ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Θ

ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Θ
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω του κουκιά του μαγειρεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σαν χορεύουν τα δελφίνια προκαλούνε τη φουρτούνα…(πρόγνωση)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα το βρει στ΄ αλάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα κι ο αχάριστος ποτέ τους δε χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παίνευε τὴν θάλασσα, ἀλλὰ νὰ περπατὰς στὴν ξηρά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν κάτσει η πέτρα στη θάλασσα, δε μαλλιάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα είναι γαλανή μα ο αέρας τη μαυρίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στην ήσυχη θάλασσα όλοι είναι κυβερνήτες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα δεν πίνεται, δοκιμάζεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πύρ, γυνὴ καὶ θάλασσα, τὰ τρία κακά.
Πιττακός. Πιστὸν γῇ, ἄπιστον θάλασσα.
ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν είναι ο θάνατος κακός, αλλ' ο κακός θάνατος είναι κακός. Διά τούτο λέγει ο Ψαλμωδός "Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού" και αλλού λέγει "Θάνατος αμαρτωλών πονηρός".
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κακός είναι ο θάνατος των κακών, οι οποίοι έχουν πονηρή συνείδηση, είναι ήδη νεκροί απ' αυτή τη ζωή και προορίζονται για τον ''αθάνατο θάνατο''.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ούτε τον θάνατο να τρέμουμε, αλλά την αμαρτία. Γιατί δεν εγέννησε ο θάνατος την αμαρτία, αλλά η αμαρτία εγέννησε για μας τον θάνατο, ενώ ο θάνατος έγινε φάρμακο της αμαρτίας.
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς. "Της ψυχής θάνατος είναι η αλλοτρίωση της ζωής του ανθρώπου από τον Θεό".
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς. Θάνατος φρικτός, που είναι ο κυρίως θάνατος, είναι το διαζύγιο της ψυχής από τη θεία Χάρη και η ένωση με την αμαρτία…Όποιος φυλαχθή από τον θάνατο της ψυχής δε φοβάται το θάνατο του σώματος όταν έρθη, γιατί έχει ένοικον την όντως ζωή, τον Χριστό, ο οποίος δεν εγκαταλείπει το σώμα, έστω και άν αυτό χωρισθή από την ψυχή»
Αντιφάνης Πένθησε με μέτρο τους γνωστούς σου, γιατί δεν έχουν πεθάνει, αλλά τον ίδιο δρόμο που όλοι αναγκαστικά θα περάσουμε, αυτοί τον πήραν πρώτοι.
Πλάτων Το θάνατο κανείς δεν πρέπει να φοβάται. Την αδικία όμως πρέπει να την φοβάται. Γιατί αν η ψυχή με πολλά αδικήματα φτάσει στον Άδη, θα είναι για αυτήν η μεγαλύτερη από όλες τις συμφορές.
Πλάτων Όταν επέρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο, το μεν θνητό μέρος αυτού, καθώς φαίνεται, πεθαίνει, το δε αθάνατο, η ψυχή, σηκώνεται και φεύγει σώο και άφθαρτο.
Στησιχόρος Το πιο ανώφελο κι απελπισμένο πράγμα είναι να κλαίει κανένας για αυτούς που πέθαναν.
Λα'ι'κή Παροιμία Στου χάρου τις λαβωματιές βοτάνια δε χωρούνε, ούτε γιατροί που σώνουνε, ούτε άγιοι που βοηθούνε.
Λα'ι'κή Παροιμία Όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν τον εσυμπαθούνε, το θάνατο παρακαλούν να τον ξεφορτωθούνε.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο θάνατος πηγαίνει στους νέους, ενώ στο θάνατο πηγαίνουν οι γέροι.
Λα'ι'κή Παροιμία Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς.
Λα'ι'κή Παροιμία Ό,τι αποκτάς στα σπάργανα  στο θάνατο τ’ αφήνεις.(ελάττωμα- χούι)
Λα'ι'κή Παροιμία Όπου πεθαίνουνε πολλοί, θάνατο μη φοβάσαι…
Λα'ι'κή Παροιμία Και τον πιο μεγάλο βασιλιά  η γη θα τον εφάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ακόμα δεν απέθανε  κι άναψαν τα κεριά του.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο χάρος χρόνια δεν κοιτάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο ύπνος είναι μισός θάνατος.
ΠΕΡΙ ΘΑΡΡΟΥΣ
Αγ.Νεκτάριος Θάρρος εστί λελογισμένη κίνησις τής ψυχής πρός τά τολμητέα.
Αγ.Νεκτάριος Ο θαρραλέος εστίν εν επιγνώσει τού μεγέθους τού κινδύνου και βεβουλευμένως θαρρεί.
Αγ.Νεκτάριος Ο θαρραλέος κινηθείς πρός αγώνα ου δειλιά, ουχ υποχωρεί, ουκ εκτρέπεται, αλλ' εμμένει μαχόμενος καί αγωνιζόμενος ανδρείως πρός επικράτησιν.
Αγ.Νεκτάριος Ο θαρραλέος πίπτει μέν μαχόμενος υπέρ πατρίδος, υπέρ τών ιερών, τών οσίων, τού δικαίου, τής αληθείας, αλλ' ουδέποτε υποχωρεί ουδ' εκτρέπεται. Ο θαρραλέος είναι ανδρείος, γενναίος, μεγαλόψυχος, φρόνιμος.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου.Τὸ θάρρος τῆς καρδίας καὶ ἡ περιφρόνησις τῶν κινδύνων ὀφείλεται εἰς ἓν ἐκ τῶν δύο· ἢ εἰς τὴν σκληροκαρδίαν, ἢ εἰς τὴν πολλὴν πίστιν πρὸς τὸν Θεόν. Τὴν σκληροκαρδίαν ὅμως τὴν συνοδεύει ἡ ὑπερηφάνεια, ἐνῷ τὴν πίστιν (τὴν συνοδεύει) ἡ ταπείνωσις τῆς καρδίας.
ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἐκείνος που σκέπτεται πνευματικά και φιλοσοφημένα δεν έχει καθόλου ανάγκη από τά θαύματα. Γιατί ''Μακάριοι γάρ οι μη ειδότες και πιστεύσαντες''.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός δεν έπαψε διά μέσου κάθε γενεάς να κάνει θαύματα και να διεγείρει με τίς υπερφυσικές Του ενέργειες τους πνευματικά νωθρούς και βαρείς.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τί συνθέτει τή ζωή μας; Άραγε η επίδειξη θαυμάτων ή η ακρίβεια άριστης ζωής; Είναι ολοφάνερο, ότι το 2ο, τά δέ θαύματα καί τήν αρχή τους τήν παίρνουν από αυτό και σε αυτό καταλήγουν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί και αυτός πού παρουσιάζει άριστο βίο, αποσπά αυτή την χάρη να κάνει θαύματα . και αυτός που παίρνει αυτό το χάρισμα, για αυτό το παίρνει, για να διορθώσει την ζωή των άλλων.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἐὰν τὰ θαύματα εἶχον, τὴν δύναμιν νὰ πείθουν καὶ νὰ ἐπιστρέφουν, ἔπρεπε πάντες, ὅσοι εἶδον θαύματα, νὰ ἐπιστρέψωσι· καὶ ὅμως ὁ Φαραὼ εἶδε θαύματα καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα, ἀλλ’ ἀντὶ νὰ πιστεύσῃ ἐσκληρύνθη.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἐὰν τὰ θαύματα εἶχον τῆς ἐπιστροφῆς τὴν δύναμιν, ἔπρεπεν ὅσοι εἶδον τὰ θαύματα τοῦ Ἰησοῦ  Χριστοῦ, νὰ πιστεύωσιν εἰς αὐτόν· ἡμεῖς δὲ βλέπομεν ὅτι οἱ μὲν Φαρισαῖοι, ἰδόντες τὸν ἄλαλον καὶ δαιμονιζόμενον θεραπευθέντα ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ  Χριστοῦ, ἔλεγον· «Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια» (Ματθ. θ΄, 34).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. 'Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τώ πιστεύοντι''. Αυτό που λέγει ο Κύριος σημαίνει το εξής : Τόσο μεγάλη αφθονία δυνάμεως υπάρχει σε εμένα, ώστε να μπορώ να κάνω και άλλους ικανούς να θαυματουργούν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από ορατά σημεία, γιατί η πίστη επαρκεί να τα αντισταθμίσει  όλα . γιατί τα σημεία και τα θαύματα δέν χρειάζονται γιά τους πιστούς, αλλά γιά τους άπιστους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ζωή μας είναι αυτή που λάμπει παντού, η οποία και προσελκύει τη Χάρη τού Αγ.Πνεύματος. Δέν γνωρίζεις, ότι τα θαύματα, άν δέν προσέχουμε, πολλές φορές και βλάπτουν;
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Άν θέλεις να κάνεις και θαύματα, απαλλάξου από τις αμαρτίες και κατόρθωσες το πάν. Γιατί μέγας δαίμων η αμαρτία και αν την ξεριζώσεις πέτυχες κατόρθωμα μεγαλύτερο απ' αυτούς που εκδιώκουν μυρίους δαίμονες.
ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΩΝ & ΜΙΜΩΝ
Αγ.Κύριλ.Ιεροσ. Να μήν ασχολείσαι μέ τίς θεατρομανίες, όπου βλέπεις τίς ασελγείς όψεις τών μίμων, πού υβρίζουν καί ασχημονούν και βλέπεις θηλυπρεπείς άνδρες να χορεύουν μανιακώς.
Αγ.Κύριλ.Ιεροσ. Πομπή τού διαβόλου είναι ή θεατρομανία, οι ιπποδρομίες, τα κυνήγια και κάθε παρόμοια ματαιότητα, από τήν οποία εύχεται να ελευθερωθεί ο Δαυϊδ ''απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ιδείν ματαιότητα''.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί η διασκέδαση στα θέατρα οδηγεί στήν πορνεία, στήν ακολασία και σε κάθε ασέλγια και η παρακουλούθηση τών ιπποδρομιών φέρνει συνεχείς διαπληκτισμούς, χλευασμούς, πληγές, βρισιές, εχθρότητες.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Φεύγει από το θέατρο ο καθένας και πάει στό σπίτι του παίρνοντας όπως τό σφουγγάρι πολλά από όσα είδε καί άκουσε, σάν να έφυγε από τόπο διαφθοράς . καί ο μέν νέος, αφού απόλαυσε μερικές μελωδίες από σατανικά τραγούδια, όσες μπόρεσε νά διατηρήσει στήν μνήμη του, τίς τραγουδάει συνεχώς στό σπίτι του, ο δέ ηλικιωμένος, επειδή είναι σεμνότερος, δέν κάνει βέβαια τό ίδιο, θυμάται όμως όλα όσα ελέχθησαν εκεί.
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
Ἁββᾷ  Ησαϊου Το να μην επιβάλεις το θέλημά σου στον πλησίον σημαίνει ότι ο νούς βλέπει τις αρετές, το να το επιβάλεις δε στον πλησίον σημαίνει την αγνωσίαν.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του : Δεν έχει ποτέ ειρήνη στη ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γι’ αυτόν όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Οι έχοντες ίδιον θέλημα και ίδιον νουν, όσον και αν είναι πολυμαθείς και ευφυείς, και εάν εισέτι φονεύσουν εαυτούς διά των πλέον αυστηρών ασκήσεων ή εργασιών πολυμαθείας θεολογικής, δεν θα επιτύχουν να περισυλλέξουν ει μη ψυχία πίπτοντα εκ του Θρόνου του Ελέους.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος δὲν ὑποτάσσει στὸν Θεὸ τὸ θέλημά του, θὰ ὑποταγῆ στὸν ἀντίπαλό του.
Ἀγ.Βαρσανουφίου. Ἡ ὑπακοὴ κόβει τὸ θέλημα· χωρὶς κόπο κανένας δὲν μπορεῖ ν’ ἀποκτήσει τὴν ὑπακοή.
Στάρετς Αντωνίου της Όπτινα. «Την ψυχική σου ωφέλεια θα τη βρείς εκεί που δέ γίνεται το θέλημά σου».
Ἀρχαίο Ρητό. «Ἄλλαι μὲν αἱ βουλαὶ τῶν ἀνθρώπων, ἄλλα δὲ Θεὸς κελεύει».
Ἀρχαίο Ρητό. Θέλε τὰ γινόμενα, ὡς γίνονται, καὶ οὐκ ὡς θέλεις.
Μανώλης Δουκίδης. Όταν κάποιος σε κατηγορεί ότι κάνεις μόνο ό,τι θέλεις εσύ, συνήθως εννοεί ότι δεν κάνεις ό,τι θέλει αυτός.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἄλλα ὁ ἄνθρωπος σκέφτεται καὶ ἄλλα ὁ Θεὸς τοῦ βγάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἄνθρωπος ὁ πολύβουλος καὶ Θεὸς ὁ κοψιβούλης.
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ
Ἀγ.Νικόδημος Εργάζου όσον τό δυνατόν τό θέλημα τού Κυρίου τό αγαθόν, καί ευάρεστον, καί τέλειον, κατά τόν Απόστολον.
Ἀγ.Νικόδημος Ἀγαθὸν θέλημα τοῦ Κυρίου εἶναι, τὸ νὰ κάμνης ἀπλῶς τὸ καλόν, εἴτε διὰ ἔργου, εἰτε διὰ λόγου, εἴτε διὰ τοῦ νόος. Εὐάρεστον θέλημα αὐτοῦ εἶναι, τὸ νὰ κάμνης τὸ καλόν, ὄχι διὰ ἄλλο τέλος, ἀλλὰ διὰ μόνον τόν Θεόν. Τέλειον θέλημα Αὐτού εἶναι, τὸ νὰ κάμνης τὸ καλὸν μέθ' ὄλης σου τῆς προθυμίας, καὶ δυνάμεως, καὶ ἀγάπης.
Ἀγ.Μαξίμου Ὁμολ. Πρέπει νὰ πιστεύομε ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει τρία θελήματα· κατ’ εὐδοκία, κατ’ οἰκονομία καὶ κατὰ παραχώρηση. Τὸ κατ’ εὐδοκία δηλώνεται μὲ ἐκεῖνο ποὺ γίνεται στὸν Ἀβραὰμ στὸν ὁποῖο λέει, «βγὲς ἀπὸ τὴν πατρίδα σου». Τὸ κατ’ οἰκονομία δηλώνεται μὲ ὅσα εἶχε κάνει γιὰ τὸν Ἰωσὴφ γιὰ νὰ ἐπιτύχει ὅτι ἔγινε ἀργότερα. Καὶ τὸ κατὰ παραχώρηση δηλώνεται μὲ ὅλα ὅσα εἶχαν συμβεῖ στὸν Ἰώβ.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. ’Οποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. ’Ετσι δόθηκε στο Θεό η Υπεραγία Παρθένος: «Ιδού η δούλη Κυρίου. γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1:38). ’Αν λέγαμε κι εμείς, «Ιδού ο δούλος Κυρίου. γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας, η αγάπη του Θεού θα βασίλευσε σ’ όλον τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Η γνώσις του θελήματος του Θεού είναι δυνατή δια διαφόρων οδών. Μία εξ αυτών είναι ο λόγος του Θεού, αι εντολαί του Χριστού. Αλλ’ εν ταις ευαγγελικαίς εντολαίς, παρά την τελειότηταν αυτών ή μάλον λόγω της τελειότητος αυτών, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται εις την τελικήν γενικήν αυτού έννοιαν, και ο άνθρωπος εις την ζωήν αυτού, αντιμέτωπος προς ατελείωτον ποικιλίαν περιστάσεων, συχνάκις δεν γνωρίζει πως πρέπει να ενεργήση, ίνα ευρεθή η πράξις αυτού εντός του ρεύματος του Θείου θελήματος.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Εἰς εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ζητής την επίγνωσιν του θελήματος του Θεού και τας οδούς προς εκπλήρωσιν αυτού. Η εκζήτησις του θελήματος του Θεού είναι το σπουδαιότερον έργον της ζωής ημών, διότι «οδεύοντες την οδόν» του θελήματος του θεού γινόμεθα μέτοχοι της αιωνίου θείας ζωής.
Ἀρχ. Νικολάου Πεκατώρου. Τελικά στη ζωή πρέπει ν’αφήνουμε να γίνεται το θέλημα του Θεού. ’Ερχονται τα πράγματα έτσι που δεν έχουμε μερικές φορές άλλη επιλογή και αυτό γίνεται από υπόδειξη και αγαθότητα του Θεού, για να ταπεινωθούμε στο κραταιό θέλημά Του, για το δικό μας καλό.
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΣΕΩΣ
Βικτωρ Οὐγκώ. Ἀπό τοὺς ἀνθρώπους δὲν λείπει ἡ δύναμη, λείπει ἡ θέληση.
Γιούνζα. Οἱ μεγάλοι ἄνδρες ἔχουν θέληση, ἐνῶ οἱ μικροὶ ἔχουν πόθους.
Μακιαβέλι. Ὅπου ἡ θέλησις εἶναι μεγάλη οἱ δυσκολίες γίνονται μικρές.
Αγνώστου. Να είσαι κύριος της θέλησής σου και δούλος της συνείδησής του.
Β. Μόουλ. Ο άνθρωπος είναι αυτό που θέλει, πολλαπλασιασμένο μ' εκείνο που μπορεί.
Z.J. Blaine. Για να πετύχεις στη ζωή δεν χρειάζεται μόνο πρωτοβουλία. Χρειάζεται και τελειωσοβουλία.
Ἀγγλικὴ Παροιμία. Ὅπου ὐπάρχει θέληση ὑπάρχει καὶ ὁ τρόπος. --- Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει δρόμος.
Γερμανικὴ Παροιμία. Οι δυνατοί έχουν θέληση και οι αδύναμοι έχουν ελπίδα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν η θέληση είναι σταθερή, το πόδι είναι ελαφρύ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεν υπάρχει δε μπορώ, αλλά δε θέλω.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄλλο ἡ θέληση καὶ ἄλλο ἡ μπόρεση.
Γερμανικὴ Παροιμία. Δύναμη θὰ πεὶ θέλω.
ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ
Νικηφόρου Θεοτόκη.Ἡ θέλησις τοῦ Θεοῦ μόνη δὲν ἀρκεῖ πρὸς τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀναγκαία εἶναι καὶ ἡ συνδρομὴ τῆς τοῦ ἀνθρώπου θελήσεως. «Ἐὰν θέλητε, λέγει ὁ Θεός, καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε» (Ἡσ.1,19).
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς τὴν θέλησιν ζητεῖ. «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»; (Ἰωαν. 5,6)· οὕτως ἔλεγεν ὁ Θεάνθρωπος εἰς τὸν ἁμα-ρτωλὸν τὸν παράλυτον. Ἐὰν θέλῃς, ὁ Θεὸς ὄχι μόνον θέλει, ἀλλὰ καὶ ἐνεργεῖ καὶ συμβοηθεῖ, δίδων εἰς σὲ δύναμιν ἵνα τελειώσῃς τοῦ ὀρθοῦ σου σκοποῦ τὸ ἔργον· μάλιστα καὶ αὐτὴν τὴν θέλησίν σου ὁ Θεός, ὅταν ἴδῃ αὐτὴν κλίνουσαν εἰς μετάνοιαν, καὶ ἐνδυ-ναμώνει καὶ συμβοηθεῖ. «Ὁ Θεὸς γὰρ ἐστιθν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν» (Φιλιπ. β΄,13).
ΠΕΡΙ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ
Ἀγ. Συμεὼν Νέου Θεολόγου. Πέντε εἶναι τὰ εἴδη τῆς Θεογνωσίας.
1ον ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κανένα ἀπὸ ὅλα τὰ ὄντα, ὅσα βλέπονται ἢ λέγονται, ἢ νοοῦνται.
2ον ὅτι κάθε πρᾶγμα ὅπου βλέπεται, ἢ λέγεται, ἢ νοεῖται, ἔγινεν ἀπὸ τὸν Θεόν, καὶ πρὸ τοῦ νὰ γένη δὲν ἦτον.
3ον ὅτι ὁ Θεὸς ἔκαμεν ὅλα τὰ πάντα, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, ὄχι διατὶ ἐχρειάζετο κανένα ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ διὰ μόνην τὴν ἀγαθότητά του, διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτὰ μάλιστα τὴν δόξαν του, καὶ τὴν δυναμίν του, καὶ νὰ διαμένουν πάντοτε μὲ αὐτόν.
4ον ὅτι εἶναι φυσικὰ ἀγαθός, καὶ θέλει κάθε ἀγαθόν, καὶ καλόν, καὶ μισεῖ κάθε πονηρὶαν καὶ κακίαν.
5ον ὅτι κάθε πολιτεία, καὶ ζωὴ ἐνάρετος, καὶ θεοπρεπὴς κατορθώνεται μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, καὶ  κατὰ ἄλλον τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατορθωθεῖ. Ἀνίσως δηλαδὴ δὲν συνεργῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ὅπου περιέχει τὰ πάντα νοητῶς, καὶ ἀοράτως, καὶ ὑπερέχει τὰ πάντα, καὶ δὲν βοηθεῖ ἄλλον τινὰ, ἔξω μόνον ἐκεῖνον ὅπου τὴν ἐπικαλεῖται μὲ καθαρωτάτην καρδίαν.   
ΠΕΡΙ ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ
Ἀββᾶ Μᾶρκου. Πρέπει  νὰ γνωρίζομεν· ὅτι 3 τρόποι θεοσεβείας ὑπάρχουν, διὰ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ σωθῇ.
Ἀββᾶ Μᾶρκου.  1ος εἶναι, τὸ νὰ κατορθώσει ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν ἁμαρτήσει.
Ἀββᾶ Μᾶρκου.  2ος τὸ νὰ ὑπομένει αὐτὸς ποὺ ἁμάρτησε, τὰ θλιβερὰ ἐπακόλουθα της ἁμαρτίας του.
Ἀββᾶ Μᾶρκου. Καὶ ὁ 3ος τὸ νὰ πενθεῖ, αὐτὸς ποὺ ἁμάρτησε καὶ δὲν ἔχει ὑπομονή, διὰ τὴν ἔλλειψιν αὐτὴν τῆς ὑπομονῆς, δεδομένου, ὅτι ἐφ’ὅσον δὲν διορθωθεῖ ὁ ἁμαρτήσας εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν διὰ τῶν καταλλήλων παιδαγωγιῶν, κατ’ ἀνάγκην θὰ τιμωρηθεῖ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωήν, ἐκτὸς ἐὰν μᾶς δεῖ ὁ Θεὸς νὰ ἔχωμεν ταπεινωθεῖ καὶ νὰ θλιβώμεθᾳ διὰ τὴν ἔλλειψιν αὐτὴν τῆς ὑπομονῆς, ὁπόταν ἐκεῖνος γνωρίζει, μὲ τὴν Παντοδύναμον Χάριν Του, θὰ ἐψαλείψει τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν.              
ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ
Γέρων Παΐσιος. Έχεις λύπη; Ο Θεός σου λείπει.
Πλάτωνας. Θεός για τους συνετούς ανθρώπους είναι η συνείδηση, ενώ για τους μη συνετούς η ηδονή.
Μπ. Πασκάλ. Ο Θεός που μας έπλασε χωρίς εμάς τώρα δε μπορεί να μας σώσει χωρίς εμάς.
Ζ. Κοκτό. Ο Θεός σκέφτεται για μας, αλλά δεν σκέφτεται αντί για μας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θεέ μου, φύλαξέ με από τους φίλους μου, γιατί από τους εχθρούς μου φυλάγομαι  μόνος μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και είπε: «Όποιος έχει μυαλό, ας πορεύεται…»
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός τρέφει τα πουλιά, μα δεν τους βάζει και το φαΐ στη φωλιά
Λα'ι'κή Παροιμία. Φτωχός φτωχούλα αγάπησε κι ο Θεός τα πλούτη του ’δωσε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν άκουγε ο Θεός τα κοράκια, δε θα έμενε ζώο ζωντανό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου έχει ο Θεός ναό, έχει κι ο διάβολος παρεκκλήσι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και το νοικοκύρη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος έχει ελπίδα στο Θεό, ποτέ να μην τη χάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πρώτη βοήθεια του Θεού, δεύτερη του γειτόνου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το Θεό δεν τον είδαμε, με το νου τον βρήκαμε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο καθένας για λόγου του κι ο Θεός για  όλους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός δίνει τα καρύδια, αλλά δεν τα σπάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός οικονομάει κι ο διάβολος τα χαλάει.
Λα'ι'κή Παροιμία.Ο Θεός μπορεί να αργεί αλλά δε λησμονεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός ορφανά κάνει, άμοιρα δεν κάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Και τα ρούχα δίνει ο Θεός και το κρύο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το στανιό και τη βία ο Θεός τα  ’δώσε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάνε το καλό και το βλέπει ο Θεός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεν έχει ο φτωχός, έχει ο Θεός.
ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και σύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο αλλά διαφορετικό. Πως είσαι μαθητής του αφού δεν τον ακολουθείς.
Αγ.Μάρκος Ερημ Οι θλίψεις που συμβαίνουν στους ανθρώπους, είναι αποτέλεσμα των δικών μας κακών . και αν τις υπομείνουμε με προσευχή, θα μας έρθουν πάλι πράγματα αγαθά.
Αγ.Μάρκος Ερημ Να μη λές ότι απέκτησες αρετή χωρίς θλίψη . γιατί είναι αδόκιμη εξαιτίας της ανέσεως.
Αγ.Μάρκος Ερημ Να αναλογίζεσαι το αποτέλεσμα κάθε εκούσιας θλίψης, και θα βρείς σ' αυτήν την κατάργηση της αμαρτίας.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Δεν μπορεί κανείς αλλιώς να υπομείνει τις θλίψεις, αν δεν καταφρονήσει τη ζωή του στον κόσμο για την επιθυμία της μέλλουσας ζωής".
Στάρετς Βαρσανούφιος. «Οι θλίψεις, που μας έρχονται η μία επάνω στην άλλη, σταλμένες από το Θεό, είναι σημείο της αγάπης του Θεού για μας. Ο σκοπός της κάθε μιας είναι διαφορετικός. Μας τις στέλνει, ή για να μας κόψη κάτι κακό. Η για να μας φρονηματίση ή για να μας δοξάση στην μέλλουσα ζωή πιο πολύ. ή για να μας τιμωρήση για παλαιότερες αμαρτίες μας. ’Ολοι βαστάζουν το σταυρό τους. Και σεις τον δικό σας… Βαστάζετέ τον! Τουλάχιστον με το ένα σας δακτυλάκι!… Βαστάτε τον.. Είναι απαραίτητο για την σωτηρία όλων…
Γερόντισα Γαβρηλία. Και να θέλω, δεν μπορώ να στεναχωρηθώ. Όταν στεναχωριόμαστε, είναι σαν να λέμε στον Θεό: «Δεν συμφωνώ. Δεν τα κάνεις καλά».  Ύστερα, είναι και αχαριστία...
Δημόκριτος Οι ανόητοι διδάσκονται όχι με τα λόγια, αλλά με τις συμφορές.
Επίκουρος Τους ανόητους απαλλάσει από τη λύπη ο χρόνος και τους μυαλομένους η λογική.
Ευριπίδης Δεν υπάρχει για τους ανθρώπους άλλο φάρμακο για τη λύπη, από την συμβουλή ενός καλού ανθρώπου και φίλου.
Ευσέβιος Όταν σου συμβεί κάτι λυπηρό, αν μπορείς να σκεφτείς κάτι πιο λυπηρό, σκέψου το, και τότε να είσαι ευχαριστημένος που δε σου έτυχε το μεγαλύτερο.
Μένανδρος Η λογική είναι το μοναδικό φάρμακο στην λύπη.
Πίνδαρος Κανένας απαλλαγμένος από τους πόνους δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει.
Πλάτων Τα αίτια των συμφορών πρέπει κάπου αλλού να τα αναζητάμε και όχι στο Θεό.
Πυθαγόρας Οι άνθρωποι έχουν συμφορές, τίς οποίες οι ίδιοι δημιουργούν στούς εαυτούς τους οι δυστυχείς.
Σοφοκλής Μη διαδίδεις σε πολλούς τη συμφορά που σε βρήκε . πρέπει να θρηνείς για αυτήν σιωπηλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καλό είναι η συμφορά να έρθει μοναχή της, παρα μαζι κι η μάνα της και η αδελφή της.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ Θεὸς σοῦ δίνει βάσανα ὅσα μπορεῖς νὰ βαστάξεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Σε αυτόν τον κόσμο η λύπη ποτέ δεν απολείπει.
Λα'ι'κή Παροιμία Οι λύπες κόβουν γόνατα και οι λογισμοί γερνάνε.
Λα'ι'κή Παροιμία Τρώει η σκουριά το σίδερο και η θλίψη την καρδιά μας.
Λα'ι'κή Παροιμία Γλυκειά είναι η στενοχώρια που έχει καλό τέλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα.
Λα'ι'κή Παροιμία Η λύπη που μοιράζεται κάπως μετριάζεται.
ΠΕΡΙ ΘΡΑΣΟΥΣ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. Θράσος, εἶναι τὸ θάρρος γι’ αὐτὰ ποὺ δὲν πρέπει νὰ τολμᾶ κανείς».
Αγ.Νεκτάριος Θράσος εστί αλόγιστος κίνησις τής ψυχής πρός τά υπέρ δύναμιν.
Αγ.Νεκτάριος Ο θρασύς εν αγνοία ών τού μεγέθους τού κινδύνου απροβουλεύτως κινείται.
Αγ.Νεκτάριος Ο θρασύς κινηθείς πρός μάχην ευθύς ώς ατενίση τόν θάνατον καταπλησσόμενος πτοείται, υποχωρεί καί φεύγει
δραπέτης φροντίζων περί σωτηρίας. Ο θρασύς είναι άνανδρος, δειλός, μικρόψυχος καί μωρός.
Δημόκριτος. Λήθη τῶν ἰδίων κακῶν, θρασύτητα γεννᾶ. (Ἡ λησμονιὰ στὶς ἴδιες μας τὶς συμφορές, γεννᾶ θράσος).
ΠΕΡΙ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν τὸν θυμόν, τόνον καὶ νεῦρον τῆς ψυχῆς, ἵνα δι’ αὐτοῦ ἐνισχυώμεθα κατὰ τῶν πειρασμῶν τοῦ Διαβόλου, καὶ ἀντιπολεμῶμεν τὰς προσβολὰς τῆς ἁμαρτίας· ἡμεῖς δὲ διὰ τοῦ θυμοῦ γεμίζομεν τὸ στόμα ἡμῶν ὕβρεων, καὶ ὁπλίζομεν τὰς χεῖρας κατὰ τοῦ πλησίον.
Ἀγ.Νείλου. Ὅμως δὲν ὑπάρχει θυμὸς δίκαιος ἐναντίον τοῦ πλησίον γενικὰ. Γιατί, ἂν ἐρευνήσεις, θὰ βρεῖς, ὅτι εἶναι δυνατὸ καὶ χωρὶς θυμὸ νὰ διευθετήσεις τὸ θέμα. Νὰ χρησιμοποιεῖς λοιπὸν κάθε ἐπινόηση γιὰ νὰ μὴν ἐκδηλώσεις θυμό.
Ἀγ.Νείλου.  «Ὁ θυμὸς χρειάζεται περισσότερα φάρμακα, ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἐπιθυμία, γιατὶ εἶναι πιὸ βίαιος καὶ συγκρατεῖται δυσκολώτερα».
Τῶν Πατέρων... Η οργή προκαλείται από 4 αιτίες . από το να δίνει και να παίρνει κανείς, από το να κάνει το δικό του θέλημα, από το να αγαπά τίς δίκες και να νομίζει τόν εαυτό του δίκαιο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο θυμός είναι θεληματικός δαίμονας, θεληματική μανία, έλλειψη λογικής. Ο θυμώδης είναι παιχνίδι τού διαβόλου, εργαστήριο δαιμόνων, άξιος υπηρέτης τής κακίας τους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Στον θυμώδη το βλέμα είναι ταραγμένο, το πρόσωπο πρησμένο, η γλώσσα λυσσά, τα χέρια καταφέρονται εναντίον όλων . ένας τέτοιος κάνει τίς πράξεις που κάνουν οι δαιμονισμένοι.
Μεγ.Βασιλείου. Ο θυμός δημιουργεί μάχη, η μάχη γεννά ύβρεις, οι ύβρεις χτυπήματα, τα χτυπήματα τραύματα, και από τα τραύματα έρχεται συχνά ο θάνατος.
Μεγ.Βασιλείου.Ἐὰν θυμώσεις ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ σὲ ἔβρισε, θὰ βεβαιώσεις τὶς βρισιές. Διότι τί εἶναι πιὸ ἀνόητο ἀπὸ τὴν ὀργή;Ἂν ὅμως δὲν θυμώσεις, καταντροπιάζεις αὐτὸν ποὺ σὲ ἔβρισε, δείχνοντας ἔμπρακτα τὴ σύνεσή σου.
Ἀριστοτέλης. Τὰ σκυλιὰ δὲν δαγκώνουν ὅσους πέφτουν χάμω, κι ὁ θυμὸς σταματᾶ καὶ δὲν ξεσπᾶ σὲ ἄνθρωπο ποὺ θὰ δείξῃ ταπείνωση μπροστὰ στὸ θυμωμένο.
Γέρων Ἀμφιλόχιος Μακρῆς Ὁ ἄνθρωπος ποὺ φωνάζει δὲν ἔχει δύναμη.
Ευριπίδης Όταν δύο συζητούν, και ο ένας από αυτούς οργίζεται, εκείνος που δεν αντιλέγει είναι ο πιο σοφός.
Θουκιδίδης Δύο πράγματα είναι κυρίως αντίθετα στην λήψη ορθής απόφασης . η ταχύτητα και η οργή.
Μένανδρος Να συγρατείς τον θυμό σου . γιατί ο θυμός δεν έχει λογική.
Μένανδρος Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο για την οργή, παρά ένας λόγος σπουδαίος που λέγεται από φίλο.
Πλούταρχος Η αδυναμία να μήν συγκρατεί ποτέ κανείς την οργή του, είναι χαρακτηριστικό απαιδεύτου και ακόλαστου ανθρώπου.
Πλούταρχος Είναι πράγματι σπουδαία η αυτοσυγκράτηση στην οργή, είναι όμως πιο σπουδαία η προσοχή και η πρόνοια γιά να μην περιπέσουμε στήν οργή και κυριευτούμε απ' αυτή.
Αγνώστου. Αυτός που χτυπάει πρώτος, δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα.
Λα'ι'κή Παροιμία Του θυμού ο γιατρός είναι ο λόγος ο καλός. --- Γλυκαίνει τὸ θυμὸ ὁ λόγος ὁ καλός.
Λα'ι'κή Παροιμία Συγκράτα τα γινάτια σου να μη σου βγουν τα μάτια σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ θυμωμένος κι’ ὁ τρελός, τὸ ἴδιο μοιάζουνε κι’ οἱ δυό.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ βραδυνό σου τὸ θυμό, νὰ τὸν φυλᾶς γιὰ τὸ πρωΐ.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος θυμώνει πολύ, κόβει απ’ τὶς ἡμέρες του.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος αρχίζει με θυμό, τελειώνει με ντροπή.
Λα'ι'κή Παροιμία Παραμέρισε λιγάκι, ὅταν βλέπεις θυμωμένο.
Λα'ι'κή Παροιμία Λεῖπε ἀπὸ τὴν ὀργή, μὴ σοῦ κολλήσει κρίμα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἅμα δὲ θέλει ὁ ἕνας, οἱ δύο δὲ μαλώνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Όπου σπέρνει η οργή θερίζει η μετάνοια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ θυμὸς μάτια κι’ αὐτιὰ δὲν ἔχει.
Λα'ι'κή Παροιμία Κακὴ ὀργή, κακὸ της τέλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Δῶσε τόπο στὴν ὀργή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: