ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Δ

ΠΕΡΙ ΔΑΚΡΥΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Δ
Λουκ-6,22 Μακάριοι οι κλαίοντες νύν ότι γελάσετε.  -  Ματθ-5,4 Μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοι παρακληθήσονται.
Γέρων Τύχων. Παιδί μου συμβούλευε ο Ρώσος ασκητής Τύχων, να πλένεις με δάκρυα το ποδιά του Χριστού, και ο Χριστός θα ξεπλύνει τις αμαρτίες σου.
Αγ.Ισαάκ Σύρου Τα δάκρυα πού παρουσιάζονται κατά την προσευχή είναι σημείο του ελέους του Θεού, το οποίο αξιώθηκε η ψυχή με την μετάνοιά της, και σημείο του ότι η μετάνοια έγινε δεκτή και άρχισε να εισέρχεται με τά δάκρυα το πεδίο της καθαρότητος.   
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἡ δίψα καὶ ἡ ἀγρυπνία πιέζουν τὴν καρδιά. Καὶ ὅταν πιεσθῆ ἡ καρδιά, ἐκπηδοῦν τὰ δάκρυα.
Ζ. Ζ. Ρουσσὼ  Δὲν ἄναψε ποτὲ πυρκαγιὰ στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς μου, ποὺ δὲν μπόρεσε ἕνα δάκρυ νὰ τὴ σβήσει.
Β. Ουγκώ. Τα μάτια δεν βλέπουν καλά τον Θεό, παρά μόνο μέσα από δάκρυα.
Α. ντὲ Μυσσὲ  Γλυκὰ ἢ φαρμακωμένα, τὰ δάκρυα πάντοτε ἀνακουφίζουν.
Robert Herrick. Τα δάκρυα είναι η ευγενής γλώσσα των ματιών.
Βολταῖρος  Κανένας μας δὲν ἔχει ζήσει, χωρὶς νὰ γνωρίσει τὰ δάκρυα.
Βολταῖρος  Τὰ δάκρυα εἶναι ἡ βουβὴ διάλεχτος τοῦ πόνου.
Αἰσχύλος  Μὲ τὰ δάκρυα ξαλαφρώνει ἡ συμφορά.
Ἰνδικὸ Ρητὸ  Τὰ δάκρυα εἶναι ἡ βροχὴ τῆς καρδιᾶς.
Εβραϊκή παροιμία. Τα δάκρυα για την ψυχή είναι ό,τι το σαπούνι για το σώμα.
Ἑλληνικὴ Παροιμία  Ποιὸν βαρᾶνε καὶ δὲν κλαίει;
ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ & ΧΡΕΩΦΕΙΛΕΤΩΝ
Σειρ-8,12 Μη δανείσης άνθρώπω ισχυροτέρω σου . και αν δανείσεις ως απολωλεκώς γίνου.
Μεγ.Βασιλείου. Ψεύδους ἀρχὴ τὸ δανείσασθαι, ἀχαριστίας ἀφορμὴ, ἐπιορκίας τε καὶ ἀγνωμοσύνης.
Μεγ.Βασιλείου. Εἶσαι φτωχός τώρα; Ὅμως εἶσαι ἐλεύθερος. Ἐνῶ ὅταν δανειστεῖς, οὔτε θὰ πλουτίσεις, καὶ θὰ χάσεις καὶ τὴν ἐλευ-θερία σου. Αὐτὸς ποὺ δανείζεται γίνεται δοῦλος τοῦ δανειστῆ, καὶ μάλιστα δοῦλος μισθοφόρος, ποὺ ἔχει ὑποχρεωτικὴ τὴν ὑπηρεσία.
Μεγ.Βασιλείου. Καμία ντροπή δεν προκαλεί το να είσαι φτωχός. Γιατί λοιπόν να προσθέσουμε στους εαυτούς μας τους ονειδισμούς εξ' αιτίας του χρέους.
Μεγ.Βασιλείου. Κανείς δε θαραπεύει τα τραύματα με τραύμα, ούτε γιατρεύει το κακό με κακό, ούτε επανορθώνει τη φτώχεια με τους τόκους. Είσαι πλούσιος; Μή δανείζεσαι. Είσαι φτωχός; Μη δανείζεσαι.
Μεγ.Βασιλείου. Εάν είσαι εύπορος δεν έχεις ανάγκη δανείου . εάν δεν έχεις τίποτε, δεν θα ξεχρεώσεις το δάνειο. Μη σκέπτεσαι για τη ζωή σου με υστεροβουλία, μήπως τότε μακαρίσεις τις πρό των τόκων ημέρες.
Μεγ.Βασιλείου. Τώρα κανείς δε σε κατηγορεί διότι είσαι φτωχός . διότι το κακό έγινε χωρίς τήν θέλησή σου . εάν όμως γίνεις υπέυθυνος γιά τους τόκους, όλοι θα σε κατηγορούν γιά την απερισκεψία σου.
Μεγ.Βασιλείου. Πῶς λοιπὸν, λέγει, θὰ διατραφῶ; Ἔχεις χέρια, ἔχεις τέχνη· δούλεψε μὲ μισθό, ὑπηρέτησε. Πολλὲς οἱ ἐπινοήσεις τῆς ζωῆς, πολλὲς οἱ εὐκαιρίες. Ἀλλὰ εἶσαι ἀνήμπορος; Ζήτα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν. Ἀλλὰ εἶναι ντροπὴ νὰ ζητᾶς; Εἶναι ὅμως πιὸ αἰσχρὸ νὰ στερεῖς αὐτὸν ποὺ σοῦ δάνεισε.
Αββά Ησαϊου Εάν δανείσεις ποτέ κάτι σε κάποιον, αν μέν του το αφήσεις εμιμήθεις την φύση του Ιησού, αν δε το απαιτήσεις, την φύση του Αδάμ, αν δε πάρεις και τόκο, ενεργείς παρά φύση και του Αδάμ.
Φωκυλίδης. Να μην γίνης ποτέ σκληρός δανειστής σε άνθρωπο φτωχό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δανείζου, καλοπλήρωνε, καὶ πάλι στρέφου κι ἔπαιρνε. --- Δανείσου, καλοπλήρωνε, γιὰ νὰ σοῦ ξαναδώσουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο νὰ κοιμηθῆς νηστικός, παρὰ νὰ ξυπνήσης χρεωμένος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν γελάς όταν δανείζεσαι, θα κλαις όταν ξεπληρώνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ κακὸς χρεωφελέτης οὔτ’ ἀρνιέται, οὔτε πληρώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Νὰ μὴ χρωστᾶς σὲ πλούσιο, φτωχὸ νὰ μὴ δανείζης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴ δανειστῆς ἀπὸ φτωχὸ καὶ πάρει σε κατόπι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγαπά τα χρέη έχει σύντροφο το ψέμα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Φτώχεια χωρίς χρέη, ευλογημένος πλούτος.
Ἀρχαῖο ρητό. «Λαβὼν ἀπόδος, ἄνθρωπε, καὶ λήψη πάλιν».
Ἀρχαῖο ρητό. Τὸ δάνειο δούλους τοῦς ἐλεύθερους ποιεῖ.
Ἀρχαῖο ρητό. Οὐκ κἂν λάβῃς παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κόβεις χρέος κόβεις λύπη.
ΠΕΡΙ ΔΕΙΛΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η δειλία είναι πάθος ψυχής ασθενούς υπό φόβου συνεχομένης· είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψις πολεμικού θάρρους, αστάθεια ψυχής ατάκτως κινουμένης εκ των φοβερών δεινών.
Αγ.Νεκτάριος Η δειλία είναι λιποψυχία επί προσδοκία κινδύνου, αγυμνασία προς αγώνες, απουσία ηθικής παρρησίας, έλλειψις ηθικού σθένους, αδυναμία φρονήματος, ενδοτικότης πρός τα φαύλα.
Αγ.Νεκτάριος Η δειλία δουλεί τόν ελεύθερον, καθιστά τόν υπ' αυτής κρατηθέντα τής πατρίδος προδότην, ωθεί είς αδοξίαν καί
είς ατιμίαν, πείθει καταφρονείν τών νόμων τής πατρίδος, κινεί είς λιποταξίαν.
Αγ.Νεκτάριος Ο δειλός είναι άνανδρος, ποταπός, ουτιδανός, χαμερπής, ευτελής, δούλος, φιλόψυχος, εγωιστής, φίλαυτος. Ὁ δειλὸς εἶναι τὸ ἄγος τῆς πατρίδος αὐτοῦ.
Αγ.Νεκτάριος Ο δειλός τίθεται τήν εαυτού σωτηρίαν καί απαλλαγήν εκ τών κινδύνων υπεράνω πάντων καί αυτής τής δόξης καί τής ελευθερίας τής πατρίδος του.
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρου. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι πάσχει ἀπὸ δύο ἀσθενείας· ἀπὸ ὀλιγοπιστίαν καὶ ἀπὸ ἄμετρον ἀγάπην πρὸς τὸ σῶμα του· ἐκεῖνος δὲ ποὺ καταφρονεῖ αὐτὰ εἶναι φανερὸν ὅτι πιστεύει μὲ ὅλην του τὴν ψυχὴν εἰς τὸν Θεὸν καὶ περιμένει τὰ μέλλοντα (τὴν αἰώνιον ζωήν).
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμακος. Ἡ δειλία εἶναι νηπιακὴ συμπεριφορὰ μιᾶς ψυχῆς ποὺ ἐγήρασε στὴν κενοδοξία. Ἡ δειλία εἶναι ἀπομάκρυνσις τῆς πίστεως, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ἀναμένονται ἀπροσδόκητα κακά.
Ευριπίδης. Δείχνουν τόλμη στους μόχθους οι ανδρείοι, ενώ οι δειλοί είναι ανάξιοι σε όλα.
Ευριπίδης. Οι δειλοί δεν υπολογίζονται στη μάχη. Βρίσκονται εκεί, αλλά δεν είναι εκεί.
Θεόφραστος. Η δειλία θα μπορούσε να θεωρηθεί υποχώρηση της ψυχής από φόβο.
Σενέκας  Ὁ δειλὸς ψάχνει πάντα νὰ βρεῖ τρόπους νὰ ξεφύγει ἀπ’ τὸ χρέος του.
Ρίχτερ  Ὁ δειλὸς φοβᾶται πρὶν ἀπ’ τὸν κίνδυνο, ὁ ἄνανδρος κατὰ τὴ διάρκειά του, κι’ ὁ θαρραλέος ὕστερ’ ἀπ’ αὐτόν.
ΠΕΡΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου πλάτανος εκεί και νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δέντρο που λυγίζει δεν σπάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το άκαρπο δέντρο στη φωτιά το βάζουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το δέντρο δεν κόβεται με μια τσεκουριά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το κακό δέντρο θέλει ξερίζωμα απ’ την αρχή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βάλε ελιά το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το δέντρο από τον καρπό γνωρίζεται. (τα έργα)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν ξεραθεί το δέντρο, φεύγουν οι μαϊμούδες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σε δέντρο αδιάφορο μην κάτσεις στον ίσκιο του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν γεράσει το δεντρί, ξεράδια δεν του λείπουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θέλει ν’ ανθίσει το δεντρί κι η πάχνη δεν τ’ αφήνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ξέρει ο Θεός ποιο δέντρο μαραίνει. (ποιον τιμωρεί)
Λα'ι'κή Παροιμία. Χαίρεται ο πεύκος τις δροσιές κι ο έλατος τα χιόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τα δέντρα κάνουν καρπό, όταν έρθει ο καιρός τους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σαν δεις πλάτανο και βάτο, τρέχει το νερό από κάτω.
Λα'ι'κή Παροιμία.Ο πλάτανος θέλει νερό κι η λεύκα (ή το πεύκο) θέλει αέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι, μήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε δεντράκι με τον ίσκιο του. (καθένας με την αξία του)
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεν υπάρχει δέντρο που να μην έχει ρόζους. (ελαττώματα)
Λα'ι'κή Παροιμία. Το καλό δέντρο όσο μεγαλώνει, τόσο πλαταίνει ο ίσκιος του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν θέλεις ξύλα το Χειμώνα, πότιζε τα δέντρα σου το Καλοκαίρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όσο ψηλό κι αν είναι το δέντρο, τα φύλλα του πέφτουν στη γη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πετροβολούν πάντα το δέντρο που είναι γεμάτο καρπούς. (άξιο)
ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
Α Πετρ-5,8 Νήψατε, γρηγορήσατε· ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη
Β Κορ. 11,14 καὶ οὐ θαυμαστόν· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός.
Ιακ-4,7 Υποτάγητε ούν τώ Θεώ, αντίστητε τώ διαβόλω, και φεύξεται αφ' υμών.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός συνηθίζει ανέκαθεν και εξ' αρχής, εκείνα πού θα συμβεί να σχεδιάσει ο διάβολος εναντίον μας, αυτά να τα στρέφει εναντίον του κεφαλιού του και να τά χρησιμοποιεί για την σωτηρία μας… Έδιωξε εκείνος τον άνθρωπο από τον παράδεισο και ο Θεός άνοιξε σ' αυτόν τον ουρανόν.
Ἀγ.Ἀναστασίου Σιν. Ἐρώτησις : Ἄραγε κάθε ἁμαρτίας καὶ πορνείας αἴτιος εἶναι ὁ διάβολος, καὶ πρέπει αὐτὸν νὰ κατηγοροῦμε; Ἀπόκρισις : Ὁ διάβολος βέβαια δὲν ἀναγκάζει κανέναν, ἀλλὰ μόνον ὑποβάλλει κρυφὰ τὴν ἰδέα. Τὸν ἄνθρωπο ὅμως τὸν ὠθεῖ ἡ κακὴ συνήθεια, ἡ ὁποία εἶναι πιὸ πονηρὴ καὶ δυνατὴ καὶ ἀπὸ τὸν διάβολο. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τὸν ἑαυτό μας.
Ευαγρίου Οι πονηροί δαίμονες καλούν τους πιο πονηρούς από αυτούς να τους βοηθήσουν και παρόλο που στις διαθέσεις είναι αντίθετοι μεταξύ τους, συμφωνούν μόνο στην απώλεια της ψυχής.
Ἀγ.Νείλου. Κάθε κακὴ πράξη ὁπλίζει τὸν διάβολο, καὶ ὅταν ἐξοπλιστεῖ φοβερά, χρησιμοποιεῖ τὸν ὁπλισμό του ἐναντίον αὐτῶν ποὺ τὸν ὅπλισαν.
Εἶπε Γέρων· Ὁ διάβολος πειράζει αὐτοὺς ποὺ τὸν πειράζουν.
Εἶπε Γέρων· Ὅποιος δὲν πολεμάει τὸν Σατανά εἶναι με τὸν Σατανά.
Α. Νικόλσκι. Το να παρασέρνει στην αμαρτία είναι η ιερή υποχρέωση του διαβόλου.
Χ. Χ. Άντερσεν. Τα πιο φοβερά όπλα απέναντι στον διάβολο είναι το μελάνι και η τυπογραφία, κάποτε σίγουρα θα καταφέρουν να τον διώξουν από τη γη.
Ανωνύμου. Όταν ο άνθρωπος διαβάζει, τον διάβολο τρώει το μαράζι.Β. Ουγκώ. Ο Θεός κάνει τη γυναίκα όμορφη και ο διάβολος την κάνει νόστιμη.
Β. Κονιάχιν. Διάβολος : ο άγγελος που άλλαξε το πολιτικό του προσανατολισμό.
Charles Baudelaire. Η πιο μεγάλη πονηριά του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει.
Σ. Λετς. Υπάρχουν δυο μορφές διαβόλου : οι έκπτωτοι άγγελοι και οι άνθρωποι που έκαναν καριέρα.
Τσεχικό ρητό. Αν κάνεις καλό στον διάβολο, εκείνος ως ανταμοιβή θα σε πάει απευθείας στην κόλαση.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άναψε τ' αγίου δυο κεριά και του δαιμόνου πέντε. (Δαιμόνου δηλ. τοῦ κακοῦ άνθρώπου).
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου δεν τα βγάζει πέρα ο διάολος μοναχός του, στέλνει τη γυναίκα.
Ἀγγλική Παροιμία. Προτιμότερος ο διάβολος που ξέρεις απ' το διάβολο που δεν ξέρεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τι έχεις γέρο που χορεύεις; Δε μ' αφήνουν τα δαιμόνια. (Αρκαδία)
Λα'ι'κή Ρήση. Έχει το διάολο μέσα του. ---  Είναι διαόλου κάλτσα. (Παμπόνηρος)
Λα'ι'κή Παροιμία. Τι μικρός διάολος, τι μεγάλος διάολος. Κι οι δυο διαόλοι είναι.
Γερμανική παροιμία. Όταν ο Θεός λέει "σήμερα" ο διάβολος λέει "αύριο".
Λα'ι'κή Παροιμία. Στου τεμπέλη το τσαντίρι έχει ο διάβολος εργαστήρι .
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο διάολος στα βουνά και τα έργα του στον κάμπο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δουλειά δεν είχε ο Διάολος, έδερνε τα παιδιά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ σήμερα εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ αὔριο τοῦ πονηροῦ.
Ἀγγλική Παροιμία. Μίλα για το διάβολο και σίγουρα θα εμφανιστεί.
Ἀρχαῖα Ρήση. Βαίνω κατά κρημνών. (Πάω κατά διαβόλου). Πλάτων.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπ’ τοῦ διαβόλου τὴν αὐλή, μήτ’ ἐρίφι μήτ’ ἀρνί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θέλω ν' αγιάσω κι ο διάβολος δεν μ' αφήνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος διάβολο αγόρασε, διάβολο πουλάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δε χαλάει ο διάολος τη φωλιά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ Διάολος ἔχει πολλά ποδάρια.
Λα'ι'κή Ρήση. Άμε διάολε στ' Αρκάδι. (Ρέθυμνο)
ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ
Αγ.Ιωάν.Κλίμακος. Ομιλώντας κατά τρόπο γενικό, τούτο αναγνωρίζεται ώς διάκρισις και τούτο είναι : η αλάνθαστη γνώσις και αντίληψις του θείου θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση η οποία συνήθως υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδία, το σώμα και το στόμα. Διάκρισις σημαίνει, συνείδησις αμόλυντη και καθαρότης των αισθήσεων.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις· αὐτὴ εἶναι τὸ ἅλας τὸ ἀρτίζον καὶ τελειοποιοῦν πᾶσαν ἀρετήν· χωρὶς αὐτῆς πᾶσα ἀρετὴ εἶναι ἀτελὴς καὶ δύσμορφος.
Μεγ.Ἀντωνίου. Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ κατέτριψαν τὰ σώματά τους μὲ ἄσκησι καὶ ὅμως, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν διάκρισι, εὑρέθηκαν μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.
Παρμενίδης Κριτήριον τὸν λόγον, τὰς αἰσθήσεις μὴ ἀκριβεῖς ὑπάρχειν. (Κριτήριον νὰ εἶναι ἡ λογική, διότι οἱ αἰσθήσεις παραπλανοῦν).
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όποιος διαλέγεται, πρέπει να διαθέτει αυθεντία, άν θέλει να γίνει εισακουστός.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο διάλογος διεγείρει το ενδιαφέρον και ελκύει, όταν αναφέρεται σε επίκαιρα και φλέγοντα θέματα.                                                                                                                                                                                  
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κι αν δεν πείσεις σήμερα, θα πείσεις αύριο· κι' αν δεν πείσεις ποτέ, εσύ θα πάρεις ολόκληρο τον μισθό σου· κι αν δεν τους πείσεις όλους, θα μπορέσεις να πείσεις λίγους από τους πολλούς, γιατί και οι Απόστολοι δεν έπεισαν όλους τους ανθρώπους, που υπήρχαν τότε, αλλά διαλέχθηκαν με όλους και έχουν πάρει μισθό για την διδασκαλία που έκαναν σε όλους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν πρόκειται να συζητήσουμε γιά σπουδαία θέματα, είναι ανάγκη να απομακρυνόμαστε από τούς θορύβους και να αποσυρόμαστε σε ήσυχους τόπους.''Ατάραχος η διάλεξις και αθόρυβος η διδασκαλία''.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Με τούς αντιφρονούντες θα διαλεγόμαστε με μεγάλη επιείκεια, καλοσύνη και μακροθυμία, αλλά και με σταθερότητα, γιά να μπορέσουμε να τούς απαλάξουμε από τήν πλάνη.                                                        
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν διαλεγόμαστε μέ αρχάριους και αδύνατους, δέν πρέπει να τους παρουσιάζουμε από τήν αρχή όλες τίς δυσκολίες τής πνευματικής ζωής, γιατί θα φοβηθούν και θα φύγουν.                                                        
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Στίς συζητήσεις μας να περιμένουμε να ακούσουμε και τής άλλης πλευράς τα επιχειρήματα, γιατί μόνο τότε θα εκφέρουμε αμερόληπτη κρίση και δέ θα σφάλουμε στή διερεύνηση τής αλήθειας.
Σωκράτης.Ἡ συζήτηση εἶναι τὸ συμπόσιο τῆς διανοίας.                                
ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΧΗΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΣ
Ιακ-3,1 Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε, αδελφοί μου, ειδότες ότι μείζον κρίμα ληψόμεθα
Ιακ-5,20 Γινωσκέτω ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών.
Ματθ-5,19 Ὃς δ' αν ποιήση και διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών.
Αββᾶς Ποιμήν. Το διδάξαι τον πλησίον, όμοιον εστί του ελέγξαι.   
Ἀγ.Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος. «Καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων ποιεῖ».
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Να μην προσπαθούμε να ιατρεύσουμε άλλους όταν εμείς είμαστε γεμάτοι από έλκη. 
Μεγ.Βασιλείου. Όποιος θέλει να σηκώσει εκείνον που είναι πεσμένος, πρέπει οποσδήποτε να είναι ψηλότερα από τον πεσμένο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν όσα χρήσιμα τους διδάσκει ο δάσκαλός τους, έστω και αν ο ίδιος είναι κακός.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Βλέποντες τὴν ἁγιότητα τῶν ἔργων τοῦ διδασκάλου, συμπεραίνομεν ὅτι, καθὼς εἶναι ἅγια τὰ ἔργα αὐτοῦ, οὕτως ἀληθινὰ καὶ ἅγια εἶναι ὅσα αὐτὸς διδάσκει. Ὅσον δὲ περισσοτέρα εἶναι ἡ ἀρετή, τόσον περισσότερον τὸ φῶς, τόσον περισσότερος καὶ ὁ φωτισμός.
Αίσωπος. Το παράδειγμα είναι το καλύτερο δίδαγμα.
Αισχύλος. Τα λόγια είναι ο γιατρός του ψυχικά άρρωστου.
Αισχίνης. Ο ρήτορας πρέπει να αναιβαίνει στο βήμα, αφού πρωτύτερα φροντίσει όχι γιά τους λόγους του, αλλά γιά τον τρόπο της ζωής του.
Ἀντισθένης. Μαθημάτων ἀναγκαιότατον τὰ κακὰ ἀπομαθεῖν. (Ἀναγκαιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ μαθήματα εἶναι νὰ ξεμάθης τὰ κακά).
Γέρων Ἱερώνυμος τῆς ΑἰγίνηςΣτὸν ἄλλο νὰ λέγης τόσα, ὅσα νομίζεις ὅτι θὰ σηκώσει, ὄχι περισσότερα.
Γέρων Ἱερώνυμος τῆς ΑἰγίνηςΜὴ ὑποδεικνύεις, διότι, διδασκαλία δίχως θέλησιν τοῦ ἄλλου, ἔχθρα εἶναι καὶ γίνεται ἁμαρτία καὶ σὲ κεῖνον ποὺ ἀκούει καὶ δὲν κάνει καὶ ἐσὺ στεναχωρεῖσαι καὶ ταράζεσαι.
Δημοσθένης. Όλα τα λόγια, όταν λείπουν τα έργα, φαίνονται σάν κάτι μάταιο καί ανώφελο.
Διογένης ο Λαέρτιος. Όταν ό Θαλής ρωτήθηκε, τι ήταν δύσκολο, απάντησε : ''Το γνώθι σ' αυτόν''. Και όταν ρωτήθηκε, τι ήταν εύκολο, απάντησε : ''Το να δίδεις συμβουλές''.
Ευριπίδης. Όλοι είμαστε σοφοί στο να συμβουλεύουμε· οι ίδιοι όμως όταν κάνουμε λάθη δεν το παρατηρούμε.
Ισοκράτης. Όταν πρόκειται να συμβουλευτείς κάποιον για τα προβληματά σου, να εξετάζεις πρώτα πως χειρίστηκε αυτός τα δικά του προβλήματα.
Πλάτων Ὅσα κάποιος δὲν ἔχει ἢ δὲν ξέρει οὔτε σ’ ἄλλον μπορεῖ νὰ δώσῃ οὔτε ἄλλον νὰ διδάξῃ.
Σωκράτης. Γειράσκω αεί διδασκόμενος.
Σόλωνας. Να συμβουλεύεις όχι τα πιο ευχάριστα, αλλά τα πιο ορθά.
Σοφοκλής. Είναι λυπηρό ενώ μιλάς καλά, να πέφτεις σε σφάλματα.
Φιλήμονας. Αν πάσχει ο άλλος είναι εύκολο να τον συμβουλεύουμε, μα να τα εφαρμόζουμε οι ίδιοι δύσκολο. Διαφορετικό είναι να πονάς από το να λές θεωρίες.
Λέων Τολστόι. Ὅλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του.
Ἀρχαῖο Ρητόν. «Ἅπαντες ἐσμὲν εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοί, αὐτοὶ δ’ ἁμαρτάνοντες οὐ γιγνώσκομεν»
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄκουε γέρου συμβουλὴ καὶ παιδεμένου γνώμη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν εκράτεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με όποιον δάσκαλο καθήσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην ζητάς μόνο να φανείς, αλλά και να γενείς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος διδάσκει μαθαίνει δυό φορές.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ματθ-5,6 Μακαριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοι χορτασθήσονται.
Ματθ-5,10 Μακαριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτων έστιν η βασιλεια των ουρανων
Παρ.21,3 Ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν ἀρεστὰ παρὰ Θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα.
Σοφ.Σολομ.8,7 Καὶ εἰ δικαιοσύνην αγαπά τις, οι πόνοι ταύτης εισίν αρεταί· σωφροσύνην γαρ και φρόνησιν εκδιδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρείαν, ων χρησιμώτερον ουδέν εστιν εν βίω ανθρώποις.
Αγ.Νεκτάριος Δικαιοσύνη είναι τὸ ταυτίζειν τὴν οἰκείαν θέλησιν πρὸς τὴν θείαν θέλησιν καὶ ποιεῖν τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιζητεῖν τὴν δόξαν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Μεγ.Βασιλείου. Δικαιοσύνη είναι η ικανότητα να απονέμεται στόν καθένα ότι του αξίζει. Αυτό βέβαια είναι δυσκολοκατόρθωτο, αφού όσοι είναι μειωμένης φρόνησης δέν βρίσκουν τρόπο να απονείμουν το δίκαιο στον καθένα, ενώ όσοι είναι προκαταλη-μμένοι από πάθη ανθρώπινα αφανίζουν το δίκαιο.
Μεγ.Βασιλείου. Τὸ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὴν ἀληθινὴ δικαιοσύνη, εἶναι ἔργο μεγάλης διανοίας, καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τελειότατο μυαλὸ. Διότι εἶναι ἀδύνατο, ἄν δὲν ἔχεις ἐκπαιδευτεῖ  γύρω ἀπὸ τὸ δίκαιο, νὰ διακρίνεις σωστὰ τὶς ἀμφισβητήσεις σχετικὰ μὲ τὸ τί εἶναι δίκαιο.                                                                                                                                                                      
Μεγ.Βασιλείου. Όποιος δέν έχει μέσα στήν ψυχή του τήν αληθινή δικαιοσύνη, αλλά ή έχει διαφθαρεί από χρήματα ή χαρίζεται στή φιλία ή ανταποδίδει τήν έχθρα ή υποχωρεί στόν δυνατό, δέν μπορεί να βγάλει δίκαιη απόφαση.
Ἀγαπίου Μον. Μὲ τὰ 3 ταῦτα φυλάγεις τὴν δικαιοσύνην τελείως, ἤγουν νὰ ἔχῃς πρὸς τὸν Θεὸν καρδίαν Υἱοῦ, πρὸς πλησίον καρδίαν Μητρός, καὶ πρὸς τοῦ λόγου σου καρδίαν Κριτοῦ. Αὐτὰ εἶναι τὰ 3 μέρη, εἰς τὰ ὁποῖα περιέχεται ἡ δικαιοσύνη πᾶσα καὶ σωτηρία μας.
Γέρων Ἀμφιλόχιος Μακρῆς. Ὁ ἄνθρωπος ὅταν δὲν ζητάει τὰ δικαιώματά του θὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τὸν ἄλλον νὰ τοῦ τὰ δώσει.
Θεογνίς. Προτίμα τὴ φτώχεια μέσα στοὺς κόλπους τῆς δικαιοσύνης ἀπὸ τὰ πλούτη ποὺ προμηθεύει ἡ ἀδικία. Ὅλες οἱ ἀρετὲς περιλαμβάνονται μέσ’ τὴ δικαιοσύνη· ἂν εἶσαι δίκαιος, εἶσαι ἕνας ἄνθρωπος ἐνάρετος.
Ὅταν ρωτήθηκε ὁ Ἀντισθένης ποιὸ πρᾶγμα προξενεῖ ἀφανισμὸ στὶς πόλεις, ἀπάντησε: Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς κακοὺς ἀνθρώπους. Ἐννοώντας μ’ αὐτό, ὅτι δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μείνει σταθερὴ ἐκείνη ἡ χώρα, στὴν ὁποία οὔτε ἡ ἀρετὴ θὰ εἶχε τιμή, οὔτε ἡ κακία ποινή.
Ὅταν ρωτήθηκε ὁ βασιλιὰς Ἀγησίλαος, ποιὰ εἶναι τελειότερη, ἡ ἀνδρεία ἢ ἡ δικαιοσύνη, ἀπάντησε: Ἂν εἴμασταν ὅλοι δίκαιοι δὲν θὰ ὑπῆρχε λόγος στὴν ἀνδρεία.
Ἰσοκράτης. Νὰ μὴ ζηλεύεις κανέναν ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ κερδίζουν μ’ ἀδικίες, ἀλλὰ περισσότερο νὰ νικᾶς ἐκείνους ποὺ μὲ δικαιοσύνη ζημιώθηκαν.
Λὰ Ροσφουκῶ. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴ δικαιοσύνη ποὺ ἔχουν οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, προέρχεται ἀπὸ τὸ φόβο ποὺ ἔχουν γιὰ τὴν ἀδικία.
Αριστοτέλης. Δικαιοσύνη εἶναι ἡ κοινὴ πηγὴ ὅλων τῶν ἀρετῶν.
Αριστοτέλης. Εάν κάποιος πάθει αυτά που έκανε, αυτό θα είναι η πραγματική δικαιοσύνη.
Αριστοτέλης. Η μέν δικαιοσύνη είναι η νομιμότητα και η ισότητα, η δε αδικία η παρανομία και η ανισότητα.
Βολταίρος. Είναι προτιμότερο να διακινδυνέψεις την σωτηρία ενός ενόχου, παρά την καταδίκη ενός αθώου.
Δημόκριτος. Ο άνθρωπος που είναι κατώτερος χρημάτων, δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι δίκαιος.
Μένανδρος. Να θέλεις να διαλέγεις το δίκαιο και όχι το συμφέρον.
Μποσσυὲ. Μὴν πιστεύετε ὅτι ἡ δικαιοσύνη κατοικεῖ ποτὲ μέσα σὲ ψυχές, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ φιλοδοξία.
Φιλήμων. Ἄνθρωπος δίκαιος εἶναι ὄχι ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἀδικεῖ, ἀλλὰ ἐκεῖνος, ποὺ, ἐνῶ μπορεῖ νὰ ἀδικήσει, δὲν θέλει ν’ ἀδικήσει.
Πλάτων. Ἀκόμη καὶ οἱ ληστὲς καὶ οἱ κλέφτες συμπεριφέρονται δίκαια ἀναμεταξύ τους, γιατὶ ἀλλιῶς τίποτε δὲ μποροῦν νὰ κάμουν.
Πλάτων. Δύσκολο, μὰ πολὺ ἀξιέπαινο εἶναι νὰ περάσει κανένας δίκαια τὴ ζωή του, ὅταν εἶχε τὴ δύναμη ν’ ἀδικήσει.
Πλάτων. Ο καλύτερος τρόπος ζωής είναι ν' ασκούμεθα στή δικαιοσύνη και στις άλλες αρετές.
Πυθαγόρας. Να ασκείς την δικαιοσύνη και με έργα και με λόγια.
Σόλωνας.Ἐκεῖνες οἱ πόλεις εὐδαιμονοῦν, στὶς ὁποῖες αἱ ἀγαθοὶ τιμοῦνται, οἱ δὲ κακοὶ τιμωροῦνται.
Παροιμία. Κάθε ἄνθρωπος ἀγαπάει τὴ δικαιοσύνη γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἄλλων. Κανένας δὲν φροντίζει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος δίκαιος.
Ἰταλικὴ Παροιμία. Κάλλιο νὰ πάθεις μικρὸ ἄδικο, παρὰ νὰ συζητεῖς γι’ αὐτὸ στὰ δικαστήρια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος τρώει ξένο δίκηο, τρώει τὰ ποδάρια του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρῶτα νὰ ἐξετάζεις κι’ ὕστερα νὰ δικάζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία.Τὸ δίκαιο πρᾶγμα δὲ χάνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴν ἀκοῦς ἕνα καὶ κρίνεις δύο.
Ἀρχαία Παροιμία. Δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΘΕΟΥ
Ψαλμ.10,7 Δίκαιος Κύριος, και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
Αγ.Μάρκος Ερημ Εκείνος που δέχεται, ότι οι θλίψεις έρχονται από την δικαιοσύνη του Θεού, αυτός ζητώντας τον Κύριο, βρήκε γνώση μαζί με την δικαιοσύνη.                                                                                                                   
Αγ.Μάρκος Ερημ Όταν εκουσίως τα φαύλα σπείρουμε, και ακουσίως τά θερίζουμε πρέπει να θαυμάζουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή αναμέσον σποράς καὶ θερισμού είναι καιρός, γι αυτό απιστούμε για την ανταπόδοση.
Κλήμεντος Ἀλεξ. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀγαθή, καὶ ἡ ἀγαθότητά του εἶναι δίκαιη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ Θεὸς κοιτάζει τὰ καθαρὰ χέρια, καὶ ὄχι τὰ γεμᾶτα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅσα μᾶς παίρνει ὁ θεός, εἶν’ ἀπὸ τὰ δικά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καὶ τὰ καλὰ δεχούμενα, καὶ τὰ κακὰ δεχούμενα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅσα σοῦ χρωστάει ὁ Θεός, σοῦ τὰ δίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ξέρ’ ὁ Θεός, τί δέντρο μαραίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τοῦ Θεοῦ ἡ ζημιά, ζημιὰ δὲν εἶναι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅ,τι πέψ’ ὁ Θεός, καλὰ πεμένο!
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν ἀφήνει ὁ Θεὸς κανένα.
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σειρ-11,7 Πρίν εξετάσης, μη μέμψη . νόησον πρώτον και τότε επιτίμα.
Ησ-5,23 Ουαί … οι δικαιούντες τον ασεβή ένεκεν δώρων και το δίκαιον του δικαίου άροντες.
Αγ.Γρηγ.θεολ. Οι πολύ άδικοι γίνονται σκληρότεροι στήν απείθεια όταν τούς κρίνουν με επιείκεια οι δικαστές.        
Αγ.Γρηγ.θεολ. Πρέπει να γνωρίζει ο κριτής, ότι υπηρετεί τήν κρίση του Θεού, και δέν είναι κύριος, γιά να μπορεί να πάρει το κρίμα,
ώστε και να χαρίσει στούς κατηγορούμενους τίς ποινές.
Σωκράτης Τέσσερα πράγματα πρέπει νὰ ἔχη  δικαστήςνὰ ἀκούη μὲ εὐγένειανὰ ἀπαντᾶ μὲ σύνεσηνὰ σκέπτεται σοβαρὰ καὶ νὰ ἀποφασίζη ἀμερόληπτα
ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Παρ.17,3 Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνω ἄργυρος καὶ χρυσόςοὔτως ἐκλεκταί καρδίαι παρὰ Κυρίῳ.
Γαλ. 6,4   τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστοςκαὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·
Ψαλμ-25,2 Δοκίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρωσον τοὺς νεφρούς μου καὶ τὴν καρδίαν μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μάτια καὶ φρύδια ἔβλεπα κι’ ἐπίστεψα ὁ καημένος, μὰ τὴν καρδιὰ δὲν ἔβλεπα καὶ βγῆκα γελασμένος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρέπει νὰ φᾶς μὲ τὸν ἄνθρωπο ἕνα καράβι ἁλάτι γιὰ νὰ τόνε γνωρίσεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ δέντρο μὴν ἐπαινέσεις, τὸν καρπό του ἂν δὲ φάγεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καὶ τοῦτος ὁ ἀνήφορος, κατήφορο θὰ φέρει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μετὰ τὴ μπόρα ἔρχεται ἡ γαλήνη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθ’ ἐμπόδιο γιὰ καλό.
ΠΕΡΙ ΔΟΞΑΣ
Δημόκριτος. Ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος, χωρὶς σύνεση, δὲν εἶναι πράγματα ἀσφαλῆ.
Ισοκράτης. Ἐκείνων ποὺ ζηλεύεις τὴ δόξα, νὰ μιμῆσαι τὶς πράξεις τους.
Ισοκράτης. Δόξα χρημάτων οὐκ ὠνητή. (Ἡ δόξα δὲν ἀγοράζεται μὲ τὸ χρῆμα).
Πλούραρχος. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι ἐνάρετος καὶ σοφὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ δόξα.
Σωκράτης. Ὅσοι περπατοῦν κάτω ἀπ’ τὸν ἥλιο τοὺς ἀκολουθεῖ ἀναγκαστικά σκιά, κι’ ὅσοι κάτω ἀπ’ τὴ δόξα τοὺς ἀκολουθεῖ φθόνος.
Ανατολικὴ Παροιμία. Καλύτερα νὰ εἶναι κανεὶς τὸ τελευταῖο ἀπ’ τὰ λιοντάρια, παρὰ ἡ πρώτη ἀπ’ τὶς ἀλεποῦδες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ πόθος τῆς δόξας εἶναι τὸ ροῦχο ποὺ καὶ ὁ σοφότερος ἄνθρωπος τὸ βγάζει τελευταῖο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ χρήμα πολλοὶ ἐμίσησαν τὴν δόξα οὐδεῖς!
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα διώχουν τὸ μνημονικό.
ΠΕΡΙ ΔΥΣΚΟΛΟΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ (ὅτι οὐδὲν δύσκολον προστάζει ὁ Θεός).
Μεγ.Βασιλείου. Εἶναι ἀσέβεια νὰ λέμε ἀδύνατα τὰ παραγγέλματα τοῦ Πνεύματος.
Ὁ Μέγας Βασίλειος παραινεῖ λέγων· «ὅτι οὐ δεῖ διακρίνεσθεαι καὶ διστάζειν ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγομένοις, ἀλλὰ πεπληροφορῆσθαι πᾶν ρῆμα Θεοῦ ἀληθὲς εἶναι καὶ δυνατόν, κἂν ἡ φύσις μάχηται».
Ἀγ.Ἰωάν. Χρυσόστομος. «Ὑπακοῆς ἡ πίστις δεῖται οὐ πολυπραγμοσύνης· καὶ ὅταν Θεὸς ἐπιτάττῃ, πείθεσθαι οὐ περιεργάζεσθαι».
Νικηφ. Θεοτόκη. Πανσέβαστα καὶ ἅγια εἶναι πάντα τὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ προστάγματα· πλὴν τινα ἐξ αὐτῶν φαίνονται πολὺ δυσκολοπαράδεκτα. Συμβαίνει δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ οὐδόλως κατανοοῦμεν ποῖον ἔχουν σκοπὸν καὶ τέλος· ὅστις δὲ καταλάβῃ ἐντελῶς τὸν σκοπὸν αὐτῶν, ἐκεῖνος μετὰ πάσης προθυμίας καὶ ὑποδέχεται καὶ φυλάττει αὐτὰ μετὰ πάσης ἀκριβείας.
ΠΕΡΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ
Πλούταρχος. Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ δύσκολο ἀπὸ τὸ νὰ κατευθύνεις ἄνθρωπο ποὺ εὐτυχεῖ, ἐνῶ εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο νὰ ἐπιβληθεῖς σὲ ἄνθρωπο ποὺ ἀτύχησε.
Ἐμμ. Ρ. Γκνέφτο  Ἡ δυστυχία βαραίνει πάνω στὸν ἄνθρωπο, ποὺ παντρεύεται μιὰ γυναῖκα χωρὶς νὰ τὴν ἀγαπᾶ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κρύψε τη δυστυχία σου κρυφά να μη σε δούνε οι φίλοι σου οι διπρόσωποι, γιατί θα το χαρούνε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η δυστυχία είναι η πιο αλάνθαστη ζυγαριά  για να ζυγίσεις φίλους και εχθρούς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος δὲ βοηθάει, μένει μόνος του καὶ δυστυχάει.
ΠΕΡΙ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΟΛΗΨΕΙΑΣ
Σειρ. 35,4. «Μὴ ὀφθῇς ἐνώπον Κυρίου κενός, πάντα γὰρ ταύτα χάριν ἐντολῆς.
Β Κορ. 9,7 Ἔκαστος καθὼς προαιρείται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.
Εξοδ.23,8 Καὶ δώρα οὐ λήψη· τα γαρ δώρα εκτυφλοί οφθαλμούς βλεπόντων και λυμαίνεται ρήματα δίκαια.
Λεϋιτ.35,31 Και ου λήψεσθε λύτρα περί ψυχής παρά του φονεύσαντος του ενόχου όντος αναιρεθήναι· θανάτω γαρ θανατωθήσεται.
Ησ-5,23 Ουαί … οι δικαιούντες τον ασεβή ένεκεν δώρων και το δίκαιον του δικαίου άροντες.
Παρ-15,27 Ἐξόλλυσιν ἐαυτὸν ὁ δωρολήπτης, ο δε μισών δώρων λήψεις σώζεται.
Ευριπίδης. Τὰ δῶρα τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου δὲν φέρνουν τὸ καλὸ μαζύ τους.
Κορνήλιος  Ὁ τρόπος ποὺ δίνεις ἔχει περισσότερη ἀξία ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ δῶρο.
Φιλιππίδης. Κάθε δῶρο, ὅσο μικρὸ κι’ ἂν φαίνεται, εἶναι μεγάλο στὴν πραγματικότητα, ἂν προσφέρεται ἀπὸ καρδιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πότε με τα καρύδια του, πότε με τον χαλβά του, ήφερε την καλόγρια εις τα θελήματά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κρασὶ πουλιέται, Δέσποτα, ἀγόραζε καὶ πίνε. (κατὰ τῆς δωροληψίας).
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν λαδώσεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. (δωροδοκία)
Λα'ι'κή Παροιμία. Δώσε τ’ αυγά, μα κράτα την κότα. (γενναιοδωρία, αλλά με μέτρο)
Λα'ι'κή Παροιμία. Σὲ κάποιον χάριζαν ἕνα ἄλογο, κι’ αὐτὸς τὸ κύτταζε στὰ δόντια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ ἀστακὸς καὶ τὸ πεπόνι πολλοὺς γαμπροὺς μπουκώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἢ μὲ τὸ γλυκὸ στὰ χείλη, ἢ μὲ τὸ πουγγὶ στὸ χέρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μικρὸ δόλωμα πιάνει μεγάλο ψάρι. (γιὰ δωρολῆπτες)
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ δώρο δὲν δωρίζεται καὶ ἂν δωριστεῖ γνωρίζεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὰ δόσα καὶ τὰ γρόσα, τὸν Χριστὸν ἐπαραδῶσαν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αφού έκαμες την εκκλησιά κάμε και τ' άγιο βήμα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη μένει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἐχθροῦ χάρισμα δὲ διαφέρει ἀπὸ ζημιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δῶρο καὶ μικρό, μεγάλη χάρη ἔχει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χάρισμα χωρὶς χάρη δὲ γίνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το δώρο το θέλει και ο βασιληάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τσάμπα ξύδι, γλυκὸ σὰν μέλι.
Αρχαία Παροιμία. Ἀλώπηξ οὐ δωροδοκεῖται.
Ἀρχαίο Ρητό. «Ἄδωρα ἐχθρῶν τὰ δῶρα».
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ δῶρο ἔχει ἀντίδωρο.

2 σχόλια:

Συλλέκτης είπε...

Μεγ.Βασιλείου. Ψεύδους ἀρχὴ τὸ δανείσασθαι, ἀχαριστίας ἀφορμὴ, ἐπιορκίας τε καὶ ἀγνωμοσύνης.

Συλλέκτης είπε...

Λέων Τολστόι. Ὅλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του.