ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Λ

ΠΕΡΙ ΛΑΟΥ
ΓΝΩΜΙΚΑ Λ
Αἰσχύλος. Ὅταν ἀκοῦς τὸ λαὸ νὰ κρυφοψιθυρίζη, εἶναι θυμωμένος τρομερά.
Εὐριπίδης. Ἀπὸ τὸ λαὸ δὲν ἔχει φόβο ἡ χώρα· νὰ προσέχετε αὐτοὺς ποὺ τὴν κυβερνοῦν.
Εὐριπίδης.Ὅταν ὁ λαὸς ἐξεγείρεται καὶ παραδίνεται στὴν ὀργή του, εἶναι μιὰ φλόγα σφοδρή, ποὺ μάταια προσπαθεῖς νὰ τὴ σβήσης.
Ἠράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Ὁ λαὸς πρέπει νὰ πολεμᾶ γιὰ τὸ νόμο, ὅπως πολεμᾶ γιὰ νὰ ὑπερασπίση τὰ τείχη.
Φωκυλίδης. Στὸ λαὸ μὴν πιστεύης· Πολύτροπος ὅμιλος εἶναι· λαὸς καὶ φωτιὰ καὶ νερὸ ἀσταμάτητα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅταν πεινάσει ὁ λαός, κι’ ὅταν στενοχωρεῖται, κανένα δὲν ἐντρέπεται, κανένα δὲ φοβεῖται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος κλέβει απ’ το λαό, τιμωρείται απ’ το Θεό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Λαός αγριεμένος, φουσκωμένη  θάλασσα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σύμφωνα με το λαό κι η κυβέρνησή του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ.
ΠΕΡΙ ΛΗΘΗΣ Ἢ ΛΗΣΜΟΣΥΝΗΣ
Μεγ.Βασιλείου. Είναι αδύνατον να εκτραπούν οι άνθρωποι από τόν ορθό δρόμο, άν δέν νοσήσει η ψυχή τους από τή λήθη του Θεού.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμακος. Τὴν λήθη τῶν ἁμαρτημάτων τὴν προκαλεῖ ἡ ὑπερηφάνεια, διότι ἡ ἐνθύμησίς των προξενεῖ ταπεινοφροσύνη.
Ἀγ.Μάρκος Ερημ Η λήθη από μόνη της δεν έχει καμμία δύναμη, αλλά ισχυροποιείται κατ' αναλογία από τις δικές μας αμέλειες.
Ἀγ.Βαρσανούφιου. Ἡ λησμονιὰ εἶναι ἀπώλεια τῆς ψυχῆς καὶ γίνεται ἀπὸ τὴν περιφρόνηση καὶ τὴν ἀμέλεια.
Ἁββᾶ  Ησαϊου. Η λήθη πολεμεί με τον άνθρωπο ώς αυτής της αναπνοής, φέρει εις ακαρπία, είναι ισχυρότρη απ' όλους τους λογισμούς, είναι γεννητική όλων των πονηριών καὶ καταλύει τα οικοδομημένα από τον άνθρωπο κάθε ώρα.
Δημόκριτος. Λήθη τῶν ἰδίων κακῶν, θρασύτητα γεννᾶ. (Ἡ λησμονιὰ στὶς ἴδιες μας τὶς συμφορές, γεννᾶ θράσος).
ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
Αγ.Εφραίμ Συρ. Γίνωσκε, οτι οκτώ είναι οι λογισμοί, όσοι προξενούν πάντα τα κακά . η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, ο θυμός, η άκαιρος λύπη, η αμέλεια, η κενοδοξία και η υπερηφάνεια.
Ἀγ.Βαρσανουφίου. Ἀδελφέ, ὅταν ἀπρακτεῖ κάποιος, ἀσχολεῖται μὲ τοὺς λογισμοὺς ποὺ τοῦ ἔρχονται· ὅταν ὅμως ἐργάζεται, δὲν τοῦ μένει χρόνος γιὰ νὰ τοὺς δεχθεῖ.
Αγ.Μάρκος Ερημ Ο λογισμός που παραμένει για πολύ, δηλώνει την προσήλωση του ανθρώπου στο πάθος . ενώ όταν καταργείται γρήγορα, σημαίνει πόλεμο και αντίθεση.
Ἀγ.Ιωάννης Δαμασκηνός. "Δεν πρέπει να διατηρούμε τους λογισμούς που αρέσουν στο διάβολο, αλλά να τους καταστρέφουμε με το μαχαίρι του θείου λόγου",
Αγ.Μάρκος Ερημ Στις κακές σκέψεις χωρίς πρόθεση ακολουθεί λύπη, για αυτό και σύντομα εξαφανίζονται, ενώ στις εκ προθέσεως ακολουθεί χαρά, γι' αυτό και δύσκολα απαλλάσεται κανείς από αυτές.
Άγ. Ιωάννης Σιναΐτης. "Όπως τα σύννεφα κρύβουν τον ήλιο, έτσι και οι πονηρές σκέψεις σκοτίζουν και καταστρέφουν τον νου".
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρος. «Από τη γαστριμαργία τίκτεται η ταραχή των λογισμών»
Θαλασσίου Ἀφρικανοῦ. Τρία ὑπάρχουσι πράγματα δι᾿ ὧν λαμβάνεις λογισμούς : ἡ αἴσθησις, ἡ μνήμη καὶ ἡ κρᾶσις τοῦ σώματος. Χαλεπότεροι δὲ οἱ ἀπὸ τῆς μνήμης εἰσίν.
Στάρετς Βαρσανούφιος. ’Οταν σας έρχωνται λογισμοί, μη προσπαθήτε να τους διώξετε ανοίγοντας ένα λογικό διάλογο μαζί τους. Χτυπάτε τους επάνω στην Πέτρα. Πέτρα είναι ο Χριστός. Το ’Ονομά Του. Η προσευχή του Ιησού. Τους λογισμούς τους διώχνει μόνο το ’Ονομα του Ιησού.
Ισοκράτης. Ἂν σκέπτεσαι καλὰ πράγματα, πρέπει καὶ νὰ τὰ ἐκτελῆς· ἂν δὲν πρόκειται νὰ τὰ ἐκτελέσης, μὴ τὰ σκέπτεσαι.
Δημοσθένης Ο φρόνιμος πρέπει να προσπαθεί να δείχνει το λογισμό του πάντοτε ανώτερο των επιθυμιών του.
Ἐπίχαρμος. Ἂν ἔχης τὴ σκέψη καθαρή, εἶσαι καθαρὸς σ’ ὅλο τὸ σῶμα.
Λα'ι'κή Παροιμία Οι λύπες κόβουν γόνατα και οι λογισμοί γερνάνε.
ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Μπόρχες Χ.Λ. Λογοτεχνία : οδηγούμενα όνειρα.
Παλαμάς Κωστής. Για το λογοτέχνη το παν είναι η καλλιέπεια.
Τουέην Μαρκ. Η λογοτεχνία ακολουθεί πιθανότητες. Η αλήθεια όχι.
Παλαμάς Κωστής. Η λογοτεχνία δεν είναι παρά εκλαϊκευμένη φιλοσοφία.
Φιτζέραλτν Φράνσις Σκοτ. Δεν γράφεις επειδή θέλεις να πεις κάτι, αλλά επειδή έχεις κάτι να πεις. 
Σκατζάκης Ε. Μερικοί λογοτέχνες προτιμούν να τους επαινούν οι κριτικοί σήμερα, παρά να τους τιμήσει η ιστορία αύριο.
Κόλτον Κ. Τρεις είναι οι δυσκολίες της λογοτεχνικής καριέρας : να γράφεις ένα βιβλίο που ν' αξίζει να το τυπώνεις, να βρεις έναν έντιμο εκδότη και μετά σκεπτόμενους αναγνώστες να το διαβάσουν.
Μίλτον Τζ. Αυτού του είδους ο δανεισμός, που δεν βελτιώνεται από τον δανειζόμενο, λέγεται μεταξύ των καλών λογοτεχνών, λογοκλοπή.
Κόουλριτζ Σ. Πεζός λόγος : λόγια τοποθετημένα στην καλύτερη σειρά. Ποίηση : τα καλύτερα λόγια τοποθετημένα στην καλύτερη σειρά.
ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ
Εἶπε Γέρων· Ἡ εὐμορφία τοῦ λόγου στέκεται εἰς τὴν συντομίαν.
Αἰσχύλος. Ἡ πιὸ ἄσχημη ἀρρώστεια, εἶναι τὰ ἐπιτηδευμένα λόγια.
Δημόκριτος. Λόγος ἔργου σκιή. (Ὁ λόγος εἶναι ὁ ἴσκιος τοῦ ἔργου).
Ἀρχαῖον Ρητόν. Ὁ λόγος εἶναι τῶν πολλῶν, ἡ φρόνηση τῶν ὀλίγων.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ λόγια σου εἶναι ψεύτικα, σὰν τοῦ Μαρτιοῦ τὸ χιόνι, ὅπου τὸ ρίχνει ἀποβραδὺς καὶ τὸ πρωῒ τὸ λιώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λόγος πρῶτα στὸ μυαλὸ καὶ ὕστερα στὸ στόμα. «Μὴ προτρεχέτω ἡ γλῶσσα τοῦ νοός». (ἀρχαῖο ρητὸ)
Λα'ι'κή Παροιμία Τα βόδια τα δένουν απ' τα κέρατα, τον άνθρωπο απ' το λόγο του.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος μιλάει σπέρνει κι όποιος ακούει θερίζει. (κερδισμένος)
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος σοῦ ’φερε λόγια τῶν ἄλλων, θὰ πεῖ καὶ τὰ δικά σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Καὶ δυὸ καὶ τρεῖς τὰ πρέποντα καλὸν εἶναι νὰ λέγωνται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἕνας λόγος φτιάνει κόσμο, κι’ ἕνας λόγος τὸν χαλάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀπὸ χείλη βγαίνει ὁ λόγος καὶ σὲ χίλιους καταντάει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ καλὸς λόγος εἶναι ὀλιγοέξοδος καὶ πολὺ ἀξίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λόγος σου μὲ χόρτασε καὶ τὸ ψωμί σου φάτο.
Λα'ι'κή Παροιμία Η κουβέντα του δεν έχει αλάτι. (Ανούσια λόγια)
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο ρίχνε πέτρα, παρὰ λόγον ἀσυλλόγιστο.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο καλός λόγος χορταίνει κι όχι το καλό φαΐ.
Λα'ι'κή Παροιμία Λόγο καὶ πέτρα ἔριξες, δὲ τὰ ξαναμαζεύεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Τῆς καρδιᾶς τὸ κλειδί, ὁ λόγος τὸ κρατεῖ.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ λόγια εἶναι βαρύτερα ἀπὸ τὶς πέτρες.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ λόγια πετοῦν, τὰ γραπτὰ μένουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα.
Λα'ι'κή Παροιμία Πολλά λόγια πολλά ψέματα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λόγος ἔχει ἀντίλογο.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λόγος εἶναι σπόρος.
ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Αγ.Γρηγ.Θεολ. Το άφωνο έργο έναι καλύτερο από τόν άπρακτο λόγο. Χωρίς έργο στή ζωή κανένας δέν υψώθηκε ποτέ, πολλοί όμως (υψώθηκαν) χωρίς λόγια πού ηχούνε κούφια.
Γρηγόριος Θεολ. Μη θέλεις να με πείσεις με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Μισώ τη διδασκαλία που είναι αντίθετη με τον τρόπο ζωής.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπως στον πόλεμο τα κατωρθώματα δεν ανήκουν σε εκείνους που λένε πολλά, αλλά σε εκείνους που εργάζονται πολλά, έτσι και στον πνευματικό  αγώνα, όχι των λαλούντων αλλά των ποιούντων η νίκη.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ διδάσκεις τὴν ἀρετὴ μὲ λόγια καὶ νὰ τὴν κηρύττεις μὲ ἔργα.
Ἀγ.Νείλου. Πρέπει νὰ λέγει καλὰ πράγματα ἀκόμα καὶ αὐτὸς ποὺ δὲν κάνει καλὰ ἔργα, γιὰ νὰ ἀρχίσει νὰ κάνει καὶ ἔργα καλά, ἐπειδὴ θὰ ντρέπεται τὰ λόγια του.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὁ  λόγος ποὺ στηρίζεται στὴν πρᾶξι εἶναι ταμεῖο τῆς ἐλπίδος, ἐνῶ ἡ ἄπρακτη σοφία εἶναι ἀποθήκη αἰσχύνης.
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου. Ἔλεγε ὁ ἀββᾶς Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης : Βίος χωρὶς λόγο ὠφελεῖ περισσότερο παρὰ λόγος χωρὶς βίο. Διότι ὁ μὲν πρῶτος καὶ μὲ σιγὴ ὠφελεῖ, ὁ δὲ δεύτερος καὶ μὲ βοὴ ἐνοχλεῖ. Ἐὰν δὲ συνδυασθοῦν καὶ βίος καὶ λόγος, κατασκευάζουν ἕνα ἄγαλμα ὁλοκλήρου τῆς φιλοσοφίας.
Εἶπε Γέρων· Τὰ λόγια εἶναι τὸ σημεῖον γνώσεως τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὰ ἔργα του εἶναι τὸ σημεῖον τοῦ βάθους τῆς καρδίας του.
Z.J. Blaine. Για να πετύχεις στη ζωή δεν χρειάζεται μόνο πρωτοβουλία. Χρειάζεται και τελειωσοβουλία.
Αίσωπος Για όσα είναι εύκολη η απόδειξη με τα έργα κάθε λόγος είναι περιττός.
Αίσωπος Ὅπου χρειάζονται χέρια, ἡ μὲ λόγια βοήθεια καθόλου δὲν ὠφελεῖ.
Αίσωπος Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
Δημόκριτος Είναι χρέος μας να θαυμάζουμε έργα και πράξεις αρετής και όχι λόγια.
Δημόκριτος. Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους ασκέουσι. 
Μένανδρος Να είσαι φιλόπονος στα έργα και όχι στα λόγια.
Σοφοκλής Δεν πρέπει να λέγει κανείς, όσα δεν είναι σωστό και να τα κάνει.
Αγνώστου. Ένα γραμμάριο πρακτικής εφαρμογής αξίζει έναν τόνο σκέψης.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Εἴ τις λέγοι τὰ ἄριστα, πράττοι δὲ τὰ κάλιστα, εὐδοκιμοίη παρ’ ἀνθρώποις.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀπ’ τὸν λόγο ὡς τὴν πράξη, ὁ δρόμος εἶναι μακρινός.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅπου ἀκοῦς πολλὰ κεράσια, βάσταγε μικρὸ καλάθι.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ Μανώλης μὲ τὰ λόγια, χτίζει ἀνώγια καὶ κατώγια.
Λα'ι'κή Παροιμία Δάσκαλε ποὺ δίδασκες καὶ νόμο δὲν ἐκράτεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο μέν λόγος θαυμαστός, ο δέ λέγων άπιστος.
Λα'ι'κή Παροιμία Μὴ ζητᾶς μόνο νὰ φανεῖς, ἀλλὰ καὶ νὰ γενεῖς.
Λα'ι'κή Παροιμία Από το είπε μέχρι το έκανε είναι μακριά.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅπου ἀκοῦς πολλά, λίγα νὰ περιμένεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Χίλια λόγια δεν κάνουν ένα κακό έργο.
Λα'ι'κή Παροιμία Εύκολος ο λόγος δύσκολη η πράξη.
Λα'ι'κή Παροιμία Μὴ βλέπης τί κάνω, ἄκουε τί λέγω.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὄχι λόγια, ἀλλὰ ἔργα.
ΠΕΡΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Λοιδορία, είναι η κακολογία, η ύβρις, η καταλαλιά.
Αγ.Νεκτάριος Ο λοίδορος είναι μοχθηρός, επιρρεπής εις ψόγους, εις ύβρεις καί εις κατηγορίας . έχει καρδίαν ακάθαρτον.
Αγ.Νεκτάριος Το πνεύμα τού λοίδορου είναι διεστραμμένον, η δέ ψυχή αυτού μοχθηρά. Το στόμα αυτού σκολιόν, η δέ γλώσσα αυτού δολία, τα χείλη αυτού βέβηλα, οι λόγοι αυτού άδικοι.
Αγ.Νεκτάριος Ο λοίδορος κάθηται πικρός δικαστής τού αδελφού αυτού, κατακρίνει αυτόν αναπολόγητον· ανηλεής και αδησώπητος καταφέρεται κάτ' αυτού καί απαγγέλει τήν καταδίκην αυτού.
Αγ.Νεκτάριος Ο λοίδορος ουδόλως διαφέρει τού δολοφόνου, διότι ο μέν αίρει τήν ζωήν, ο δέ τήν τιμήν, το βάθρον, εφ΄ου στηρίζεται η ζωή.
ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ
Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ. Τέσσερα εἶναι τὰ εἶδη τῆς λύπης· Ἡ κατάθλιψις, ἡ στενοχωρία, ὁ φθόνος, ἡ συμπάθεια.
Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ. Ἡ κατάθλιψις, εἶναι ἡ λύπη ὅπου μᾶς ἀφαιρεῖ τὴν φωνήν. Ἡ στενοχωρία, εἶναι ἡ λύπη ποὺ βαραίνει τὴν ψυχήν, φθόνος, εἶναι ἡ λύπη διὰ τὴν ξένην εὐτυχίαν, συμπάθεια, εἶναι ἡ λύπη διὰ τὴν ξένην δυστυχίαν.
Ἀγ.Νείλου. Ὁ ἴκτερος ἀφαιρεῖ τὴν αἴσθηση τοῦ σώματος, ἐνῶ ἡ λύπη ἀφαιρεῖ τὴν αἴσθηση τῆς ψυχῆς.
Ἀγ.Νείλου. Αὐτὸν ποὺ δὲν τὸν νίκησε ἡ κοσμική ἡδονή, δὲν μπορεῖ οὔτε ἡ λύπη νὰ τὸν νικήσει.
Εὐαγρίου Αυτός που αποφεύγει όλες τις κοσμικές ηδονές είναι πύργος απλησίαστος στο δαίμονα της λύπης. Γιατί η λύπη είναι η στέρηση της ηδονής, είτε αυτή υπάρχει είτε αναμένεται.
Εὐαγρίου Ο δαίμονας στήνει την παγίδα του και προκαλεί τη λύπη εκεί όπου μας βλέπει ότι εμείς κλίνουμε περισσότερο.
Στάρετς Ζαχαρίας. «Μή καταθλίβεσθε σε καμιά περίπτωση ή κάτω από οποιαδήποτε περίσταση. Η κατάθλιψη είναι ο δήμιος που σκοτώνει την ενέργεια, απαραίτητη για την υποδοχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. ‘Ενας καταθλιμμένος άνθρωπος χάνει την δυνατότητα να προσεύχεται και είναι νεκρός όσον αφορά τους πνευματικούς αγώνας».
Στάρετς Ζαχαρίας. ’Ελεγε ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ότι μεγάλως προσβάλλουμε το θέλημα του Θεού, όταν λόγω των θλίψεων και των στενοχωριών που μας έρχονται, πέφτουμε στην κατήφεια, στον γογγυσμό, στην απελπισία, στην άμετρη λύπη και στην σκληρή αναισθησία. Αυτά τα φρικτά αμαρτήματα είναι τα πρόθυρα της κολάσεως του πυρός. Η καταθλιμμένη ψυχή είναι ήδη εγκλωβισμένη μέσα σε μια φλογερή φωτιά, χειρότερη από εκείνην της κολάσεως. Δεν υπάρχει πια καμιά αίσθηση στην ψυχή αυτή, εκτός από ένα οξύτατο, οδυνηρό συναίσθημα, το οποίο σκοτώνει και καίει τα πάντα. Τις δυστυχίες και τις θλίψεις μας τις στέλνει η θεία Πρόνοια για να μας δοκιμάση και να μας ενδυναμώση για την ζωή του πνευματικού ηρωϊσμού. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι να υπομένωμε αγόγγυστα, ως το τέλος των ημερών μας, όλα όσα έρχονται επάνω μας μέσα στην κοιλάδα αυτή του κλαυθμώνος. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται».
Στάρετς Βαρσανούφιος. Δεν κάνει να θυμώνωμε εναντίον εκείνων, που μας προκαλούν λύπη. Είναι οι καλύτεροι ευεργέτες μας.
Γέρ. Γερμανὸς Σταυροβ. Δεν ωφελεί να λυπήσαι, όταν σε κατηγορούν. Η λύπη στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει ότι έχεις κενοδοξία.
Λαϊκὴ Παροιμία. Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο λύπη, ποτὲ δὲν ἀπολείπει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Οἱ λύπες κόβουν γόνατα κι’ οἱ λογισμοὶ γερνᾶνε.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τρώει ἡ σκουριὰ τὸ σίδερο κι’ ἡ θλίψη τὴν καρδιά μας.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὁ ἄντρας σπάει σὰν τὸ γυαλί, δὲ θέλει στενοχώρια.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἡ λύπη ποὺ μοιράζεται, κάπως μετριάζεται.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἕνας λόγος εἰς τὴν χρεία, θεραπεύει τὴν καρδία.
ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ
Ἁββᾷ Ἠσαΐου. Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη, εἶναι, κατὰ τὸ περιεχόμενόν της χαρά, ποὺ ὀφείλεται εἰς τὴν σκέψιν, ὅτι βλέπεις τὸν ἑαυτόν σου νὰ παραμένῃ εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος δὲ ποὺ σοῦ ψιθυρίζει· ποῦ θὰ ὑπάγῃς, διὰ νὰ γλυτώσῃς; δὲν ὑπάρχει μετάνοια διὰ σέ, εἶναι ἀντίπαλος καὶ τὰ κάνει αὐτά, ἕως ὅτου κατορθώσῃ νὰ πείσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀφήσῃ τὴν ἐγκράτειαν.
Ἁββᾷ Ἠσαΐου. Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη δὲν ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ λέγει μὲ γλυκύτητα· μὴ φοβᾶσαι· ἔλα πάλιν, ἐπανάλαβε τὴν προσπάθειαν τῆς ἀρετῆς, διότι γνωρίζει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατος καὶ τὸν ἐνδυναμώνει.
Ἀγ.Νείλου. Τὸ ἀδοκίμαστο χρυσάφι τὸ καθαρίζει τὸ χωνευτήρι, καὶ τὴν μολυσμένη καρδιὰ ἡ κατὰ Θεὸν λύπη.
Αγ.Μάρκος Ερημ Κανένας δεν μπορεί να έχει πόνο και λύπη κατά θεόν, εάν προηγουμένως δεν αγαπήσει και τις αιτίες αυτών.  
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρου Ἡ καρδιά, ποὺ εἶναι γεμάτη λύπη γιὰ τὴν ἀσθένεια καὶ ἀδυναμία της στὶς φανερὲς σωματικὲς πράξεις, ἀναπληρώνει ὅλα τὰ σωματικὰ ἔργα. Οἱ πράξεις τοῦ σώματος χωρὶς λύπη τῆς διανοίας εἶναι σὰν ἄψυχο σῶμα.
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρου Ἡ λύπη ποὺ αἰσθανόμαστε γιὰ τὰ ὀλισθήματά μας ὑπολογίζεται ἀπὸ τὴν χάρι ὡς καθαρὰ ἐργασία μας.


Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρου Ἡ λύπη τῆς διανοίας εἶναι πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ ὅποιος τὴν βαστάζει καθὼς πρέπει, ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπο ποὺ κρατεῖ στὰ μέλη του τὴν ἁγιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: