ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Τ

ΠΕΡΙ ΤΑΠEIΝΩΣΗΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Τ
Ἀββᾷ  Ἠσαΐου Ταπείνωση εἶναι τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς τὸν ἑαυτό του ἁμαρτωλὸ καὶ ὅτι δὲν κάνει κανένα καλὸ μπροστὰ στὸν Θεό. 
Αγ.Νεκτάριος. Ἀληθὴς δὲ ταπεινόφρων οὐχ ὁ μηδεμίαν ἔχων ἀξίαν πρὸς ἔπαρσιν, ἀλλ’ ὁ ἀρετὰς ἔχων καὶ μεγάλα φρονεῖν δυνάμενος, μὴ ἐπαιρόμενος δὲ ἐπὶ ταύταις, ἀλλ’ ἐξ ἐπιγνώσεως ἑαυτοῦ ταπεινοφρονῶν, οὗτος ἀληθὴς ταπεινόφρων.
Ταπεινοφροσύνη δὲ ἀληθὴς τοῦτό ἐστιν, ὅταν τις μέγας ὤν, ἑαυτὸν ταπεινοῖ.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ἄνθρωπος φθάσας γνώναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὔτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινώσεως. 
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. "Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από που να πέσει, αφού βρίσκεται κάτω από άλλους;".
Άγ. Ιωάν. Χρυσ. Να φρονείς ταπεινά όχι από ανάγκη, αλλά αυτόβουλα. Γι’ αυτό λέγεται ταπεινοφροσύνη, ότι έχει φρόνημα ταπεινό.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Πρόσεξε μη υπερηφανευθείς επί ταπεινοφροσύνη. Μη γελάτε γι’ αυτό που ακούτε, ότι μπορεί η ταπεινοφροσύνη να δίνει περηφάνεια. Μην απορείτε. Δίνει υπηερηφάνεια όταν δεν είναι γνήσια, όταν υπάρχει για ανθρώπινο έπαινο και όχι για τον Θεό, και τούτο είναι διαβολικό τέχνασμα."
Μέγας Αντώνιος. Είδον πάσας τας παγίδας του εχθρού ηπλωμένας επί της γής, και στενάξας είπον, Τις άρα παρέρχεται ταύτας; και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι, η ταπεινοφροσύνη. 
Στ. Ραμφ. Πελ. Ερημ. Ταπεινός είναι όποιος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του, επηρμένος όποιος έχει απ’τους άλλους.
Στάρετς Βαρσανούφιος. «’Αμα υπάρχει ταπείνωση, υπάρχουν όλα. Και όταν ταπείνωση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε. ’Εστω κι άν ο άνθρωπος κάνει θαύματα».
Γέροντας Ιλαρίωνας : Αν αρχίσεις να φροντίζεις με επιμέλεια ν’ αποκτήσεις ταπείνωση πρόσεξε, γιατί ο φθονερός δαίμονας δε θα το ανεχτεί και είτε θα εγείρει εναντίον σου πειρασμούς για να δοκιμάσει την ταπείνωση και τη σταθερότητα σου είτε θα ξεσηκώσει εναντίον σου τους υποκριτές και τους αμελείς… Πρέπει με όλη σου την καρδιά να ομολογήσεις ότι σου αξίζει να υποφέρεις πολύ περισσότερα.
Πάτερ Παΐσιος. Μπορεί κάποιος να αγωνίζεται που και που με φιλότιμο, αλλά να μην έχει μεγάλη πρόοδο, γιατι δεν έχει ταπείνωση. Ενώ άλλοι αγωνίζονται λιγότερο (άσκηση, νηστεία κ.λ.π.) και προοδεύουν πολύ περισσότερο, γιατί έχουν πολλή ταπείνωση και αυτή αναπληρώνει πολλά.
Είπε γέρων. Ταπείνωση είναι το κάτω σκαλοπάτι των αρετών. Αγάπη είναι το επάνω σκαλοπάτι. Γιατι δεν αγιάζουμε σήμερα; Γιατι δεν έχουμε ταπείνωση.
Παπα-Τύχων. Έλεγε πάλι. Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους – υπερήφανους. Ταπεινό άνθρωπο θέλει ο Θεός.
Γερόντισα Γαβρηλία. Το να είσαι ταπεινός ισοδυναμεί με το να μη θέλεις ποτέ να έχεις τύψεις συνειδήσεως.
Εἶπεν γέρων· ἐάν εἴπῃς τινὶ ʹσυγχώρησόν μοιʹ, ταπεινῶν ἑαυτόν, καίεις τοὺς δαίμονας.
Εἶπεν γέρων· ὡς ἡ γῆ οὐδέποτε πίπτει κάτω, οὕτως οὐδὲ ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν.
Εἶπεν γέρων· ἡ ταπείνωσις οὐκ ὀργίζεται, οὐδὲ παροργίζει τινά.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλογνωμιά και ομορφιά θέλουν ταπείνωση.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅσο εἶσαι πάντα φαίνου, καὶ λιγάκι παρὰ κάτω.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο Θεός τους υπερήφανους ταπεινώνει, και τους ταπεινούς υψώνει.
ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀπὸ ὅσους τουλάχιστο γνωρίζουμε ἐμεῖς κανένας δὲν κατώρθωσε ὅλα τὰ εἴδη τῆς ἀρετῆς πέρα ὡς πέρα. Καὶ ἄριστος εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ γνώμη μου ὅποιος πετύχει τὰ περισσότερα, ἢ ἕνα στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμό.
Άγ. Γρηγορίου Θεολ. Εκείνων που ο αγώνας είναι τέλειος, τελειότερη είναι η αμοιβή και εκείνων που δεν είναι τέλειος ο αγώνας, ελλιπής είναι η αμοιβή.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἐκεῖνος ποὺ ἐπέτυχε τὴν τελεία κάθαρσι, ἂν καὶ δὲν βλέπη τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς τοῦ πλησίον, βλέπει ὅμως σὲ τὶ κατάστασι εὑρίσκεται. Ἐκεῖνος ποὺ προοδεύει, ἀλλὰ δὲν ἔφθασε ἀκόμη στὴν τελειότητα, ἀντιλαμβάνεται τὴν ψυχικὴ κατάστασι τοῦ πλησίον ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἐκδηλώσεις του.
ΠΕΡΙ ΤΙΜΗΣ
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρ. Μίσησε τὴν τιμήν, διὰ νὰ τιμηθῇς· ἐκεῖνος ποὺ τρέχει ὀπίσω ἀπὸ τὴν τιμήν, φεύγει ἡ τιμὴ ἀπὸ ἐμπρός του. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀποφεύγει τὴν τιμήν, τὸν καταδιώκει ἡ τιμὴ καὶ γίνεται κήρυξ τῆς ταπεινώσεώς του εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι τιμές ωφελούν τους άξιους, επαυξάνουν όμως την τιμωρία σ' εκείνους πού τις απολαμβάνουν χωρίς να το αξίζουν.
Ευαγρίου Είναι άτοπο αυτός πού επιδιώκει τις τιμές, να αποφεύγει τους κόπους με τους οποίους αποκτώνται οι τιμές.
Ἀρχαῖον Ρητὸν. Ὁ φεύγων πόνους φεύγει καὶ τιμάς.
Ἀρχαῖον Ρητὸν. Τούτῳ διαφέρει ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὀρέγεσθαι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τὸν καλό, νὰ σὲ τιμήσει, τίμα τὸν κακό, νὰ σ’ ἀτιμάσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ ἄνθρωπος τιμᾶ τὴ θέση καὶ ὄχι ἡ θέση τὸν ἄνθρωπο.
Λα'ι'κή Παροιμία Απ' το σπίτι κι η τιμή, απ' το σπίτι κι η πομπή. (Παξοί)
Λα'ι'κή Παροιμία Η τιμή τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος τιμάει τὸν ἄλλο, τιμάει τὸν ἑαυτό του.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλύτερα να σου βγεί το μάτι παρά το όνομα.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τον εαυτό σου για να σε τιμούν οι άλλοι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τον ατίμητο, για τιμή δική σου.
ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Αββάς Μάρκος Εάν δεν επιθυμείς να υποφέρεις από παιδαγωγικάς θλίψεις, τότε να αποφεύγεις να εκτελείς και πράξεις αξίας τιμωριών, διότι η παιδαγωγός τιμωρία είναι συνέπεια των εφαρμάτων πράξεων.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Αἱ τιμωρίαι τοῦ Θεοῦ εἶναι τὰ ὄργανα καὶ τὰ μέσα καὶ οἱ τρόποι, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς τοὺς μὲν δικαίους στηρίζει εἰς τὴν ἀρετήν, τοὺς δὲ ἁμαρτωλοὺς καλεῖ εἰς μετάνοιαν.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὄχι μόνον ἡ εὐεργεσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐεργεσία· αὐτὴ φέρει εἰς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ τὴν ἐνθύμησιν· «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου» (Ἡσ. κστ΄,16)· ὅταν πάσχωμεν, τότε ἐνθυμούμεθα τὸν Θεόν.
Ἀγ.Διονύσιος Αρεοπαγίτης. "Κακό δεν είναι να τιμωρείται κάποιος εδώ, αλλά το ότι γίνεται άξιος της εκεί τιμωρίας".
Άγ.Ιωάν.Χρυσ. Επιφέρει ο Θεός την τιμωρία, για να ανακόψει τα δεινά που έρχονται και για να αναχαιτίσει την αύξηση της κακίας.
Μπερνέ. Εγώ δε φοβάμαι την τιμωρία. Εγώ φοβάμαι να είμαι άξιος τιμωρίας.
Πιττακός.
Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων. (Ἡ συγγνώμη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν τιμωρία).
ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ
Μεγ.Βασιλείου. Ὁ τόκος ὀνομάστηκε, νομίζω, ἔτσι ἐξαιτίας τῆς μεγάλης γονιμότητάς του. Γιατὶ ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ ὀνομάστηκε, παρὰ ἀπὸ τοὺς πόνους καὶ τὶς λύπες ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του προκαλεῖ στὶς ψυχὲς αὐτῶν ποὺ δανείζονται; Ὅπως ὁ πόνος τοῦ τοκετοῦ στὴ λεχώνα, ἔτσι ἔρχεται καὶ ἡ προθεσμία στὸν χρεωμένο.
Μεγ.Βασιλείου. Τόκος πάνω στὸν τόκο, κακῶν γονέων κακὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ ἀποκυήματα τῶν τόκων πρέπει νὰ λέγονται «γεννήματα ἐχιδνῶν». Λένε ὅτι οἱ ὀχιὲς γεννιῶνται τρώγοντας τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους· καὶ οἱ τόκοι γεννιῶνται ἀφοῦ φᾶνε τὰ σπίτια αὐτῶν ποὺ ὀφείλουν.
Μεγ.Βασιλείου. Ο τοκογλύφος, εάν καταδέχεται τό άδικο κέρδος να το δώσει στούς φτωχούς, και να απαλαγεί από τήν αρρώστια τής φιλοχρηματίας, γίνεται δεκτός στήν ιερωσύνη.  
Αγ.Γρηγ.θεολ. Ο τοκογλύφος μολύνει τήν γή και συγκεντρώνει ότι δέν έσπειρε και θερίζει όπου δεν σκόρπισε· καλιεργεί όχι τήν γή, αλλά τήν ανάγκη καί τήν δυστυχία τών φτωχών.
ΠΕΡΙ ΤΟΛΜΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Η ευτολμία είναι αρετή, η δέ τολμηρία κακία. Ο εύτολμος είναι ανήρ ενάρετος, φρόνιμος, μεμετρημένος, φιλαλήθης, δίκαιος, εργάτης τού αγαθού, του καλού τού πρέποντος.
Αγ.Νεκτάριος Τολμηρία είναι θρασύτης, αυθάδεια, απερίσκεπτος κίνησις τής ψυχής πρός άλογον ορμήν.
Αγ.Νεκτάριος Ο τολμηρός είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασύς, απερίσκεπτος, ορμητικός φιλοψευδής, άδικος, εργάτης τού κακού.
Ευριπίδης Το να τολμά κάποιος τα αδύνατα, είναι χαρακτηριστικό ανθρώπου όχι φρόνιμου.
Ευριπίδης Δείχνουν τόλμη στους μόχθους οι ανδρείοι, ενώ οι δειλοί είναι ανάξιοι σε όλα.
Εύηνος Κοντά στη γνώση η τόλμη είναι πολλή ωφέλιμη. Χωρίς τη γνώση η τόλμη είναι βλαβερή και φέρνη δυστυχία.
Μένανδρος Δεν υπάρχει από την τόλμη εφόδιο μεγαλύτερο του βίου.
Μένανδρος Την δίκαιη τόλμη και ο Θεός τη βοηθάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χωρὶς τόλμη καμιὰ δουλειά δὲ γίνεται.
Ἀρχαίον Ρητόν. Ὁ τολμῶν νικᾷ.
ΠΕΡΙ ΤΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΣ
Εἶπε Γέρων. Ὁ τρελὸς ἔχει τὴν καρδίαν του εἰς τὸ στόμα, καὶ ὁ φρόνιμος ἔχει τὴν γλώσσαν του εἰς τὴν καρδίαν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του μουρλού το σκοινί μονό δε φτάνει. Διπλό φτάνει και περισσεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅσο νὰ τὰ σκεφτοῦν οἱ γνωστικοί, τὰ καταφέραν οἱ τρελοί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ως να συλλογιστεί ο γνωστικός περνά το γεφύρι ο τρελός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ τρελὸς καὶ τ’ ἄσπρο ἄλογο ἀπὸ ’να μίλι φαίνονται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸν τρελὸ κι’ ἂν ὁρμηνεύεις, κρύο σίδερο δουλεύεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είπαν του τρελού ν’ ανάψει φωτιά κι έκαψε τα ρούχα του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τρελός με την τρελάρα του, γεμίζει την κοιλάρα του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βάλαν  τὸν τρελὸ νὰ βγάλει τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ τόπος εἶναι ἁπλόχωρος, κι’ ὁ λωλὸς στενόχωρος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δυο γελάν, κάτι ξέρουν. Ένας γελάει, τρελός είναι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με την τρελίτσα μου, κάνω τη δουλίτσα μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ ἀμίλητος τρελὸς γιὰ γνωστικὸς περνιέται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἐξουσία κι’ ὁ τρελὸς κάνουν ὅ,τι θέλουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τρελός με το να θυμάται, χαίρεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε τρελός με τη γνώμη του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γελάει ο τρελός στ' αγέλαστα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ, ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Κανένα δόγμα, ἀγαπητέ, δὲν εἶναι τόσο πονηρὸ καὶ γεμάτο ἀθεράπευτη σαπίλα, ὅσο τὸ δόγμα τῆς μοίρας.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ἂν ὑπάρχει μοίρα δὲν ὑπάρχει κρίση· ἂν ὑπάρχει μοίρα, δὲν ὑπάρχει πίστη· ἂν ὑπάρχει μοίρα δὲν ὑπάρχει Θεός· ἂν ὑπάρχει μοίρα, ὅλα εἰς μάτην καὶ τὰ κάνουμε καὶ τὰ ὑπομένουμε.
Δημόκριτος. Ἄνθρωποι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο, πρόφασιν ἰδίης ἀβουλίης. (Οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης).
Ian Flemming. Την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη, εχθρική ενέργεια.
Αρχαίο γνωμικό. Τύχη μή πίστευε. (Να μην έχεις εμπιστοσύνη στην τύχη).
Λαϊκή Παροιμία. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση.
Λαϊκή Παροιμία. Ὁ ἄνθρωπος μονάχός του τὴν κάνει τὴν τύχη του.

Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀπὸ ὅσους τουλάχιστο γνωρίζουμε ἐμεῖς κανένας δὲν κατώρθωσε ὅλα τὰ εἴδη τῆς ἀρετῆς πέρα ὡς πέρα. Καὶ ἄριστος εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ γνώμη μου ὅποιος πετύχει τὰ περισσότερα, ἢ ἕνα στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμό.
Άγ. Γρηγορίου Θεολ. Εκείνων που ο αγώνας είναι τέλειος, τελειότερη είναι η αμοιβή και εκείνων που δεν είναι τέλειος ο αγώνας, ελλιπής είναι η αμοιβή.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἐκεῖνος ποὺ ἐπέτυχε τὴν τελεία κάθαρσι, ἂν καὶ δὲν βλέπη τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς τοῦ πλησίον, βλέπει ὅμως σὲ τὶ κατάστασι εὑρίσκεται. Ἐκεῖνος ποὺ προοδεύει, ἀλλὰ δὲν ἔφθασε ἀκόμη στὴν τελειότητα, ἀντιλαμβάνεται τὴν ψυχικὴ κατάστασι τοῦ πλησίον ἀπὸ τὶς σωματικὲς ἐκδηλώσεις του.
ΠΕΡΙ ΤΙΜΗΣ
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρ. Μίσησε τὴν τιμήν, διὰ νὰ τιμηθῇς· ἐκεῖνος ποὺ τρέχει ὀπίσω ἀπὸ τὴν τιμήν, φεύγει ἡ τιμὴ ἀπὸ ἐμπρός του. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀποφεύγει τὴν τιμήν, τὸν καταδιώκει ἡ τιμὴ καὶ γίνεται κήρυξ τῆς ταπεινώσεώς του εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι τιμές ωφελούν τους άξιους, επαυξάνουν όμως την τιμωρία σ' εκείνους πού τις απολαμβάνουν χωρίς να το αξίζουν.
Ευαγρίου Είναι άτοπο αυτός πού επιδιώκει τις τιμές, να αποφεύγει τους κόπους με τους οποίους αποκτώνται οι τιμές.
Ἀρχαῖον Ρητὸν. Ὁ φεύγων πόνους φεύγει καὶ τιμάς.
Ἀρχαῖον Ρητὸν. Τούτῳ διαφέρει ἀνὴρ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τιμῆς ὀρέγεσθαι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τὸν καλό, νὰ σὲ τιμήσει, τίμα τὸν κακό, νὰ σ’ ἀτιμάσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ ἄνθρωπος τιμᾶ τὴ θέση καὶ ὄχι ἡ θέση τὸν ἄνθρωπο.
Λα'ι'κή Παροιμία Απ' το σπίτι κι η τιμή, απ' το σπίτι κι η πομπή. (Παξοί)
Λα'ι'κή Παροιμία Η τιμή τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος τιμάει τὸν ἄλλο, τιμάει τὸν ἑαυτό του.
Λα'ι'κή Παροιμία Καλύτερα να σου βγεί το μάτι παρά το όνομα.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τον εαυτό σου για να σε τιμούν οι άλλοι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τίμα τον ατίμητο, για τιμή δική σου.
ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Αββάς Μάρκος Εάν δεν επιθυμείς να υποφέρεις από παιδαγωγικάς θλίψεις, τότε να αποφεύγεις να εκτελείς και πράξεις αξίας τιμωριών, διότι η παιδαγωγός τιμωρία είναι συνέπεια των εφαρμάτων πράξεων.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Αἱ τιμωρίαι τοῦ Θεοῦ εἶναι τὰ ὄργανα καὶ τὰ μέσα καὶ οἱ τρόποι, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς τοὺς μὲν δικαίους στηρίζει εἰς τὴν ἀρετήν, τοὺς δὲ ἁμαρτωλοὺς καλεῖ εἰς μετάνοιαν.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὄχι μόνον ἡ εὐεργεσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐεργεσία· αὐτὴ φέρει εἰς ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ τὴν ἐνθύμησιν· «Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν σου» (Ἡσ. κστ΄,16)· ὅταν πάσχωμεν, τότε ἐνθυμούμεθα τὸν Θεόν.
Ἀγ.Διονύσιος Αρεοπαγίτης. "Κακό δεν είναι να τιμωρείται κάποιος εδώ, αλλά το ότι γίνεται άξιος της εκεί τιμωρίας".
Άγ.Ιωάν.Χρυσ. Επιφέρει ο Θεός την τιμωρία, για να ανακόψει τα δεινά που έρχονται και για να αναχαιτίσει την αύξηση της κακίας.
Μπερνέ. Εγώ δε φοβάμαι την τιμωρία. Εγώ φοβάμαι να είμαι άξιος τιμωρίας. 
Πιττακός. 
Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων. (Ἡ συγγνώμη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν τιμωρία).
ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ
Μεγ.Βασιλείου. Ὁ τόκος ὀνομάστηκε, νομίζω, ἔτσι ἐξαιτίας τῆς μεγάλης γονιμότητάς του. Γιατὶ ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ ὀνομάστηκε, παρὰ ἀπὸ τοὺς πόνους καὶ τὶς λύπες ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του προκαλεῖ στὶς ψυχὲς αὐτῶν ποὺ δανείζονται; Ὅπως ὁ πόνος τοῦ τοκετοῦ στὴ λεχώνα, ἔτσι ἔρχεται καὶ ἡ προθεσμία στὸν χρεωμένο.
Μεγ.Βασιλείου. Τόκος πάνω στὸν τόκο, κακῶν γονέων κακὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ ἀποκυήματα τῶν τόκων πρέπει νὰ λέγονται «γεννήματα ἐχιδνῶν». Λένε ὅτι οἱ ὀχιὲς γεννιῶνται τρώγοντας τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους· καὶ οἱ τόκοι γεννιῶνται ἀφοῦ φᾶνε τὰ σπίτια αὐτῶν ποὺ ὀφείλουν.
Μεγ.Βασιλείου. Ο τοκογλύφος, εάν καταδέχεται τό άδικο κέρδος να το δώσει στούς φτωχούς, και να απαλαγεί από τήν αρρώστια τής φιλοχρηματίας, γίνεται δεκτός στήν ιερωσύνη.  
Αγ.Γρηγ.θεολ. Ο τοκογλύφος μολύνει τήν γή και συγκεντρώνει ότι δέν έσπειρε και θερίζει όπου δεν σκόρπισε . καλιεργεί όχι τήν γή, αλλά τήν ανάγκη καί τήν δυστυχία τών φτωχών.
ΠΕΡΙ ΤΟΛΜΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Η ευτολμία είναι αρετή, η δέ τολμηρία κακία. Ο εύτολμος είναι ανήρ ενάρετος, φρόνιμος, μεμετρημένος, φιλαλήθης, δίκαιος, εργάτης τού αγαθού, του καλού τού πρέποντος.
Αγ.Νεκτάριος Τολμηρία είναι θρασύτης, αυθάδεια, απερίσκεπτος κίνησις τής ψυχής πρός άλογον ορμήν.
Αγ.Νεκτάριος Ο τολμηρός είναι άνθρωπος αυθάδης, πονηρός, θρασύς, απερίσκεπτος, ορμητικός φιλοψευδής, άδικος, εργάτης τού κακού.
Ευριπίδης Το να τολμά κάποιος τα αδύνατα, είναι χαρακτηριστικό ανθρώπου όχι φρόνιμου.
Ευριπίδης Δείχνουν τόλμη στους μόχθους οι ανδρείοι, ενώ οι δειλοί είναι ανάξιοι σε όλα.
Εύηνος Κοντά στη γνώση η τόλμη είναι πολλή ωφέλιμη. Χωρίς τη γνώση η τόλμη είναι βλαβερή και φέρνη δυστυχία.
Μένανδρος Δεν υπάρχει από την τόλμη εφόδιο μεγαλύτερο του βίου.
Μένανδρος Την δίκαιη τόλμη και ο Θεός τη βοηθάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χωρὶς τόλμη καμιὰ δουλειά δὲ γίνεται.
Ἀρχαίον Ρητόν. Ὁ τολμῶν νικᾷ.
ΠΕΡΙ ΤΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΣ
Εἶπε Γέρων. Ὁ τρελὸς ἔχει τὴν καρδίαν του εἰς τὸ στόμα, καὶ ὁ φρόνιμος ἔχει τὴν γλώσσαν του εἰς τὴν καρδίαν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του μουρλού το σκοινί μονό δε φτάνει. Διπλό φτάνει και περισσεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅσο νὰ τὰ σκεφτοῦν οἱ γνωστικοί, τὰ καταφέραν οἱ τρελοί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ως να συλλογιστεί ο γνωστικός περνά το γεφύρι ο τρελός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ τρελὸς καὶ τ’ ἄσπρο ἄλογο ἀπὸ ’να μίλι φαίνονται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸν τρελὸ κι’ ἂν ὁρμηνεύεις, κρύο σίδερο δουλεύεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είπαν του τρελού ν’ ανάψει φωτιά κι έκαψε τα ρούχα του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τρελός με την τρελάρα του, γεμίζει την κοιλάρα του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βάλαν  τὸν τρελὸ νὰ βγάλει τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ τόπος εἶναι ἁπλόχωρος, κι’ ὁ λωλὸς στενόχωρος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δυο γελάν, κάτι ξέρουν. Ένας γελάει, τρελός είναι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με την τρελίτσα μου, κάνω τη δουλίτσα μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ ἀμίλητος τρελὸς γιὰ γνωστικὸς περνιέται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και φοβήθηκε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἐξουσία κι’ ὁ τρελὸς κάνουν ὅ,τι θέλουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τρελός με το να θυμάται, χαίρεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε τρελός με τη γνώμη του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γελάει ο τρελός στ' αγέλαστα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ, ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Κανένα δόγμα, ἀγαπητέ, δὲν εἶναι τόσο πονηρὸ καὶ γεμάτο ἀθεράπευτη σαπίλα, ὅσο τὸ δόγμα τῆς μοίρας.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ἂν ὑπάρχει μοίρα δὲν ὑπάρχει κρίση· ἂν ὑπάρχει μοίρα, δὲν ὑπάρχει πίστη· ἂν ὑπάρχει μοίρα δὲν ὑπάρχει Θεός· ἂν ὑπάρχει μοίρα, ὅλα εἰς μάτην καὶ τὰ κάνουμε καὶ τὰ ὑπομένουμε.
Δημόκριτος. Ἄνθρωποι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο, πρόφασιν ἰδίης ἀβουλίης. (Οι άνθρωποι επινόησαν τη θεά της Τύχης για να δικαιολογήσουν τη δική τους έλλειψη θέλησης).
Ian Flemming. Την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη, εχθρική ενέργεια.
Αρχαίο γνωμικό. Τύχη μή πίστευε. (Να μην έχεις εμπιστοσύνη στην τύχη).
Λαϊκή Παροιμία. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση.
Λαϊκή Παροιμία. Ὁ ἄνθρωπος μονάχός του τὴν κάνει τὴν τύχη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: