ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Β

ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΚΑΝΟΥ
ΓΝΩΜΙΚΑ Β
Αγ.Νεκτάριος Βασκανία είναι έχθρα άδικος κατά τού απολαύσαντος τι αγαθόν διηνεκής και ακατάλυτος. Η βασκανία είναι πάθος δεινόν αναπείθον και τής οικείας καταφρονείν σωτηρίας.
Αγ.Νεκτάριος Τὸ βασκαίνειν εἶναι χείρον τοῦ πολεμεῖν· διότι ο μέν πολεμών τής αιτίας λυθείσης, δι' ήν ο πόλεμος, καί τήν έχθραν κατέλυσεν, ο δέ βάσκανος ουδεμίαν άλλην έχει αιτίαν ή τήν ιδίαν μανίαν καί τήν σατανικήν γνώμην· αεί βασκαίνει.
Αγ.Νεκτάριος Ο βάσκανος έχει πονηρόν τόν οφθαλμόν βασκαίνοντα τά αγαθά. Ο βάσκανος ως ο φθονερός τής οικείας ολιγωρών σωτηρίας πρό εν μόνον αφορά τήν λύμην τού βασκαινομένου. 
Αγ.Νεκτάριος Τὸν βάσκανον δαίμονα καὶ θηρίον ἐάν τις καλέσῃ, δὲν θέλει ἁμαρτήσει· οἱ βάσκανοί εἰσι καὶ τῶν θηρίων χείρονες· διότι ἐκεῖνα μὲν ἢ τροφῆς δεόμενα ἢ παρ’ ἡμῶν παροξυθέντα ἐπιτίθενται καθ’ ἡμῶν, οὗτοι δὲ καὶ εὐεργετηθέντες πολλάκις τὰ τῶν ἀδικούντων τοῖς εὐεργέταις διέθηκαν.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ βάσκανος εἰς ἓν μόνον ἀφορᾷ τὴν ἐπιθυμίαν πληρῶσαι τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐὰν μέλλῃ κολάζεσθαι καὶ ἐὰν μέλλῃ ἀναιρεῖσθαι. Βασκάνου ὀφθαλμὸς ἐκτήκεται λύπη, θανάτῳ συζῇ διηνεκεῖ, πάντας ἐχθροὺς ἡγεῖται καὶ τοὺς οὐδὲν ἡδικηκότας.  
ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ & ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Αγ.Μάρκος Ερημ Ο βιαζόμενος εώς τον θανατό του και τηρών αυτήν, (την μετάνοια) έστω αν αμαρτήσει σε κάτι, θα σωθεί εξ αιτίας της προσπαθειάς του. Τούτο εν ευαγγελίοις υποσχέθηκε ο Κύριος. 
Γέρων Παχώμιος. Ἀδύνατον εἶναι εἰς ἐκεῖνον, ὁποῦ πασχίζει ἐν ἀλήθειᾳ νὰ σωθῇ, νὰ μὴ τὸν ἐλεήσῃ ὁ Θεός.
Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου πό τὸν ἄνθρωπο ὁ Θεὸς θέλει νὰ ἰδεῖ προαίρεσι ἀγαθὴ καὶ βία (προσπάθεια φιλότιμη) στὰ μέτρα τῶν δυνάμεών του, καὶ ὅταν αὐτὰ τὰ διάθεση μὲ ταπείνωσι, τότε Αὐτὸς ἀναλαμβάνει τὴν τελείωσι τοῦ ἀγαθοῦ ἔργου...
Eίπε γέρων. Το θέμα της σωτήριας μας δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή σύμπτωσης, αλλά θέμα εργασίας και βίας. «Βιασταὶ αρπάζουσιν την Βασιλεία των Ουρανών».
Αἴσωπος. Ἀπὸ τὰ μικρὰ μαθαίνεις τὰ μεγάλα κι’ ἀπὸ τὰ φανερὰ τὰ ἀφανῆ.
Drina Reed. Αν θέλεις να έχεις κάτι που ποτέ πριν δεν είχες, πρέπει να κάνεις κάτι που ποτέ πριν δεν έκανες.
Ἡσίοδος. Ἂν πάνω στὸ μικρό καταθέσης ἄλλο μικρὸ καὶ κάνης τοῦτο συχνά, γρήγορα κι αὐτὸ θὰ γίνει μεγάλο.
Ποντιακὴ Παροιμία. Σε κάποιες σου προσπάθειες, άμαν αποτυγχάννεις, να προσπαθείς τουλάχιστον, το μάθημαν να πιάννεις.Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅταν δὲν μπορῆς νὰ κάνης ἐκεῖνο ποὺ θέλεις, κάνε ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖς.
Κινέζικη παροιμία. Μη φοβάσαι αν προχωρείς αργά. Να φοβάσαι αν μένεις ακίνητος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο άνθρωπος ότι μπορεί κι ο Θεός ότι θέλει.
ΠΕΡΙ ΒΙΑΣΥΝΗΣ
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπὸ ψὲς τὸ δειλινὸ λείπει ὁ ἄντρας μου στὸ μύλο, πῆτε μου γειτόνισσες, νὰ παντρευτῶ ἢ νὰ μείνω;
Λα'ι'κή Παροιμία. Προτού σκάσουν τ’ αυγά, άρχισε να μετράει τα πουλιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στὶς ἐννιὰ τοῦ μακαρίτη ἄλλος μπήκε μὲς τὸ σπίτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ σκύλα ἀπὸ τὴ βιά της τυφλὰ γεννάει τὰ παιδιά της.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ γρήγορο καὶ τὸ καλό, δὲν πᾶν’ μαζὶ αὐτὰ τὰ δυό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο ἀγάλια καὶ καλά, παρὰ γρήγορα καὶ τυφλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀκόμα δὲν τὸν εἴδαμε καὶ Γιάννη τὸν ἐβγάλαμε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος ἀγάλια περπατεῖ πολὺ μακριὰ πηγαίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψήνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όσο βιάζεται η γριά, τόσο κόβεται η κλωστή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀκόμα δὲν ἐπέθανα κι ἄναψαν τὰ κεριά μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σήμερα κινήσαμε κι αύριο πόσες έχουμε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος βιάζεται, θα γεράσει γρήγορα.
Ἀρχαῖο ρητό. Πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ἄδεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος βιάζεται σκοντάφτει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἂν βιάζεσαι μὴν τρέχεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄτσαλα τὰ βιαστικά.
ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἀκοῦστε, παρακαλῶ, ὅλοι οἱ κοσμικοὶ καὶ ἀποκτεῖστε βιβλία, ποὺ εἶναι φάρμακα τῆς ψυχῆς. Ἂς θησαυρίζουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας πνευματικὰ βιβλία. Ὅπου ὑπάρχουν πνευματικὰ βιβλία, ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐκεῖ κάθε διαβολικὴ ἐνέργεια καὶ προέρχεται σ’ ἐκείνους ποὺ τὰ μελετοῦν μεγάλη παρηγοριὰ καὶ ἐνθάρρυνση ν’ ἀκολουθήσουν τὴν ἀρετή.
Ι. Ευαγγέλου Χίλια αντίτυπα του ίδιου βιβλίου ενός συγγραφέα, είναι στην ουσία χίλια διαφορετικά βιβλία. Το κάθε βιβλίο έχει τη δική του τύχη, που λέγεται αναγνώστης.
Χρίστιαν Μπόβι  Τὰ βιβλία εἶναι ταριχευμένα μυαλά.
Μπερναρντέν  Ἕνα καλὸ βιβλίο εἶναι ἕνας καλὸς φίλος.
Ακινάτης Θωμάς. Να φυλάγεσαι από τον άνθρωπο του ενός βιβλίου.
Ἔρασμος  Τὰ βιβλία εἶναι ἀκοίμητες λαμπάδες τῆς συγκεντρωμένης σοφίας.
Πλάτων  Τὰ βιβλία εἶναι ἀθάνατα τέκνα, ποὺ θεοποιοῦνε τοὺς πατέρες τους.
Τ. Πήκοκ. Ένα βιβλίο που δεν περιέχει αποφθέγματα, για μένα δεν είναι βιβλίο, είναι παιχνιδάκι.
Λονγκφέλλοου  Τὰ βιβλία δίνουνε φωνὴ στοὺς πεθαμένους, ποὺ ἔχουνε σιγήσει.
Βάκων  Τὰ βιβλία πρέπει ν’ ἀκολουθοῦν τὶς ἐπιστῆμες κι’ ὄχι οἱ ἐπιστῆμες τὰ βιβλία.
Λὰ Μπρυγιὲρ  Τὸ γράψιμο ἑνὸς βιβλίου εἶναι τέχνη, ὅπως τὸ φτιάξιμο ἑνὸς ρολογιοῦ.
Ἄλκοτ  Εἶναι ἄριστο βιβλίο κεῖνο, ποὺ ἀνοίγουμε μὲ λαχτάρα καὶ κλείνουμε μὲ κέρδος.
Καρλάϋλ  Μιὰ καλὴ συλλογὴ ἐκλεκτῶν βιβλίων εἶναι τὸ καλύτερο πανεπιστήμιο τῆς ἐποχῆς.
Ζ. Ροστάν. Εάν το βιβλίο περιέχει ογδόντα τοις εκατό αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι εκατό τοις εκατό είναι ψευδές. 
Βολταῖρος
  Τὰ βιβλία εἶναι ὅπως οἱ ἄνθρωποι. Μικρὸς ἀριθμὸς παίζει σπουδαῖο ρόλο. Τ’ ἄλλα ἀποτελοῦν τὸ πλῆθος.
Καρτέσιος  Ἡ ἀνάγνωση τῶν καλῶν βιβλίων εἶναι σὰν τὴ συνομιλία μὲ τοὺς τελειότερους ἀνθρώπους τοῦ παρελθόντος.
Μπῆχερ  Τὰ βιβλία εἶναι τὰ παράθυρα ἀπ’ τὰ ὁποῖα βλέπουν ἔξω οἱ ψυχές· σπίτι χωρὶς βιβλία εἶναι δωμάτιο χωρὶς παράθυρα.
ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΗΘΙΚΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Βίος ηθικός ο κατά Χριστόν βίος. Ο κατά Χριστόν ηθικός βίος είναι ο αληθής ηθικός βίος. Ο κατά Χριστόν ζών ζή αληθώς. 
Αγ.Νεκτάριος. Ο κατά Χριστόν βίος τελειοί και καλλωπίζει τήν ψυχήν και εικόνα Θεού κατασκευάζει. Ούτος αγιάζει τόν άνθρωπον καί τώ Θεώ εξομοιεί. Ούτος το Θεώ συνάπτει και υιούς Θεού αναδεικνύει. 
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ούτε εάν έχουμε μέν δόγματα ορθά, παραμελούμε δε τον (ορθό) βίον μας, θα έχουμε κάποια ωφέλεια . ούτε όταν ζούμε ορθά και παραμελούμε τά ορθά δόγματα, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι χρήσιμο που θα συντελεί στην σωτηρία μας. Γιατί  αν θέλουμε και από την γέεννα να απαλαγούμε και τη βασιλεία των ουρανών να επιτύχουμε πρέπει να κοσμούμαστε και με τα δύο αυτά. 
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί, πές μου, ποιο είναι το όφελος, αν ένα δένδρο εκτείνεται σε μεγάλο ύψος και έχει πλούσιο φύλλωμα, δεν έχει όμως καρπό; Έτσι και ο Χριστιανός δεν οφελείται καθόλου απ' τά ορθά δόγματα, αν αμελεί τον ορθό βίο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Βλέπεις ότι, όπου δεν υπάρχει καθαρός βίος, ο βίος αυτός είναι αποτέλεσμα ομοίων δογμάτων πίστεως; -- Όπως τα δόγματα της πίστεως μας είναι αληθή, έτσι και ο βίος μας. 
ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Βλασφημία! Λέξις φοβερά, λέξις αποτρόπαιος, λέξις εμποίουσα φρίκην, λέξις δηλούσα εξέγερσιν κατά του θείου! Η βλασφημία είναι έκφρασις μίσους κατά τού Θεού.                                                                                                   
Αγ.Νεκτάριος Η βλασφημία είναι περίσσευμα μοχθηράς καρδίας, πεπληρωμένης κακίας και υποτύπωσις του χαρακτήρος πονηράς ψυχής . είναι υπαγόρευσις ψυχής δαιμονιώδους εξαναστάσης κατά του Θεού.                                                   
Αγ.Νεκτάριος Η βλάσφημία είναι η ειδεχθής εικών τής υπό του δαίμονος ελαυνομένης ψυχής . είναι το σύμβολο τών αποστατών δαιμόνων· είναι η φωνή η εκ του βάθους τής ασεβείας εξερευγομένη, η ηχώ του Ταρτάρου.                        
Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος αγανακτεί και υβρίζει τόν διαφυλάξαντα αυτόν υπό τήν σκέπη τής χάριτος αυτού, όπως μή απολεσθεί η ύπαρξις αυτού!                                                                                                                                         
Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος υβρίζει τόν αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν τόν αμοίβοντα ταίς πλουσίαις αυτού δωρεαίς τήν αυτού μοχθηρίαν. Υβρίζει τόν πληρούντα τά σύμπαντα χρηστότητος.                                                                             
Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος υβρίζει τόν συγκρατούντα το σύμπαν εν τή βουλήσει αυτού. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις, ορωμένη και αόρατος τρέμει. Υβρίζει, όν πάσα η κτίσις υμνεί, τώ θελήματι αυτού δουλεύουσα.                                            
Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού . απέστη από του Θεού και απέστη απ' αυτού ο Θεός.
Ο βλάσφημος αγωνίζεται μετά του δαίμονος κατά της βασιλείας του Θεού.                                                       
Αγ.Νεκτάριος Ο βλάσφημος ως μέλος τής κοινωνίας είναι επικίνδυνος, διότι δέν φοβείται Θεόν· εκ δέ τής ελλείψεως τού θείου φόβου πάντα απορρέουσι τα κακά.                                                                                                                            
Αγ.Νεκτάριος Τούς βλάσφημους οφείλει η κοινωνία να καταδιώκει, ίνα μήν παροργίσει τόν Θεόν ανεχόμενη αυτούς, και επισύρει τήν θείαν οργήν. Η κοινωνία να μήν τους ανέχεται όλως, ίνα μή η ακοή αυτής μολύνεται.                               
Αγ.Νεκτάριος Πώς ο βλάσφημος δύναται να κέκτηται τήν αρετήν τού στρατιώτου, εστερημένος ηθικού σθένους, ηθικής ανδρείας, ήτοι αρετών από μόνης τής τού Θεού προσοικειώσεως τικτομένων;                                                   
Αγ.Νεκτάριος Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες θεωροῦσι τὸν βλάσφημον χείρονα τοῦ δαίμονος· διότι ὁ μὲν δαίμων τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, τὸ θεῖον τοῦ Θεοῦ ὄνομα, φρίττει καὶ τρέμει, ὁ δὲ βλάσφημος ἀδεῶς τοῦτο ἐξυβρίζει.
Αγ.Κοσμ.Αιτ. Ενας άνθρωπος να υβρίσει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν μου έχω χρέος σαν Χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει τον Χριστό μου και την Παναγία μου δέν θέλω να τον βλέπω.                                            
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ράπισον του βλασφημούντος την όψιν, σύντριψον αυτού το στόμα, αγίασον την χείρα διά της πληγής.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. «Ἐκεῖνος ποὺ πετάει τὸ λιθάρι πρὸς τὰ ἐπάνω, τὸ ρίχνει στὸ κεφάλι του», τὸ εἶπε κάποιος γιὰ ἐκείνους ποὺ βλασφημοῦν τὸ Θεό.
ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Λα'ι'κή Παροιμία. Βάστα με να σε βαστώ ν’ ανεβούμε το βουνό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το  ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τι να κάνει ο κρύος στον παγωμένο; (αδυναμία βοήθειας)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δίνει στην ώρα, δίνει δυο φορές. (έγκαιρη βοήθεια)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δεν ξέρει να βοηθάει μένει μόνος του και δυστυχάει.
ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΘΕΟΥ
Παρ. 28,18 Ο πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται, ο δε σκολιαίς οδοίς πορευόμενος εμπλακήσεται.
Ψαλμ. 40,2-4 Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἡμεῖς εἰς τὴν κατόρθωσιν τῶν καλῶν ἔργων πολὺ ὀλίγον καὶ σχεδὸν οὐδὲν συνεισφέρομεν ἐκ μέρους
ἡμῶν· ἡμεῖς οὐδὲν καλὸν ἔργον δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν χωρὶς τὴς τοῦ Θεοῦ συνεργείας καὶ βοηθείας· «χωρὶς ἐμοῦ», εἶπεν ὁ Κύριος, «οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰωάν. ιε΄, 5).
Αγ.Μάρκος Ερημ Κάνε επίμονη δέηση για κάθε πράγμα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς την θεία βοήθεια.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Κανείς και τίποτα να μη σε φοβίζει. Κι αν ακόμη είναι αναρίθμητοι οι εχθροί, δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος".
Αββάς Ζωσιμάς. "Αφού βάλουμε όλη μας τη δύναμη στην εργασία των αρετών, ας περιμένουμε υπομονετικά και τον Κύριο και τη βοήθεια Του".
Λα'ι'κή Παροιμία. Βοηθήσου, λέγει ὁ Θεός, νὰ σὲ βοηθήσω.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἅγιε Νικόλα, βοήθα με – Σεῖσε καὶ σὺ τὸ πόδι σου.
Λα'ι'κή Παροιμία.  Βοήθα με Παναγιά μου – Μὰ κούνα καὶ σὺ τὰ χέρια σου.
Ἀρχαίο Ρητό. «Σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: