ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ

1 ΕΠΟΥ ΘΕΩ.
2 ΘΕΟΝ ΣΕΒΟΥ.
3 ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ.
4 ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ
5 ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ
6 ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ.
7 ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ.
8 ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ.
9 ΤΕΚΝΑ ΠΑΙΔΕΥΕΥΕ.
10 ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ.
11 ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ ΑΓΑΠΑ
12 ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
13 ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ.
14 ΚΑΚΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΚΡΥΠΤΕ.
15 ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ.
16 ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ.
17 ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ.
18 ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ.
19 ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ.
20 ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ.
21 ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ.
22 ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ.
23 ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ.
24 ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ.
25 ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ.
26 ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ.
27 ΟΜΙΛΕΙ  ΠΡΑΩΣ.
28 ΑΚΟΥΩΝ ΩΡΑ.
29 ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ.
30 ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ.
31 ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΡΧΕ.
32 ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ.
33 ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ.
34 ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ.
35 ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ.
36 ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ.
37 ΗΔΩΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙ.
38 ΔΕΛΕΑΡ ΔΕΙΝΟΝ ΗΔΟΝΗ.
39 ΑΚΟΛΑΣΙΑ ΥΠΟ ΗΔΟΝΩΝ ΑΡΧΕΣΘΕ
40 ΗΔΟΝΑΙ ΘΝΗΤΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
41 ΣΟΦΡΟΣΥΝΗΝ ΑΓΑΠΑ.
42 ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ.
43 ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΑΣΚΕΙ.
44 ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ.
45 ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ.
46 ΕΥΘΥΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ.
47 ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ.
48 ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙΝ ΠΑΣΙΝ.
49 ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ.
50 ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ.
51 ΟΡΚΟ ΜΗ ΧΡΩ.
52  ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ.
53 ΠΟΡΝΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ.
54 ΑΔΙΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ.
55 ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ.
56 ΕΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ.
57 ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
58 ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΕ.
59 ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ.
60 ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ.
61 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ.
62 ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΛΟΥ.
63 ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ.
64 ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ.
65 ΕΠΑΙΝΕΙΝ ΑΡΕΤΗΝ.
66 ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ.
67 ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ.
68 ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΕ.
69 ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ
70 ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ.
71 ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΩΣ.
72 ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ.
73 ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ
74 ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ.
75 ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ.
76 ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ.
77 ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ.
78 ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ.
79 ΤΟ ΒΙΟ ΜΑΧΟΥ.
80 ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ.
81 ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ.
82 ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ.
83 ΣΕΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ.
84 ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ.
85 ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ
86 ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ.
87 ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ.
88 ΝΟΥΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΠΟΙΟΥ.
89 ΒΙΑΝ ΜΗΔΕ ΠΡΑΤΤΕΙΝ.
90 ΣΥΓΝΩΜΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΡΕΙΣΣΩΝ.
91 ΟΥΔΕΙΣ ΕΚΩΝ ΚΑΚΟΣ.
92 ΑΔΩΡΑ ΕΧΘΡΩΝ ΤΑ ΔΩΡΑ.
93 ΜΗ ΧΕΙΡΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ.
94 ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ.
95 ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΕΜΠΟΔΙΟΝ ΣΟΦΙΑΣ.
96 ΠΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΟΛΕΜΙΟΝ.
97 ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΟΝ.
98 ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ.
99 ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΕΙ.
100 Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: