρίζει, ναφθαλίνη θα μυρίσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός.
Λα'ι'κή Παροιμία Αι-Δημητράκη μικρό καλοκαιράκι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είναι στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στους κάμπους.
Λα'ι'κή Παροιμία Άι- Μηνάς εμήνυσε του πάππου του χειμώνα  : -Έρχομαι ή δεν έρχομαι και τ' Άι- Φιλίππου αυτού είμαι.
Αν τ' Άη Φιλίππου λείπω, τ' Άγια, των Αγιών δε λείπω.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είναι στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στους κάμπους.
Λα'ι'κή Παροιμία Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
Λα'ι'κή Παροιμία Οποίος σπείρει τον Νοέμβρη ούτε σπόρο δεν Θα πάρει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τον Οκτώβρη τα κουδούνια , το Νοέμβρη παραμύθια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Νοέμβρης σαν θα έλθει τα γομάρια μέσα κλείνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Νοέμβρης κι αν βροντά το κρασάκι να ’ναι καλά!
Λα'ι'κή Παροιμία Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.
Λα'ι'κή Παροιμία Όταν έρθει ο Νοέμβρης σιγομπαίνει ο χειμώνας.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἅγιος Ἀνδρέας ἔφτασε, τὸ κρύο ἀντριεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας Χρόνος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀπ’ τὰ Νικολοβάρβαρα ἀρχίζει κι’ ὁ χειμῶνας.
Λα'ι'κή Παροιμία Γύρω-γύρω τοῦ Χριστοῦ, ἡ κορφὴ τοῦ χειμωνιοῦ.
Λα'ι'κή Παροιμία Μήνα μου σαρακοστιανέ καλέ,  Χριστουγεννιάτη!
Λα'ι'κή Παροιμία Το Δεκέμβρη παραμύθι, το τραγούδι με τον τρύγο.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ χιόνι τοῦ Δεκεμβριοῦ, χρυσάφι τοῦ καλοκαιριοῦ.
Λα'ι'κή Παροιμία Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο μας φαρμάκωσε.
Λα'ι'κή Παροιμία Του Σαρανταμέρου η μέρα «καλημέρα» - «καλησπέρα».
Λα'ι'κή Παροιμία Χριστούγεννα με τους δικούς σου και Πάσχα όπου βάλει ο νους σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Η Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ-Σάββας σαβανώνει κι ο Αϊ- Νικόλας παραχώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Άγια Βαρβάρα γέννησε κι  Αη-Σάββας  το εδέχθη κι ο Αη- Νικόλας έτρεχε να πάει να το βαφτίσει….
Λα'ι'κή Παροιμία Αν πρωιμίσει η μυγδαλιά κι ανθίσει το Δεκέμβρη, βαρύς χειμώνας κι όψιμος θε νά 'ρθει να μας εύρει.
Λα'ι'κή Παροιμία Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα και τα Λαμπρά βρεχούμενα, αμπάρια γιομισμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλώς τα γέννα τα στεγνά τα  Φώτα  χιονισμένα  και τα Λαμπρά βρεχούμενα τ’ αμπάρια  γεμισμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Αγιά- Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας αποκρίθη:» μάζεψε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί ο Αι Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
ΠΕΡΙ ΕΡΠΕΤΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία Η χελώνα το παιδί της αγγελόπουλο το κράζει. (Οι γονείς δεν βρίσκουν ελαττώματα στα παιδιά τους)
Λα'ι'κή Παροιμία Η κότα κακαρίζοντας, το φίδι  βγαίνει και την τρώει. (Ο φλύαρος αποκαλύπτεται στον εχθρό)
Λα'ι'κή Παροιμία Όση γλυκάδα έχει το χέλι, τόση πικράδα έχει το φίδι…(Διαφορετικοί χαρακτήρες)
Λα'ι'κή Παροιμία Του φιδιού το δάγκωμα, ύστερα πονεί. (Οι συκοφαντίες αργούν αλλά πονούν)
Λα'ι'κή Παροιμία Κι αν κελαηδάει η οχιά δε είναι καρδερίνα. (Ο κακός παραμένει κακός)
Λα'ι'κή Παροιμία Ζέσταινε φίδι το Χειμώνα, να σε φάει το Καλοκαίρι. (αχαριστία)
Λα'ι'κή Παροιμία Αν σε φάει νταλακάκι  (μικρή σαύρα ), τρέξε, βγάλε το φαρμάκι.
Λα'ι'κή Παροιμία Χύνει το φαρμάκι της – του σαν οχιά…σαν φίδι…(κακόγλωσσος)
Λα'ι'κή Ρήση. Έβαλαν τον τρελό να βγάλει το φίδι από την τρύπα. (τον αφελή)
Λα'ι'κή Παροιμία Μην πατάς το φίδι στην ουρά. (τον εχθρό εκεί που τον πονά)
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο γλώσσα φιδιού (να σε φάει) παρά γυναικός κακής.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν σε φάει η οχιά, πάρε φτυάρι και κασμά…(θα πεθάνεις)
Λα'ι'κή Παροιμία Αν σε τσιμπήσει αστρίτης, έχεις χρόνια για να ζήσεις.
Λα'ι'κή Ρήση. Έβγαλε το φίδι από την τρύπα…(Πέτυχε στα δύσκολα)
Λα'ι'κή Παροιμία Φίδι που δε βλάπτει να ζήσει χίλια χρόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία Έτρεφε φίδι στον κόρφο του…(εχθρό)
Λα'ι'κή Παροιμία Με ξένα χέρια, φίδια δεν πιάνονται…
Λα'ι'κή Παροιμία Το φίδι φίλος δεν πιάνεται…
ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β Θεσ. 3,8-10 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾿ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, νύκτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· ...  καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω.
Παρ-28,19 Ο εργαζόμενος την εαυτού γήν εμπλησθήσεται άρτων, ο δε διώκων σχόλην πλησθήσεται πενίας.
Σειρ.7,15 Μὴ μισήσης επίπονον εργασίαν και γεωργίαν υπό Υψίστου εκτισμένην.
Ψαλμ-103,23 Εξελεύσεται άνθρωπος επι το έργον αυτού και επι την εργασίαν αυτού εως εσπέρας.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η  ψυχή από την φύση της θέλει να βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και δεν μπορεί να μένει άπρακτη. Ο Θεός έκανε το ζώο αυτό ενεργητικό και κατά φύσιν αυτού είναι το εργάζεσθαι, παρά φύσιν δε το αργείν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ότι είναι το χαλινάρι για το άλογο, το ίδιο είναι η εργασία για τη δική μας φύση. Η απασχόληση με την εργασία απομακρύνει την σκέψη των εργαζομένων από κάθε πονηρία.
Μεγ.Βασιλείου. Ο εργαζόμενος οφείλει να εργάζεται όχι γιά να υπηρετεί τίς δικές του ανάγκες, αλλά γιά να εκπληρώνει τήν εντολή του Κυρίου που είπε ''Πείνασα, και μου δώσατε να φάω''.
Βολταίρος. Ἡ δουλειὰ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τρία πράγματα : ἀπὸ τὴν ἀνία, τὴ διαφθορά, καὶ τὸν πόθο.
Ησίοδος. Καμμιὰ δουλειὰ δὲν εἶναι ντροπή, μόνο ἡ τεμπελιὰ εἶναι ντροπή.
Ισοκράτης. Να προσπαθείς το μέν σώμα σου να αγαπά την εργατικότητα, η δε ψυχή σου την έρευνα της αλήθειας.
Μένανδρος. Με τη συνεχή και σταθερή δουλειά όλα κατορθώνονται.
Σοφοκλής. Ο ωραιότερος κόπος γιά τον άνθρωπο είναι το να ωφελεί με όσα μέσα έχει και μπορεί.
Σοφοκλής. Χωρὶς κόπους κανένας δὲν μπορεῖ νὰ εὐτυχήσει. --- Τίποτε καλό δεν κερδίζεται χωρίς κόπο.
Ε. Χάμπαρντ. Εργασία : η μοναδική προσευχή που πάντα έχει αποτέλεσμα.
Κικέρων. Η εργασία σε κάνει αναίσθητο απέναντι στις στενοχώριες.
Φωκυλίδης. Να εργάζεσαι κοπιάζοντας, γιά να ζείς απ' τα δικά σου κέρδη.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Νὰ εἶσαι δοῦλος τῆς ἐργασίας, διὰ νὰ μὴν εἶσαι δοῦλος τῶν ἀνθρώπων.
Αμερικάνικο Ρητό. Δουλειὰ εἶναι τὸ νὰ κάνεις κάτι καὶ νὰ πληρώνεσαι, ἐνῶ σπὸρ εἶναι τὸ νὰ κάνεις τὸ ἴδιο καὶ νὰ πληρώνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στα είκοσι θα δουλέψεις, στα τριάντα θα κάμεις, στα σαράντα θα 'χεις. Δε δούλεψες, δεν έκαμες, δεν έχεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βοηθᾶ ἡ νύχτα κι  ἡ αὐγή, σὰ νὰ ’χης μάνα κι ἀδερφή. (Ἡ ἐργασία ἀπὸ τὴν αὐγὴ ἐὼς τὴν νύκτα).
Λα'ι'κή Παροιμία Γιὰ νὰ φᾶς ἀμύγδαλα, πρέπει νὰ τὰ σπάσεις.  ---  Βρέξε πόδια για να φας μπαρμπούνια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ πέτρα ποὺ κυλάει, μούχλα δὲν πιάνει. --- Τροχὸς ὅπου γυρίζει, σκουριὰ δὲν πιάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πράμα δουλεμένο, πράμα ζηλεμένο.   ---   Τόπος δουλευμένος, τόπος ζηλεμένος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ λύκος ἔχει τὸ σβέρκο του χοντρό, γιατὶ κάνει τὶς δουλειὲς του μοναχός του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ Θεὸς τρέφει τὰ πουλιά, μὰ δὲν τοὺς βάνει καὶ τὸ φαῒ στὴ φωλιὰ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ δουλειὰ νικάει τὴ φτώχεια. --- Η προκοπή νικάει τη φτώχεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος δουλεύει δὲν πεινάει, κι’ ἂν πεινάσει δὲν πεθαίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἔκατσε ἡ δουλειὰ στὴν πόρτα καὶ κυνήγησε τὴ φτώχεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δουλεύει βασιλιά, πρέπει να ’χει και το νου του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σπρώχνε τὴ δουλειὰ καὶ μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ σπρώχνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος  δουλεύει σαν δούλος, κοιμάται σαν αφέντης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος κάνει τη δουλειά του, καλοζεί τη φαμελιά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η έγνοια κάνει τη δουλειά κι η ξεγνοιασιά τον ύπνο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρόφτασε τὴ δουλειά, νὰ μὴ σὲ πάρει ἀπὸ μπροστά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν κοπιάσουν γόνατα, κοιλιά δε θεραπεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το δουλευτή σου πλήρωνε και ψυχικό μην κάνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άνθρωπος χωρίς δουλειά, του χωριού κακή λαλιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Για αύριο φαΐ ν’ αφήνεις, δουλειά να μην αφήνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ποὺ μοχθάει τὸ χειμῶνα, χαίρεται τὸν ἁλωνάρη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η δουλειά του μπάρμπα Ηλία να γεμίσει η κοιλία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εργάτης αργοκίνητος, όλο δρεπάνια αλλάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δουλεμένο, ζηλεμένο του Θεού ευλογημένο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σαν σκλάβος δούλευε, σαν αφέντης τρώγε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεξὶ χέρι ἡ ἐργασία καὶ ζερβὸ ἡ οἰκονομία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ πολλὴ δουλειὰ τρώει τὸν ἀφέντη της.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δουλειά χωρίς ανταμοιβή είναι τιμωρία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τζάμπα δούλευε, τζάμπα μην κάθεσαι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ δουλευτὴς ποτέ του δὲν πεινάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η δουλειά κάνει τους άνδρες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ δουλειὰ ντροπὴ δὲν ἔχει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ δουλειὰ εἶναι προσευχή.
Αρχαίον Ρητόν. Τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται.
ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΣΑΡΚΙΚΟΥ & ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Ο έρως εστίν πάθος ψυχής σχολαζούσης, τίκτεται δέ εκ τού περιέργως οράν. Ο έρως εκδηλούται ως υπερβολή αλογίστου τινός επιθυμίας, ήτις τάχιστα μέν γεννάται εν τή ψυχή, βραδύτατα δέ αποσβέννυται.
Αγ.Νεκτάριος Ο έρως ως φλόξ ανάψας άπαξ καταφλέγει τήν καρδίαν και ου σβέννυται ραδίως ως υπό τής φαντασίας αναρριπιζόμενος, ταύτης διηνεκώς τό είδωλον τού ερωμένου προσώπου διαπλαττούσης και αναπαριστώσης.
Αγ.Νεκτάριος Ο έρως κινεί τάς αλογίστους ψυχάς είς μανίαν καί παραφροσύνην, διότι η αχαλίνωτος αυτών φαντασία διατρέφει αυτού τήν φλόγα, ήτις διαφθείρει τόν νούν.
Αγ.Νεκτάριος Ο έρως είς λελογισμένην εκπεσών ψυχήν σβέννυται πρίν ή διαφθείρη τόν νούν· διότι εστί κυρία εαυτής και ούκ αφίεται έλκεσθαι υπό τής φαντασίας.
Αγ.Νεκτάριος Ο έρως μόνον τάς υπό τού θείου έρωτος τρωθείσας καρδίας αδυνατεί να κυριεύση, διότι ο θείος έρως επλήρωσε πάντα πόθον και ουδέν κατέλιπεν απλήρωτον.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο σωματικός έρωτας υποδουλώνει τόσο πολύ την ψυχή, ώστε από τά πάντα να την απαγάγει και να την προσηλώνει στην τυραννική εξουσία της ερωμένης και μόνον.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τρία είναι τα αίτια τού έρωτα : η ομορφιά, κάποια μεγάλη ευεργεσία, ή η θερμή αγάπη του άλλου προσώπου. Ο έρωτας δέν κρύβεται. Οι ερωτευμένοι εκδηλώνουν στούς άλλους το αίσθημά τους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Πεινασμένη κοιλιά δεν μπορεί να γεννήσει έρωτα, αλλ' ούτε κι' αυτή που είναι ολιγαρκής. Αντίθετα κοιλιά που γεννάει τις παράλογες επιθυμίες, είναι εκείνη που ασωτεύει ακολουθώντας τον τρυφηλό βίο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Μην κατηγορείς την ερωτική επιθυμία· για γάμο σου δόθηκε, για τεκνογονία σου χορηγήθηκε, όχι γιά μοιχεία ούτε γιά διαφθορά.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ερωτική επιθυμία είναι μέν φυσική, δέν είναι όμως απαραίτητη η ικανοποίησή της, γιατί πολλοί τήν κατανίκησαν και δέν καταστράφηκαν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ερωτική επιθυμία είναι πάθος δυνατότερο από τήν οργή . γιατί δέν είναι δυνατόν να οργισθεί κανείς, άν δέν υπάρχει το πρόσωπο πού τόν εξοργίζει. Η ερωτική όμως επιθυμία είναι επιτακτική, ακόμη κι άν το πρόσωπο πού τήν προκαλεί δέν είναι παρόν. Γι' αυτό καί δέν τήν καταδίκασε ''διά γάρ τάς επιθυμίας'' λέγει (ο Απ.Παύλος) έκαστος τήν εαυτού γυναίκα εχέτω)''. Αυτή η επιθυμία φυτεύθηκε μέσα μας από ανάγκη . ειδικά αυτή η επιθυμία δόθηκε γιά τήν απόκτηση παιδιών.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν θέλεις να βλέπεις και να τέρπεσαι, κοίταζε την γυναίκα σου και αγάπα την ερωτικά συνεχώς . κανείς νόμος δεν το εμποδίζει.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Να οδηγούμε τους νέους γρήγορα στο γάμο, ώστε να δέχονται τη νύφη με καθαρά και αγνά σώματα . αυτοί οι έρωτες είναι θερμότεροι.
Ἀγ.Νικοδήμου. Τρεῖς εἶναι οἱ διεστραμένοι ἔρωτες, τοὺς ὁποίους ἀναφέρει ὁ Θεολόγος Ἰωάννης, πρώτον, ὁ ἔρως τῶν ἠδονῶν· δεύτερον ὁ ἔρως τοῦ πλούτου καὶ τρίτον, ὁ ἔρως τῆς δόξης, «πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὁφθαλμῶν, καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίου» (Α΄ Ἰωάννου β,16).
Ε. Κασέεφ. Πριν δεν είχαμε σεξ, όμως είχαμε γεννητικότητα.
Ρ. Νίλσεν. Οι υποσχέσεις του έρωτα είναι γραμμένες πάνω στην άμμο.
Αγνώστου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του σοφού και βλάκα, όταν ερωτεύονται. 
Αγνώστου. Από αγάπη μπορεί και να πεθάνεις, από έρωτα μπορεί και να σκοτώσεις.
Δ. Τσινικόπουλος. Στην καταιγίδα του έρωτα, η ομπρέλα της λογικής λυγίζει.
ΝΤΥ ΚΕΡΡ. Ο έρωτας πεθαίνει από κορεσμό και η λήθη τον κηδεύει.
Σωκράτης.Ἔρωτα ὀνομάζουνε μιὰ ἀκατανίκητη ἐπιθυμία γιὰ κάτι.
Πλάτων. Ὅλοι οἱ ἔρωτες δὲν εἶναι ὡραῖοι, οὔτε ἄξιοι νὰ ἐγκωμιάζωνται, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ προτρέπει στὸ καλό.
Όσσο. Σεξ είναι όταν το ντρέπονται και οι δυό, όταν σβήνουν το φως και κρύβονται μέσα σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο.
Φ. Τσέστερφιλντ. Η σημασία της ερωτικής πράξης είναι πάρα πολύ υπερτιμημένη: η στάση είναι παράλογη, η απόλαυση διαρκεί ούτε καν λεπτό, αλλά τα έξοδα τεράστια.
Αγνώστου. «Είναι ανήθικο!» είπε η Συνείδηση. «Είναι βλαβερό!» ξεστόμισε η Υγεία. «Αποδοκιμάζεται!» δήλωσε η Κοινωνία. «Δοκίμασε …» ψιθύρισε η Καρδιά.
Δ.Τσινικόπουλος. Οι ερωτευμένοι είναι οι μεγαλύτεροι επίορκοι. Ορκίζονται ότι μόνον ο θάνατος θα τους χωρίσει. Και τους χωρίζει συνήθως η ζωή…
Εμμανουήλ Ροΐδης. Πλατωνικός έρωτας ίσον μαλακόν παξιμάδιον δια τους μη έχοντας οδόντας. 
Λαϊκὴ Παροιμία. Δεν είναι ο έρωτας ανθός, μαζί του για να παίξεις, μόνο είναι βάτος κι αγκαθιές κι αλλοίμονο σου αν μπλέξεις.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὁ ἔρωτας εἶναι τυφλὸς κι ἀνοιχτομάτες πιάνει. «Τυφλοῦται ὁ φιλῶν περὶ τὸ φιλούμενον». (ἀρχαῖο ρητὸ)
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο έρωτας είναι σαν το φρέσκο αυγό, ο γάμος σαν το καλοβρασμένο και το διαζύγιο σαν το σπασμένο.
Ιταλική παροιμία. Το βαλάντιο του ερωτευμένου είναι δεμένο με το ιστό της αράχνης.
Λαϊκὴ Παροιμία. Με τον έρωτα περνάει ο καιρός και με τον καιρό ο έρωτας.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο έρως χρόνια δεν κοιτά.  ---  Ο έρωτας δεν έχει λογική.
Λαϊκὴ Παροιμία. Οι συμβουλές δεν πιάνουν στον έρωτα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο έρωτας περνάει απ’ το στομάχι.
ΠΕΡΙ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
Ashleigh Brilliant. Να είσαι ευγενικός σε αγενείς ανθρώπους. Πιθανότατα αυτοί το χρειάζονται παραπάνω.
Mary Wilson Little. Η ευγένεια είναι κατά το ήμισυ καλοί τρόποι και κατά το ήμισυ καλά ψέματα.
Αγνώστου. Η ευγένεια συχνά είναι το γάντι που κρύβει από κάτω ένα χέρι αμαρτωλό.
Θερβάντες. Ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ εὐγένεια.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅσο περισσότερη εὐγένεια τόσο περισσότερη πονηριά.
Αραβική Παροιμία. Αν επισκεφτείς ένα φίλο, κλείσε κι εσύ τα μάτια σου. 
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος ακολουθεῖ τὸν εὐγενῆ καὶ κέρδος ἔχει καὶ τιμή.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η ευγένεια εἶναι ἡ ἀχώριστη σύντροφος τῆς ἀρετῆς.
Λαϊκὴ Παροιμία. Μὲ εὐγενικὸ κουβέντιαξε καὶ ξόδευε τὸ βιός σου.
Λαϊκὴ Ρήση. Πάρτον μὲ τὸ μαλακὸ νὰ τὸν φάς μέχρι τὸ κόκκαλο.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τὸ σκοινὶ τὸ μαλακὸ τρώει τὴν πέτρα τὴν ξερὴ.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η ευγένεια αξίζει πολλά και δεν κοστίζει τίποτε.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο γλυκομίλητος μπορεί να θηλάσει και λέαινα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η ευγένεια υποχρεώνει.
ΠΕΡΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Α Θεσ. 5,18 Ἐν παντί εὐχαριστείτε· τούτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησού εἰς ὑμᾶς.
Σειρ. 32,13 Εὐλόγησον τον ποιήσαντά σε και μεθύσκοντά σε από των αγαθών αυτού.
Ψαλμ-115,3 Τι ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ών ανταπέδωκέ μοι;
Αγ.Νεκτάριος Ευγνωμοσύνη είναι τό αγαθόν καί ευγενές συναίσθημα τού ευεργετηθέντος πρός τόν ευεργέτην.
Αγ.Νεκτάριος Εὐχαριστία εἶναι ἡ ἀγαθή διάθεσις πρός ανταπόδοσιν τής χάριτος πρός τόν ευεργέτην και η ομολογία αυτής.
Αγ.Νεκτάριος Ο ευγνώμων είναι και ευχάριστος και ο ευχάριστος ευγνώμων. Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος έχουσιν αγαθήν καρδίαν, νούν υγιή, ψυχήν άδολον.
Αγ.Νεκτάριος Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος εισίν αγαθοί και μνημονεύουσι πάντοτε καί πανταχού τής γενομένης αυτοίς ευεργεσίας και ευλογούσι τό όνομα τού ευεργέτου.
Αγ.Νεκτάριος Ο ευγνώμων και ο ευχάριστος εύχονται υπέρ τής υγείας του ευεργέτη και υπέρ του μακροημερεύσαι τόν Θεόν τάς ημέρας αυτού . η καρδία αυτών αγαπά τόν ευεργέτην καί το στόμα αυτών επαινεί αυτόν.
Αγ.Νεκτάριος Οι ευγνώμονες εισίν αγαπητοί τώ Θεώ και η σκέπη αυτού σκεπάζει αυτούς πάσας τάς ημέρας τής ζωής αυτών . ο Θεός ευλογεί τόν οίκον αυτών καί δίδωσιν αυτοίς τά αγαθά τής γής.
Αγ.Νεκτάριος Ο ευγνώμων πρός τόν ευεργέτην είναι ευγνώμων καί πρός τόν Θεόν καί ευχαριστεί αυτώ επί ταίς ευεργεσίαις αυτού καί ευλογεί το όνομα αυτού.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Κυρίως αυτό είναι το γνώρισμα των ενάρετων, το να ευχαριστούν διαρκώς και για όλα το Θεό".
Σόλωνας. Πᾶσιν ἀδεῖν χαλεπόν. (Νὰ εὐχαριστῆς τοὺς πάντες εἶναι δύσκολον).       
Λαϊκὴ Παροιμία. Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.Ἡ κότα πίνοντας νερό, σηκώνει τὸ κεφάλι καὶ εὐχαριστεῖ τὸν πλάστη.
ΠΕΡΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. "Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου".
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὅταν λέγῃς ὅτι εὐεργετεῖς, ἔπειτα ζητῇς ἀνταπόδοσιν, τότε γίνεσαι ὑποκριτὴς καὶ ἀπατεών, τότε ἀπατᾷς τὸν κόσμον· διότι οἱ μὲν ἄνθρωποι, ἀκούοντες ὅτι εὐεργετεῖς, καὶ βλέποντες ὅτι δίδεις χωρὶς συναλλακτικῶν γραμμάτων καὶ ἐγγράφου συμφωνίας σὲ ἐπαινοῦσιν ὡς εὔσπλαγχνον εὐεργέτην· σὺ διὰ μὲν τοῦ λόγου φαίνεσαι εὐεργέτης, διὰ δὲ τοῦ ἔργου ὑπάρχεις δανειστὴς ἤ τέλειος ἔμπορος.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἄλλο ὅμως εἶναι τὸ δάνειον καὶ τὸ ἐμπόριον, καὶ ἄλλο ἡ εὐεργεσία· ἐκεῖνα εἶναι δοσοληψίαι, αὐτὴ εἶναι χάρις καὶ δῶρον· ἐὰν ζητῇς τὴν ἀνταπόδοσιν, διὰ τὶ ἁρπάζεις τῆς εὐεργεσίας τὸ ὄνομα, καὶ λέγεσαι εὐεργέτης; ἐὰν δὲ ὀνομάζεσαι εὐεργέτης, διὰ τὶ ζητεῖς ἀνταπόδοσιν δι’ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐχάρισας;
Γέρ. Παίσιος. Αυτός που δέχεται κάποια ευεργεσία, νιώθει την ανθρώπινη χαρά. Ενώ αυτός που την προσφέρει νιώθει τη θεϊκή χαρά.
Α. Κρουγκλόφ. Η εὐεργεσία συνήθως στην ουσία είναι μακροπρόθεσμο δάνειο.
ΠΕΡΙ ΕΥΣΕΒΙΑΣ & ΕΥΣΕΒΩΝ
Β Τιμ. 3,12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται·
Σειρ-11,17 Δόσις Κυρίου παραμένει ευσεβέσι, και η ευδοκία αυτού είς τόν αιώνα ευοδωθήσεται.
Β Πετρ. 2,9 οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν,
Αγ.Νεκτάριος Ευσέβεια εστι πράξις επομένη και ακολουθούσα Θεώ. Ευσέβεια εστιν η μετά πίστεως ορθής επιμέλεια του βίου.
Μεγ.Βασιλείου. Ευσεβής είναι όχι εκείνος που ελεεί πολλούς, αλλά εκείνος πού δέν αδικεί κανένα.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ὅλοι εἴμαστε εὐσεβεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα, ὅτι καταλογίζουμε στοὺς ἄλλους ἀσέβεια.
Ἀγ.Ἰ. Κλίμακος. Ἴδιον τῶν εὐσεβῶν εἶναι νὰ δίδουν στὸν καθένα ποὺ ζητεῖ. Τῶν εὐσεβεσέρων, καὶ σὲ ἐκεῖνον ποὺ δὲν ζητεῖ. Ἀλλὰ τὸ νὰ μὴ διεκδικῆ κανεὶς αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀφαίρεσαν, καὶ μάλιστα ὅταν ἔχη τὴν δύναμι, αὐτὸ εἶναι μᾶλλον ἴδιον μόνο τῶν ἀπαθῶν.
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. "Την ευσέβεια κυρίως χαρακτηρίζει η καρτερία, η σεμνότητα και η εγκράτεια".
 ΠΕΡΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Η ευσπλαγχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής αγαπώσης τόν πλησίον αυτής. Είναι μεγίστη αρετή ως κίνησις ψυχής βουλομένης τό αγαθόν τού πλησίον αυτής και εργαζομένης υπέρ αυτού.
Αγ.Νεκτάριος Η ευσπλαγχνία είναι μεγίστη αρετή, διότι εξομοιοί τόν εύσπλαγχνον πρός τόν Θεόν. Ο εύσπλαγχνος μιμείται το παράδειγμα τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τού ευσπλαγχνισθέντος και λυτρωσαμένου τόν κόσμον εκ τής δυναστείας τών κακών, τής αθλιότητος, τής ταλαιπωρίας, τών παθών, τής κακοδαιμονίας, τής αγνοίας καί τής αμαθείας.
Αγ.Νεκτάριος Ο εύσπλαγχνος συμπάσχει τοίς πάσχουσι καί ίδιον πάθος οίεται τό του πλησίον πάθος . σπεύδει πρός θαραπείαν αυτών και αισθάνεται ανακούφισιν, όταν ο πλησίον παύση στενάζων.
Αγ.Νεκτάριος Ο εύσπλαγχνος, ως ο αγαθός Σαμαρείτης ο ελεήσας τόν περιπεσόντα είς τούς ληστάς καί σώσας αυτόν τής απωλείας, διατελεί αεί πρόθυμος να σπεύση είς βοήθειαν τών δεομένων τής βοηθείας αυτού. 
Αγ.Νεκτάριος Ο εύσπλαγχνος τέρπεται εν τή εργασία τής αγαθοεργίας καί πληρούται ευφροσύνης θεραπεύων τά πάθη τής πασχούσης ανθρωπότητος.
ΠΕΡΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Ευτράπελος λέγεται ο ποικίλος, ο παντοδαπός, ο άστατος, ο εύκολος, ο πάντα γενόμενος.
Αγ.Νεκτάριος Ο ευτράπελος ταχέως τρέπεται καί μεθίσταται, μιμείται πάντα, και τό σχήμα, καί τούς λόγους, καί τόν γέλωτα, και τό βάδισμα . επινοεί σκώμματα και γεννά έχθρας περιττάς τών εική σκωπτομένων.
Αγ.Νεκτάριος Εν τή ψυχή του ευτραπέλου μεγάλα κακά κατοικεί, μεγάλη διάλυσις καί ερημία . κέχηνεν ή αρμονία, σεσάθρωται η οικοδομή, ο φόβος εξώρισται, η ευλάβεια απέστη.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εί τις άτιμος, εί τις αισχρός, ούτος καί ευτράπελος. Ουδέν τού ευτραπέλου αναισχυντότερον. Ού χάριτος γέμει τό στόμα αυτού, αλλ' οδύνης.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπου αισχρότης, εκεί και ευτραπελία. Όπου γέλια άκαιρα εκεί και ευτραπελία… Η ευτραπελία μαλακήν κάνει την ψυχήν, ράθυμη και δειλή . Αυτή και ύβρεις πολλάκις γεννάει και συγκρούσεις προκαλεί.
ΠΕΡΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν αισθαίνομαι καθόλου την ευτυχία όταν οι άλλοι κακοπαθούν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Πραγματικά, δέν υπάρχει κανείς πιό ευτυχισμένος, από εκείνον πού απολαμβάνει τήν εύνοια τού Θεού.
Αγ.Κλήμης Αλεξ. Το πλήθος τών αρετών, ενα είναι κατά γένος, και αποτελεί τήν αιτία τής ευτυχίας.
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Κανενός ανθρώπου η ζωή δέν είναι καθόλα ευτυχής. Η μόνιμη ευτυχία (μακαριότητα) ανήκει στόν Θεόν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κανείς δεν θα μπορέσει να μας κάνει δυστυχείς, αν εμείς δεν κάνουμε τον εαυτόν μας δυστυχή . όπως κανείς δεν θα μπορέσει να μας κάνει ευτυχισμένους, αν δεν εργασθούμε μόνοι μας με την Χάριν του Θεού βέβαια.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι μικρόψυχοι δεν μπορούν να είναι χαρούμενοι ούτε όταν φορούν το βασιλικό στέμα και έχουν άπειρες τιμές, ενώ όσοι ζούν φιλοσοφημένη ζωή και με δεσμά και με αλυσίδες απολαμβάνουν την χαρά της ζωής.
Αριστοτέλης Είναι αδύνατον να ευτυχούν αυτοί που αποφεύγουν να κάνουν το καλό.
Αριστοτέλης Η ευτυχία δεν υπάρχει σε αυτόν που έχει αποκτήσει τα πολλά, αλλά σε αυτόν που έχει ήρεμο τον ψυχικό του κόσμο.
Δημόκριτος Δεν ευτυχούν οι άνθρωποι ούτε με του σώματος ούτε με του χρήματος τις απολαύσεις, αλλά μόνον με την ορθή και την πολλή φρόνηση.
Πλάτων Δέν μπορεί ποτέ να ευτυχήσει, ούτε πόλη ούτε άνθρωπος ο οποίος δεν περνάει τη ζωή του με σύνεση και δικαιοσύνη.
Πλάτων Ευτυχέστατος είναι εκείνος που δεν έχει κακία στην ψυχή του, γιατί αποδείχτηκε οτι αυτή είναι το μεγαλύτερο από τα κακά.
Περίανδρος.  Εὐτυχῶν μὲν μέτριος ἴσθι, ἀτυχῶν δὲ φρόνιμος. (Ἂν εὐτυχῆς νὰ εἶσαι μετριόφρων, ἂν δυστυχῆς νὰ εἶσαι φρόνιμος).
Πίνδαρος. Ὅταν ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὑπερβολική, δὲν διαρκεῖ πολὺ καιρό.
Πίνδαρος. Ὅσο πιὸ γερὸ μυαλὸ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσο πιὸ εὔκολα εὐτυχεῖ.
Alfred Tennyson.Η ευτυχία ενός ανθρώπου στη ζωή δεν έχει να κάνει με την απουσία παθών, αλλά με την κυριαρχία του σ' αυτά. Joseph Addison. Τα τρία θεμέλια της ευτυχίας σ' αυτήν τη ζωή είναι: κάτι να κάνεις, κάτι να αγαπάς, κάτι να ελπίζεις.
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ.  Ευτυχία δεν είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
Λέων Τολστόι. Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις.
Σοφοκλής. Η ευτυχία έχει πρώτα από όλα την φρόνηση ως θεμέλιο.
Ποντιακὴ Παροιμία. Ἡ εὐτυχία εἶναι γυαλίν, χαράν ποῦ καθρεφτίζει, μὰ θέλει προσοχὴν πολλὴν, γιατί νὰ ξέρεις το γυαλίν, εύκολα πως ραΐζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ώρες μου φέγγεις ουρανέ κι ώρες μου συννεφιάζεις. (ευτυχία- δυστυχία)
Λα'ι'κή Παροιμία Η ευτυχία μοιάζει με χειμωνιάτικο ήλιο. Ανατέλλει  αργά και δύει νωρίς.
Ρώσικη Παροιμία Η ευτυχία με τη δυστυχία σ’ ένα έλκηθρο ταξιδεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Στην ευτυχία έχεις πολλούς, στη δυστυχία κανέναν.
Λα'ι'κή Παροιμία Η ευτυχία έχει ανησυχίες και η δυστυχία ελπίδες.
Λα'ι'κή Παροιμία Σαν κυνηγάς την ευτυχία, να σηκώνεσαι νωρίς.
Λα'ι'κή Παροιμία Η ευτυχία είναι διάλειμμα της δυστυχίας.
ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΑΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ
Ματθ. 5,43-44 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς. 
Ρωμ. 12,20 ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Σειρ-28,6 Μνήσθητι τα έσχατα και παύσαι εχθραίνων, καταφθοράν και θάνατον, και έμμενε εντολαίς.
Παρ-3,30 Μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μήτι σε ἐργάσηται κακόν.
Αγ.Νεκτάριος Έχθρα, το έχθος ή άχθος ή άχος, ήτοι η θλίψις, ο πόνος τής καρδίας, ο θυμός, το μίσος, η αντιπάθεια πρός τινα, η
ορμή τής βουλήσεως πρός βλάβην του απεχθανομένου προσώπου.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τίποτε δέν κάνει τόν Θεόν τόσο σπλαχνικό απέναντί μας, όσο τό να αγαπούμε τούς εχθρούς μας καί να ευεργετούμε εκείνους πού μας ερεθίζουν καί μας βλάπτουν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς μας ως ευεργέτες, γιατί μας βοηθούν στην κάθαρση της ψυχής μας και στην αποδοχή των προσευχών μας από τον Θεό.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι μεγάλη η αρετή τού δικαίου, όταν έχει τούς ίδιους φίλους μέ το Θεό . όπως ακριβώς είναι μεγάλη κακία, όταν τούς φίλους τού Θεού τούς έχει εχθρούς καί τούς εχθρούς φίλους. Όπως ακριβώς λοιπόν λέγεται ότι ο Θεός έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς μισεί καί χωρίς νά τούς αποστρέφεται, αλλά σιχαίνεται μόνο τίς πονηρές τους πράξεις, έτσι καί ο δίκαιος έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς πολεμάει, αλλά μόνο αποστρέφεται τήν πονηρία τους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσεις έναν εχθρό, δεν  είσαι  όμως ποτέ υποχρεωμένος να τον εμπιστευτείς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Για τον εχθρό σου που φεύγει φτιάξε χρυσό γεφύρι. --- Σ’ εχθρό που φεύγει, αναμέρα να περάσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος κοιμάται με τον εχθρό του, του δίνει την άδεια να τον σκοτώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ποτέ μην ξυπνάς λιοντάρι που κοιμάται. (Εχθρός που δεν σ’ ενοχλεί)
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος δεν ακούει τους φίλους του, ευχαριστεί τους εχθρούς του.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο ένας φρόνιμος εχθρός, παρά ένας φίλος παλαβός.
Λα'ι'κή Παροιμία Φίλοι μου στην ανάγκη κι εχθροί μου στη χαρά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μόλις φύγει ο εχθρός όλοι γίνονται γενναίοι.
Λα'ι'κή Παροιμία Έχε πίστη στο Θεό, και μη φοβάσαι τον εχθρό.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο πρώτος εχθρός σου είναι ο εαυτός σου.

2 σχόλια:

Συλλέκτης είπε...

Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ δέντρο ποὺ περιγελᾶς στὸν κῆπο σου φυτρώνει.

Συλλέκτης είπε...

Ἀγάθων. Τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μέμνησθαι : 1ον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει. 2ον ὅτι κατὰ νόμους ἄρχει. 3ον ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει.